Trakea özefagus ve her iki ana bronş açıktır mediastinal vasküler yapılar v

  • Trakea özefagus ve her iki ana bronş açıktır Mediastinal vasküler yapılar ve kalp orta hatta doğaldır Sağ hiler milimetrik çaplı lenf nodları izlenmektedir Sağ Akçığer oreta lobmedail segment parakardiak alanda alt lob posterobazal segmentte ince plöroparankimal fibroz sekeller izlenmiştir.Solakçiğer üst lob lingula lateral kesimde 4 mm çapında kalsifiye parankimal nodül mevcuttur. bunun posterosuperior komşuluğunda yaklaşık 5 mm çapta non kalsifiye parankimal nodül izlenmiştir.

  • Doktor Cevabı:

    Bu bulguların hepsi hastalık belirtisi değildir.normal bt de görülebile ve geçmişte geçirilen infeksiyona bağlı bulgulardır.hastalık bulgusu bu bt de yok

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x