Sayin hocam beni̇m beyi̇n emar sonucumda bi̇lateral mastoi̇d selüllerde t2a hi̇p

  • SAYIN HOCAM BENİM BEYİN EMAR SONUCUMDA BİLATERAL MASTOİD SELÜLLERDE T2A HİPERİNTENS İNFLAMATUAR SİNYAL İNTENSİTE ARTIŞLARI İZLENDİ.SOL FRONTAL SİNÜSTE VE SOLDA DAHA BELİRGİN OLMAK ÜZERE SOL ETMOİDAL SELLÜLERDE MİNİMAL T2A HİPERİNTENSİNFLAMATUAR SİNYAL İNTENSİTE ARTIŞLARI MEVCUTTUR.BİLATERAL PERİVENTRİKÜLER ALANDA BİRKAÇ ADET T2A HİPERİNTENS IVKM SONRASI KONTRAST TUTULUMU GÖSTERMEYEN DİFÜZYON AĞIRLIKLI SERİLERDE DİFÜZYON KISITLAMASI BULUNMAYAN NON-SPESİFİK NODÜLER GÖRÜNÜMLER İZLENDİ.BUNUN ANLAMI NEDİR.TYEŞEKKÜRLER

  • Doktor Cevabı:

    Tek başına mr görüntüsü ile yorum yapmak zordur. sizin şikayetiniz nedir. bu mr'ı kim istedi. bu bölgedeki lezyonlar ms ile uyumlu olabilir.

    tarihinde cevapladı.
  • sayın hocam öncelikle ilginize teşekkür ederim.ben pamukkale üniversitesinde memur olarak görev yapmaktayım ve tedavi görmekteyim.bende 8 yıldır osteoporoz patolojik kırık ile(7 vertebrada çökme kırığı)ankilozan spontdilit ve astım hastasıyım.bu hastalıklardan dolayı %41 özür oranım var.ancak nörolojik olarak mr sonuçları normal çıkmadı.nörolojik sıkıntılarım:yorgunluk,halsizlik, ellerde uyuşma,bacaklarda karıncalanma,gün içinde bulanık görme,zaman zaman konuşma bozukluğu,titreme gibi rahatsızlıklarım var.nörolojik olarak bana laroxs diye bir hap verdiler.mr bulgularım:ORBİTA **** frontal sinüste ve sol ethmoidal selüllerde T2A hipertens inflamatuar sinyal intensite artışları.KRANİAL **** mastoid selüllerde T2A hiperintens inflamatuar sinyal intensite artışları sol frontal sinüste ve solda daha belirgin olmak üzere sol etmoidal sellülerdeminimal T2A hiperintensinflamatuar sinyal intensite artışlarıbilateral periventriküler alanda 1kaç ad.T2A hipertens görüldü.teşekkürler

Bu soruya oy verin :

.
x