Supratentorial kesitlerde 3. ventrikül konfigrasyonu olağandır.her iki latr

  • supratentorial kesitlerde 3. ventrikül konfigrasyonu olağandır.her iki latral ventrikül ileri derecede hidrosefalik dilatasyon göstermekte olup buna sekonder beyin parankimi bası altındadır.ve parankim incelmiştir.sağ posteriorparietalden girişi izlenen şant katetarinin ucu orta hattı katederek hemen sok latera ventrikül frontal hornuna sonlanmaktadır. sağ posterioparietalde katater girişinde aitt kemik defekti mevcuttur.) raporu kısaca değerlendirip

Bu soruya oy verin :

.
x