Ultrasonografi incelemesi‏ duvar veya lümen patolojisi gözlenmemiş

  • ultrasonografi incelemesi‏ Duvar veya lümen patolojisi gözlenmemiştir.Uterus normal boyutlardadır.Mymometrium homojen görünümde olup endometrial çift duvar kalınlığı 3 mmdir. Bilateral overler ve adneksial lojlar normaldir.Her iki overde periferal ve santral yerleşimli inmatür foliküller izlenmiştir.Klinik ve lab.bulgularıyla değerlendirilmesi önerilir. Douglasta mayi izlendi.Sol adneksiala alanda minimal mayi izlenmiştir.

Bu soruya oy verin :

.
x