Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bilgilenmek için Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği sitelerini ziyaret edin.

Yaptırmış olduğum smear testi sonuçlarım aşağıdadır, ancak anlamlarının ne

  • Yaptırmış olduğum SMEAR testi sonuçlarım aşağıdadır, ancak anlamlarının ne olduğunu çözemedim. TANI: BETHESDA: -Spesmen tipi: Konvansiyonel Pap Smear, -Spesmen yeterliliği: Değerlendirme için yeterlidir, transformasyon zonu örneklenmiştir. -Genel sınıflama: Negatif-İntraepitelyal lezyon veya malignite yoktur. -Sonuç: Normal Sitolojik bulgular izlenmektedir. PAPANICOLAOU: -Class I; Servikovaginal Pap smear. Maturasyon indeksi (Parabazal/İntermediate/Süperfisiyel): 5/60/3

Bu soruya oy verin :

.
x