Spesmen türü: pap test spesmen yeterliliği: yeterli transformasyon zon va

  • SPESMEN TÜRÜ: PAP TEST SPESMEN YETERLİLİĞİ: YETERLİ TRANSFORMASYON ZON VARLIĞI: VAR İNTRAEPİTELYAL LEZYON VE MALİNİTE AÇISINDAN NEGATİF SPESİFİK MİKROORGANİZMA İZLENMEDİ REAKTİF HÜCRESEL DEĞİŞİKLİKLER İNFLAMASYON bu smear testi sonucum sizce korkulacak bişi varmıı

Bu soruya oy verin :

.
x