Sayın hocam benim benin bir sorunun var ve bir türlü bu konuda aydınlatıcı

  • sayın hocam benim benin bir sorunun var ve bir türlü bu konuda aydınlatıcı cevab alamadım 4 tane hekime başvurdum ve gerekli tetkikleri yaptım her defasında hepsi ayrı ayrı şeyler söylediler bu sorunumla ilgilenip kafamdaki soruları bir nebze aydınlatmanız için size geçen yıl ve bul yaptırdığım tetkikleri yazna ihtiyacı duydum 1 Bu sonuçlara göre benim şuandaki mevcut durumum nedir 2 geçen yıl sperm sayısı 98 milyon iken bu sene 49 milyono düşmesi sizce normalmi ve daha düşermi veya yükselme ihtimali varmı 3 Epididm kistleri her geçen gün büyürmü ameliyat olamamı öneriyormusunuz. 4 geçen yıl bende varikosel yok iken bu yıl her iki tarafta oluşması sizce normalmi ameliyet olmamı öneriyormusunuz. cevaplayıp ne yapmam gerektiğini söylerseniz sevinirim saygılarla GEÇENYIL YAPTIRDIĞIM TETKİKLER: YAPILAN SKROTAL RENKLİ DOPPLER USG TETKİDİNDE USG BULGULARI : Sağ testis 45x29x27 mm, volümü 18 cc, sol testis 44x30x23mm boyutlarındadır.sol testis volümü 16 cc&#39dir.bilateral testis boyutları normaldir. parakim ekosu homojendir. Her iki testiste solid veya kistik lezyon saplanmadı. Her iki epididim boyutları ve parankim ekosu doğal izlenmiş olup, sağ kaput epididimde yaklaşık 7x5 mm, sol epididimde yaklaşık 5x4 mm boyutlarında iki adet anekoik kist izlenmiştir. Solda daha belirgin olmak üzere her iki skrotal kavitede minimal sıvı koleksiyonunda artış izlenmiştir. RENKLİ DOPPLER USG BULGULARI :Bilateral panpiniform pleksus ven çapları ve retrograd akım bulguları: valsalva mavevrası ile bilateral panpiniform pleksuskarda ven çapları doğal sınırlar içersinde olup reflü akım izlenmemiştir. SONUÇ: SAĞ KAPUT EPİDİDİMDE 7X5 MM, SOL KAPUT EPİDİDİMDE 5X4 MM BOYUTLARINDA İKİ ADET EPİDİDİM KİSTTİ. SKROTAL KAVİTEDE SOLDA BELİRGİN OLMAK ÜZERE MİNİMAL SIVI KOLLEKSİYONUNDA ARTIŞ. BİLATERAL PAMPİNİFORM PLEKSUSTA VARİKOSEL SAPLANMAMIŞTIR. SPERMİOGRAM SONUÇLARI A - MAROSKOPİK MUAYENE: 1- MİKTAR :4cc 2-RENK : GRİ ,OPAK 3- VİZKOSİTE : ++ 4-pH: 7.5 5-KAN : YOK 6-İRİN : Y OK 7-SIVILAŞMA SÜRESİ : 10.DK. 1cc&#39de :98 milyon tüm ejekülatta : 392 milyon B- SPERMATOZOİD HARAKET KABİLİYETİ : ( 37 c&#39de ) : 1/2. saat 1. saat 2. saat Normal hareketli :%80 %75 %65 Yavaş hareketli :%10 %10 %15 Hareketsiz :%10 %15 %20 C- SPERMATOZOİD MORFOLOJİSİ : Normal yapılı : %83 anormal yapılı : %17 Baş Anomalisi :% 7 Boyun Anomalisi : %3 Kuyruk Anomalisi :%17 D- MİKROSKOP MIAYENESİ : SPERMATOZOİDLERLE BİRLİKTE 3-4 SPERMATİD , TEK TÜK ERİTROSİT , NADİR EPİTEL HÜCRESİ GÖRÜLDÜ. BU YIL 31.05.2007 TARİHİNDE YAPTIRDIĞIM TETKİK SONUÇLARI YAPILAN SKROTAL RENKLİ DOPPLER USG TETKİDİNDE USG BULGULARI : