Ya benim sorunum bir terepiste baş vuracak kadar büyük degil ama bana evde

  • ya benim sorunum bir terepiste baş vuracak kadar büyük degil ama bana evde çalışagım tipte teknikller verirseniz çok memnun olurum saygılar....

  • Doktor Cevabı:

    Merhaba mehmet yıldırım... i̇k etapta sayfamda bulunan makaleyi okumanızı ve kekemeliikle ilgili daha iyi bilgiye sahip olmanızı öneriyorum. kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. konuşma esnasında konuşmanın düzenli bir şekilde ilerlemesini bozan duraklama, bazı ses ve sözcükleri yineleme ya da bir heceyi uzatarak söyleme ile giden ve bazı kişilerde sosyal ortamlardan kaçınmaya yol açıp, kaygı ve üzüntü konusu olan bir bozukluktur. akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve benzer problemler konuşmanın doğal akışını etkiler. bazen bu bozukluk, konuşmayla ilgili veya ilgisiz beden hareketleri ve mimiklerle birlikte görülmektedir. kekemeliğin, heyecan, korku, kaygı ve utanma gibi daha öznel duyguların belirtisi olduğu da düşünülmektedir. genel anlamda, sesleri ve sözcükleri tekrarlayarak duraksamayı, sesleri uzatmayı, konuşurken blok yaşamayı, bazı ses yada hecelerden kaçınarak konuşmayı içeren kekemelik, diğer konuşma bozukluklarının aksine konuşmanın bütününü etkilemektedir. ayrıca kekemeliğin, konuşmacının ortaya çıkmasını beklediği, kekelemekten korktuğu, ilerisini düşünerek gergin olduğu, kaçınmaya çalıştığı zaman sıklaşan bir durum olduğu bilinmektedir. kekemelik çocuklarda 2-2,5 yaşlarından 12,5-15 yaşlarına kadar ortaya çıkabilen bir uyum ve davranış bozukluğudur.ergenlik döneminden sonra gençlerin kekeme olma ihtimali azalmaktadır. genellikle,çocuklarda ve 2-5 yaşları arasında ortaya çıkan kekemeliğin farklı sebepleri vardır. bu sebepler çok çeşitli olmakla birlikte aşağıdaki gibi özetlenebilir: -aile içi sorunlar -ateşli hastalık ve ameliyatlar - bir kavgaya tanık olma - sesle korkutulma - kardeş kıskançlığı - kekeme birini taklit etme -yangın, deprem,sel gibi afetler - hayvandan korkma ( genelde kedi ve köpek) - tüp patlaması, bina çökmesi gibi olaylar - trafik kazaları -travmatik yaşantılar ve korkular -aile fertlerinden birinin ölümü - boşanma nedeniyle anne-babadan ayrılma - ani seyahatler nedeniyle ayrılık - evcil hayvanın ölümü veya hayvandan ayrılma -baskıcı, aşırı disiplinli aile tutumları - aşırı koruyucu aile tutumları - alaycı, aşağılayıcı aile tutumları çocuklarda görülen psikolojik kökenli kekemelik, çocuğun çevresindeki kişilerin yanlış tutumlarıyla iyice kuvvetlenebilir ve pekişebilir. anne-baba bu konuda dikkatli davransa bile, çocuğun etkileşimde olduğu diğer aile bireyleri, okul arkadaşları, öğretmenleri ve komşuların yaptığı hatalar nedeniyle çocuğun kekemeliği artabilir veya kekemelik nedeniyle başka sorunlar ortaya çıkabilir. kekemelik nedeniyle ortaya çıkabilen diğer sorunlardan bir kaçını şöyle ifade edebiliriz; - özgüven eksikliği - başarısızlık kaygısı -çeşitli korkular - okul başarısızlığı -i̇çe dönük olma - değersizlik hissi - depresyon genel olarak erkek çocukların kızlara göre daha karmaşık düzeyde kekelemelerinin olup, daha çok kekeleyerek, daha az karşılarındakilerle göz göze gelmeye çalıştığı, iletişim kurmaktan kaçındıkları, dolayısıyla tedavilerinin de daha uzun sürdüğü belirlenmiştir. kekemelik bir hastalık değildir.uyum ve davranış bozukluğudur. bir ailede kekeme varsa o ailedeki çocukların kekeme olma ihtimali yüksektir.genetik yatkınlığın kekemelikte % 60-70 civarında etkin olduğu tahmin ediliyor.eğer çocuk çok güzel,huzurlu,mutlu