Slm hocam, anneme tomografisi çekildi sonuç. mediasten orta hattadır.trakea

  • slm hocam, anneme tomografisi çekildi sonuç. mediasten orta hattadır.Trakea ve ana broşlar açıktır.Mediasten ana vaskülatür sistem kalibrasyonları tabiidir.Kalp ve büyük damarlara ait patoloji saptanmadı.Perikardial ve plevral sınır doğaldır.Sol akciğer inferior lingular ve sağ akciğer orta lob medial segmentlerde sekel fibrotik değişiklikler mevcuttur inceleme alanına giren abdominal visserlerde.Karaciğer parankiminde sağ lobda 1 adet milimetrik boyutlu kalsifikasyon mevcuttur yazıyor. korkulac

Bu soruya oy verin :

.
x