Serebellar vermiyan folyumlarda atrofik genişleme izlenmiştir.pons medulla

  • serebellar vermiyan folyumlarda atrofik genişleme izlenmiştir.pons medulla oblongata ve her iki crus serebri normal görünümde ve sinyal intensitesinde izlenmiştir 4 ventrikül orta hatta ve normal genişliktedir.Bazal sisternalar tabidir.Posterior fossoda kristik yada solid kitle izlenmiştir Supratentorial düzeyde hemisferik kortikal sulkuslarda atrofik derinleşme izlenmektedir bilateral periventriküler beyaz cevherde milimetrik boyutta bir kaç adet mikroanjiopatik iskemik-gliotik lezyonlar izlenm

Bu soruya oy verin :

.
x