Tüm trase boyunca sıklıkla sol hemisfer tempora-parietal bölgede ortaya çı

  • tüm trase boyunca sıklıkla sol hemisfer tempora-parietal bölgede ortaya çıkan keskin yavaş va diken yavaş dalga komplexleri dikkati çekmektedir. bu eeg sol hemisferden kaynağını alan epileptiform anomalinin varlığını göstermektedir -oğlum 2 yaşında erkek çocuğu lumilaten 2,5 sabah akşam 2 kullanıyoruz 2 günlükken soğuk havale geçirdi konuşma sı yok ama ses çıkarıyor duyma testi normal VEP 145msn her 2 GÖZ 1-lumilaten ilaç hareketlerini kısıtlarmı

Bu soruya oy verin :

.
x