Sayın yeşim hanım smear testi yaptırdım klinik bulgu ve kliniktanı: vaginit

  • Sayın Yeşim Hanım smear testi yaptırdım klinik bulgu ve kliniktanı: Vaginit Makroskopik bulgu: SıvıbazLI Kit içerisinde yollanan materyalden otomatik cihazda hazırlanan 1 adet lam EA50, OG ve hematoksilen ile boyanarak incelendi. Mikroskopik bulgu: Sitoloji için yeterli smear.Transformasyon zonu mevcuttur. Orta yoğunlukta PNL, döderlein basilleri içeren zeminde süperfisyel, intermedier parabazal hücreler ile skuamoz metaplazik hücreler izlendi. Genel Kategorizasyon: İntraepitelyal lezyon veya malignite açısından negatif(Bethesda 2001). Tanı: Seviks, Sıvı bazlı smear: Benning hücresel değişiklikler. M.İ.: 10/40/50

Bu soruya oy verin :

.
x