teknik: aksiyel t1 se, t2, t2 flair, dwi 1000b; koronal t2 frfse; sagit

  • Teknik: Aksiyel T1 SE, T2, T2 FLAIR, DWI 1000b; Koronal T2 frFSE; Sagital T1. Beyin sapı ve serebelluma ait intensite homojendir. IV. ventrikül orta hattadır. III. ve lateral ventriküller normal konum ve boyuttadır. Kortikal sulkus ve fissürler doğal görünümdedir. Bilateral frontal lobda subkortikal beyaz cevherde ve solda dış kapsülde, T2AG'de ve FLAIR sekansında hiperintens karakterde, birkaç adet milimetrik iskemik-gliyotik odak izlenmiştir. bu ne demektir doktor bey

  • size daha önce yolladığım mr sonuçlarına göre yorum yapmak için yakınmaları sormuşsunuz yakınmalar;sürekli ve şiddetli saplantı biçiminde baş ağrıları fiziksel muayenede herhangi bir bulgu yok

Bu soruya oy verin :
Puan : 1 / Oy veren : 1 kişi

.
x