Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bilgilenmek için Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği sitelerini ziyaret edin.

Sol alt ekstremite venöz renkli doppler ultrasonografi incelemesinde : -so

  • SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİNDE : -Sol alt eks.derin ve yüzeysel venöz sistemi oluşturan :ana ,yüzeysel,derin femoral venler , popliteal ven ,krural dalları ile vena safena magna ve vana safena parva patenttir. -Augmentasyona ve kompresyona yanıt tamdır .tromboz lehine bulgu saptanmamıştır . -safena politeal bileşke düzeyinden başlayarak vena safena parva boyunca valsalva manevrası ile geri akımizlenmektedir. Tüm segment.boyunca geri akım göst.ASKERİM ŞU AN

Bu soruya oy verin :

.
x