Testis ca pet sonucu hakkinda

 • merhabalar hocam Kasım ayında testis kanseri oldum sağ testisim alındı,4 kür kemoterpi gördüm,mart ayında Pet çektirdım,doktorum tekrar amelıyat olmamı söledi,karın atlı bölgesinden,aşağida paylaşıyorum sonucu yardımcı olabilir misiniz. Renal parankimler seviyesinde interaortokaval alanda büyüğünün uzun aksı 28mm ölçülen metobolik olarak kismen regrese,ve sol paraaortik alanda büyüğü 12mm boyutunda metobolik olarak tam regrese metastas şüpheli lap'lar izlenmiştir.Sağ alt kadranda mazenterik alanda milimetrik FDG(-) stabil lenf nodları mevcuttur.

 • Cevabiniz tskler hocam. Ameliyat olmazsam hayatim da ileride ne gibi riskler olabilir.Evli degilim ameliyat oldugumda evlilikle ilgili sikinti olurmu ileride tsk.

 • Doktor Cevabı:

  Sorularınızla ilgili en doğru cevapları sizi bilen ve takip eden onkolog ve cerrah verecektir; web üzerinden daha fazla yorum yapmak yanlış olur, geçmiş olsun.

  tarihinde cevapladı.
 • merhabalar hocam kolay gelsin daha önce soru sormuştum lenf bezlerinden ameliyat oldum patoloji raporu çıktı değerlendirebilir misiniz rica etsem KLİNİK ****ğ orşiektomi.Mikst germ hücreli %25 teratom %55 embriyonel karsinom +%70 infarktoid nekroz. MAKROSKOPİK ****,5 cm ölçüde çevresinde yağ dokusunun izlendiği düzgün sınırlı bir adet doku parçası,kesit yüzeyinde ,kesit yüzeyinde ne büyüğü 3cm,en küçüğü 0,5cm ölçüde çok sayıda kistik yapılar ve bu kesitlerin kenarında,kapsül kenarında rota sertlikte,kirli beyaz sarı renkte alanlar izlendi. PATOLOJİK TANI: Paraartokaval Lokalizasyonlu Lenf nodu Eksizyon Materyali: Teratom metastazı, iki adet reaktif len nodu ve çevre fibröz dokuda yabancı cisim tipi dev hücreler. Uygulanan İmmünhistokimyasal **** ,CD30.CDX2 ile negatif sonuç elde edildi.SALL -4 ile epitelde boyanma görüldü

 • Doktor Cevabı:

  Muhtemelen ek tedavi gerekmez, takip yeterli olur; ancak en doğru yorumu sizi takip eden onkolog yapacaktır. geçmiş olsun.

  tarihinde cevapladı.
 • merhabalar hocam,kolay gelsin rica etsem değerlendirebilir misinzi ÜST VE ALT ABDOMEN BT İNCELEMESİNDE; Klinik bilgi : Remisyonda testis ca Teknik: İVKM ve oral madde verilerek abdomene yönelik 5 mm kalınlığında aksiyel planda kesitler alınmıştır. Sistemde kayıtlı eski tarihli BT tetkiki bulunmamaktadır. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Dalak hilusu düzeyinde 9 mm çaplı aksesuar dalağa ait görünüm izlenmiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Bilateral pelvikaliksiyel sistem normaldir. Abdominal aorta ve ana dalları açıktır. İnfrarenal aorta sol lateralinde santralinde kistik nekrotik sıvı dansitesinde ölçülen 13x10 mm boyutunda lenf noduna ait görünüm izlenmiştir. Hastanın eski tetkik raporlarıyla karşılaştırılması önerilir. Parakaval, paraortik, parailiak alanlarda postop metalik süturlar izlenmiştir. Obturator bölgede 6x4 mm boyutunda lenf nodu izlenmiştir. İnceleme kesitlerinde mesane distandü ve bilateral distal üreterler minimal dilate görünümdedir. Çekum yüksek yerleşimli olup kolonik anslarda belirgin içerik retansiyonu ve gaz distansiyonu izlenmiştir. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Sol inguinal bölgede omental yağ doku içeren minimal herni izlenmiştir. Kesitlere dahil kemik yapılarda minimal dejenerasyon izlenmiştir. Batın ön duvar orta hatta insizyon skarı izlenmiştir.

