Total tiroidektomili olgu.tiroid bezi lojunda sol tarafta sol lop lojunun a

  • Total tiroidektomili olgu.Tiroid bezi lojunda sol tarafta sol lop lojunun anteromedial bölümünde 7x2mm boyutunda küçük rezidü tiroid dokusu ile uyumlu ekojen solid yapı izlendi.Ayrıca sol lob lojunun kaudalinde 4 mm uzunlukta öncelikle çevresl lenf bezine ait olduğu düşünülen hipoekoik görünümlü solid nodüler yapı izlendi.Boyunda bilateral submandibüler düzeyde en büyüğü 2cm her iki juguler zincirde ise 1cmden küçük boyutlu tipik reaktif özellikte birtakım lenf bezleri izlendi.BusonuçnedirTŞKR.

  • Doktor Cevabı:

    Ameliyat sonrası boynunuzda tiroid dokusundan kalan bir parça ve büyük lenf bezleri. bu sonuçtan çok patoloji sonucu ne çıktı? esas önemli olan sonuç bu. geçmiş olsun.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x