Smear testi sonucumda;bethesda spesmen tipi:konvansiyonel pap smear,spesme

  • smear testi sonucumda;Bethesda spesmen **** pap smear,spesmen yeterliliği:hemorajik smear,transformasyon zonu öerneklenmiştir.sonuç:megatif-intraepitelyal lezyon veya malignite yoktur.**** bakteriyel populasyon izlenmektedir.noneoplastik **** sekonder reaktif hücresel değişiklikler ve metaplazi bulgular izlenmektedir. PAPANICOLAOUClass II servisitis skuamoz metaplazi servikovaginal pap smear MUNCHNERyayma **** bunları acıklayabilirmisini

Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları


.
x