 • Doktor Cevabı:

  Merhaba, tetkikinizin eski filminizle karşılaştırılması ve bulguların yeni olup olmadığının netleştirilmesi gerekiyor, geçmiş olsun.

  tarihinde cevapladı.
 • merhabalar hocma Glukoz (70 - 100) mg/dL 105 0.910.91 Kreatinin (0.7 - 1.3)mg/dL 0.81 110110 eGFR (CKD-EPI) (>60)ml/dk 117 8.1 Total Protein (6.4 - 8.3) g/dL 7.8 7072 Alkalen Fosfataz (40 - 150)U/L 78 2120 ALT (0 - 55)U/L 16 2056 AST (5 - 34)U/L 21Yüksek(Y) 155192 LDH (125 - 220)U/L 142 139137 Sodyum (136 - 145)mmol/L 139 4.24.0 Potasyum (3.5 - 5)mmol/L 4.2 102 Klor (98 - 107) mmol/L 99 9.99.6 Kalsiyum (8.4 - 10.2)mg/dL 9.6 YokYok Hemoliz Yok YokYok İkter Yok YokYok Lipemi Yok Hasta Açıklama : Lab. Uzman Onay Ast.Dr MERVE TÜRKER Asistan Doktor Hormon Önceki sonuçlar 17.09.2018 11.05.2018 Tetkik İstem Zamanı: 16.04.2019 14:37 Numune Türü : Kan Uzman Onay Zamanı: 16.04.2019 15:49 Numune Kabul Zamanı:16.04.2019 14:48 Tetkik Adı Sonuç Referans Aralığı *Karar SınırıBirimi Numune Alma Zamanı: 16.04.2019 14:40 Yazdırma Zamanı: Tetkiği İ****Öğr.Üyesi SEMA RAKICI **** Onkolojisi Polikliniği -3/T.C. Sağlık Bakanlığı 16.04.2019 16:25 Durum 2.572.99 AFP (0.89 - 8.78)ng/mL 2.92 < 1.20 Negative< 1.20 Negative Beta HCG < 1.20 Negative ÜST VE ALT ABDOMEN BT İNCELEMESİNDE; Teknik: İVKM ve oral madde verilerek abdomene yönelik 5 mm kalınlığında aksiyel planda kesitler alınmıştır. Torakstan geçen kesitler Toraks BT tetkikinde yorumlanmıştır. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Her iki böbrek toplayıcı sistemi sağda daha belirgin olmak üzere hafif dilate görünümdedir. Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik atherosklerotik değişiklikler izlendi. Paraaortik, aortakaval patolojik boyutta ve karakterde lenf nodu veya kitle saptanmamıştır. Mesane konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Rektus sigmoid bileşke düzeyinde duvar konsantrik tarzda kalınlaşmıştır. Retroperitoneal alanda renal düzeye kadar postop metalik klipslere ait olabilecek metalik dansiteler mevcuttur. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Kesitlere dahil kemik yapılar doğal görünümdedir. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Her iki böbrek toplayıcı sistemi sağda daha belirgin olmak üzere hafif dilate görünümdedir. Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik atherosklerotik değişiklikler izlendi. Paraaortik, aortakaval patolojik boyutta ve karakterde lenf nodu veya kitle saptanmamıştır. Mesane konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Rektus sigmoid bileşke düzeyinde duvar konsantrik tarzda kalınlaşmıştır. Retroperitoneal alanda renal düzeye kadar postop metalik klipslere ait olabilecek metalik dansiteler mevcuttur. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Kesitlere dahil kemik yapılar doğal görünümdedir. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Her iki böbrek toplayıcı sistemi sağda daha belirgin olmak üzere hafif dilate görünümdedir. Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik atherosklerotik değişiklikler izlendi. Paraaortik, aortakaval patolojik boyutta ve karakterde lenf nodu veya kitle saptanmamıştır. Mesane konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Rektus sigmoid bileşke düzeyinde duvar konsantrik tarzda kalınlaşmıştır. Retroperitoneal alanda renal düzeye kadar postop metalik klipslere ait olabilecek metalik dansiteler mevcuttur. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Kesitlere dahil kemik yapılar doğal görünümdedir.

