Ventri̇küler septal defekt(peri̇membranöz) pfo ***ps(akim gredi̇yenti̇)

  • kalp toraksın solunda apex sola bakıyor*atrial situs solitus sistemik ve pulmoner venöz dönüş normal *miyokard fonksiyonu normal*atrial septumda sekundum düzeyde 3,6mm çapında defekt görüldü intakt*ventriküler septumda perimembranöz bölgede 6mm çapında 45 mm hg gardiyente neden olan defekt görüldü* mitral vetrikuspid kapaklarınyapı ve fonksiyonu normal yetersizlik yok*aort va sol atriyum çapları eşit her iki atriyum ve ventrikül çapları eşit ve normal*ventriküloarteriyel konkordans var aort ve pulmoner arter ilişkisi normal* aort üç kasplı iki koroner çıkışı görüldü aort darlığı ve yetersizliği yok* pulmoner kapak yapı ve fonksiyonu normal pulmoner valvüler hafif darlık akımı alındı yetersizlik yok patent dektus arteriyozus koarktasyon ve perikardiyal sıvı yok intrakardiyak yer kaplayan lezyon yok **Ao/pa:0,9/1,6 ****,9m/sn **SONUÇ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT(PERİMEMBRANÖZ) PFO ***PS(AKIM GREDİYENTİ)*Ao/pa:0,9/1,6 ****,9m/sn HOCAM SİZE GELMEMİZİ ÖNERİRMİSİNİZ BEBEK 36 GÜNLÜK

  • Doktor Cevabı:

    Bebeğinizi benim görmemi istiyorsanız memnuniyetle görürüm. telefonum 0532 612 ****. bebeğinizin ventriküler septal defekt açısından izlenmesi gerek.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x