bir ortamda büyürse kekeme olmayabilir.ama korku,şiddet,baskı,değersizlik hissinin hakim olduğu bir ortamda yaşarsa kekemelik ortaya çıkabilir. anadolu üniversitesi (aü) engelliler entegre yüksekokulu müdürü prof. dr. ahmet konrot, kekemeliğin düşünülenin aksine psikolojik değil genetik nedenlerden kaynaklandığını söyledi. prof. dr. konrot, kekemeliğin okul öncesi çocuklarda rastlanan bir dil ve konuşma bozukluğu olduğunu belirterek, bu rahatsızlığa 3-5 yaşları arasındaki çocukların yüzde 15’inde rastlandığını kaydetti. konuşmanın normal akışında “ses, hece, kelime tekrarı, sesi hiç çıkaramama” gibi kesintilerin meydana gelmesinin kekemeliğin belirtilerinden olduğunu anlatan konrot; ailelerin, kekemeliği çeşitli olaylar karşısında çocuklarının yaşadığı şiddetli korkudan kaynaklanan psikolojik travmaya bağladıklarını belirterek, “halbuki çoğunlukla genetik nedenlerden kaynaklanıyor. beynin sağ ve sol yarı kürelerindeki çeşitli işlevlerin aksaması kekemeliğe neden oluyor” dedi. kekeme bir kişiyi dinlerken ne yapmalı? bir kekeme size bir şeyler söylemeye çalışırken, onu sabırla dinlemelisiniz. kelimenin sonu bir türlü gelemiyor diye sabırsızlandığınızı, sıkıldığınızı belli ederseniz, karşınızdaki kişinin işini daha da zorlaştırırsınız. eğer siz sakin sakin, normal bir konuşmayı dinler gibi davranırsanız, mesele büyük ölçüde çözümlenir. sakın karşınızda kekeleyen kişiyi sıkıntıdan kurtarmak için onun söylemekte zorlandığı kelimeyi siz tamamlamayın. bırakın, sözünü kendisi bitirsin. kekemeliğin kalıtsal olabileceği de iddia ediliyor. bazı çocuklar, yaşadıkları önemli olaylardan sonra konuşurken kekelemeye başlarlar. dört yaşında konuşurken kekeleyen her beş çocuktan dördü, ergenlik çağında bu sorundan kurtulmuş oluyor. ama nasıl olsa çocuk büyüyünce bu dertten kurtulacak düşüncesiyle terapi yaptırmamak hata olur. çocuğa telaşlanmadan ağır ağır konuşmasını öğretebilirseniz, kekemelikten kurtulması kolaylaşır. kekemeliğin tedavi yöntemleri kekemeliğin tedavisinde izlenen yollar, nedenlere ilişkin kurumlara bağlı olarak çok ve değişiktir. kekemeliğin nedenini yapısal bozukluğa bağlayan ya da o görüşte olan uzman sağaltımda o yöne ağırlık verecektir. kekemeliği bir kişilik bozukluluğu olarak uzman ise ruhsal sağaltımı savunur ve onu uygular. nedene ilişkin kurumları açıklarken, son olarak değinilen orta yol görüşü sağaltım için de geçerlidir. ancak burada bir önemli noktanın açıklanması gerekmektedir. kekemeliği baştan nedenler ruhsal olmasa bile sonradan, kekemeliğin bir ruhsal sorun haline dönüştüğü açıktır. bu bakımdan kekemeliğin düzeltilmesinde ruhsal sağaltım ile konuşma sağaltımının birilikte düşünülmesi gerekmektedir. ruhsal sağaltım ya da konuşma sağaltımı için bireysel ve grup çalışmaları yapılabilir. kekemelerle yapılacak ruhsal sağaltım için grup çalışmalarının daha etkin olduğunu ileri sürenler vardır. konuşma tedavisi ve ruhsal sağaltım yöntemleri kekemeliğin birinci ya da ikinci dönem oluşuna, ağırlık derecesine, bireye ve sahip olunan olanaklara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir kekemeliğin tedavisi diğer konuşma özürlerine göre daha çok zaman alıcı, uzun süren bir çalışmayı gerektirir. bunun baştan kekeme, ailesi ve uzman tarafından dikkate hatta göze alınması gerekir. kekemelikte konuşma terapisi şarttır. aile ile görüşmeler, psikolojik testler durumu aydınlatmada çok yararlıdır. tedavide yine konuşma terapisti, aile, hekim ve psikolog yardımlaşması gerekir.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x