 • Doktor Cevabı:

  Merhabalar, sonuçlarınız normal gibi görünüyor, ancak en doğrusu sizi takip eden hekimöe danışmanız, iyi günler.

  tarihinde cevapladı.
 • Çok teşekkür ederim


İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Sivilce tedavisi

  Doktor bey ben sizin hastanızım. 60 kiloyum. bana ilk önce 60mg ikinci haftadan sonra 120 mg verdiniz. işinizi karışmak asla haddim değil ama endişelerimi paylaşmak istiyorum. acaba bu dozda karaciğerim ya da diğer organlarım zarar görmeyecek mi? dozu düşürürsek tedavi uzar dediniz ancak zaten 8 ay...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Şehriyar Nazari

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Tedavi ne olur?

  Hocam pet sonuçları çıktı da değerlendirirmisiniz.çekim tekniği: meme ca tanısıyla evreleme amacıyla yapılan pet/ct için hastaya 6.95 mci f-18 fdg iv. verildikten 60 dk. sonra verteks - uyluk orta kısmına kad...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İ. Ömer Harmancıoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kabizlik çekiyorum

  Merhabalar hocam ben 23 yaşinda kadınım her büyük tuvaletini yapınca kanama meydana geliyor bazen isal bazen kabiz şeklinde dün tuvaletim geldi agrılı sancili büyük tuvaletini yapmaya zorla yaptüm artik duvarlara vuruyorum o derece bugun de gene hafiften sancili tuvaletimi yaptım arkasından kanli et...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Mert Atak

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Yüzde çoğalan benler

  Hocam merhaba yaşım 20. yüzümde 5 tane ben var 1 tane de yeni yeni çıkmaya başladı.(vücudumun birçok yerinde ben var onları saymıyorum.) hocam hastanede dermatoloji yok gidemiyorum. size sorum şu: hocam var olan benleri giderecek veya çıkmakta olan benleri engelleyecek bi ilaç var mı? varsa ismini s...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Şerafettin Saraçoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sağ tüp yapışıklık

  Sizi dinledim ve tüp bebek yaptırmadım.doğal olması için bekledim çok teşekürler. hocam ben hamileyim adetimin 29.günü test yaptırdım beta hcg 72 iki gün sonra ise 130 çıktı.sağlıklı bir artış mı acaba

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kutay Biberoglu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Engelli oranı hakkında

  26 yaşındayım. ankilozan spondilit hastasıyım. aynı zamanda çok ciddi akne (sivilce hastalığı) geçirdim. miyop hastasıyım. böbreklerimde kum(taş) var. reflü hastasıyım. engelli oranı için doktora gidersem sonuç alır mıyım? fizik tedavi doktoruna mı gideyim?

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. İrfan Koca

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Yazz 24+4 dogum kontrol hapı

  Merhaba hocam degerlş vaktinizi çaldığım için özür dilerim. size bi kaç sorum olacaktı polikistik hastasıyım son üç aydır tarlusal ile adet görmekteyim en son 42 gün önce cinsel ilişkim oldu ve şüpheli ilişkiden 3 gün sonra tarlusal kullanıp kutu bitiminden 3 gün sonra regl oldum 1. sorum şüpheli il...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kutay Biberoglu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lütfen yardımcı olun hocam lütfen

  Hocam lütfen bana yardımcı olur musunuz ben 2 şubatta adet oldum sonra yumurtlama günüm 13.gün çift çizgiydi birlikte olduk bebek düşünüyoruz ama yumurtlamadan 6 gün sonra 3 gün boyunca kahve rengi kırmızı karışık kokusuz ağrısız kanamam oldu gün de 1 pet seklinde 3 gün sürdü az az sonra geçti norma...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kutay Biberoglu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Gebelik sorunuyla ilgili

  Merhaba 6aydir çocuk sahibi olmak için uğraşıyoruz esimde sağlık sorunu yok bende iki yumurtalıkta polikistik bu ay doktora gittim ve adetin 13 gün bu testleri yaptı degelrim bunlar lh 9.96 estradiol 51.08 progesteron 0.66 çıktı doktor yumurtlaman istediğim gibi çatlama mis dedi ve duphaston kullan...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kutay Biberoglu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Dolgu sonrası çiğneğememe

  Damla hocam derin bir öürüğe arayüz çürüğü,dolgu yapıldı sonra 5 gün sonra dişimde baskıda ağrı ve yüzümde şişme oldu gece uyutmayan ağrılarım oldu başka bir diş hekimine gittim antibiyotik verdi 5 gün kullandıktan sonra kanal tedavisi yapacak.benim sorum çürük dolgu yapılırken temizlenmiyor mu nası...

  Doktor Cevabı:

  Dt. Damla Zenar

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Şeffaf plağı kullanmakta tembellik ettim.

  Merhaba doktor hanım.iki yıllık tel tedavisinun ardından şeffaf plak kullanıyordum. plağımı takmakta tembellik gösterdim.daha sonra alt dişlerimden bir dişimde arkaya doğru kayma olmuş endişelendim tekrar kullanmaya başladım. inanılmaz bir ağrı yaptı ayrıca üst arka dişlerimede plak tam oturmadı. pl...

  Doktor Cevabı:

  Dt. Ülkü Koloğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kulak önünde yaklaşık 5 aydır bulunan şişlik

  Doktor bey iyi günler benim yaklaşık sol kulak önümde bir şişlik oluştu doktora gittiğimde ultrason çekildi parotis bezinde 18-14 mm boyutlarinda nodüler lezyon mevcut dediler daha sonra ilaçlı mr çekildi sadece sol parotis bezinde yuzelysel lobta nodül var diğer tüm bulgular normal denildi. difüz...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Selçuk Onart

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Ayak bileği problemleri (kemik? ödem? tendon? aşil tendonu?)

  Merhabalar, 24 yaşındayım 1 yıldır ayak bileği problemleri yaşıyorum sırasıyla (kalkenal bursa(mri) tendon ödemi vb (röntgen gibi tanılar kondu) eswt ve konservatif yöntemlerle geçti. son 3-4 ay rahatlamışken tekrardan ayak bileği arkasında aşırı hassasiyet hissetmeye başladım tendinit problemi sana...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Hüseyin Güray Alın

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Merhaba hocam

  Hocam merhaba benim prolaktinim 43 dü 1 aydır detoksin kullanıyorum adetim düzenliydi hiç şaşmazdı 3 gün geçiktim nedeni nedir acaba teşekkür ederim 🙏

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. H. Yeşim Yerçok

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Eklem agrisi

  Mrb bel fıtığı ve ameliyati sonrası dizlerimde kondromalezi patella ve menüsküs hasarı oluşmuştu kök hücre ve prp önerildi karar verme sürecinde ayak bileğimin dış kısmı ağrımaya başladı sonra diğer ayağımda da ağrı oldu parmaklarimda ve iç ve dış kemiklerde topugum bile basınca agridi hafif şişme d...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Burak Önvural

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör


.
x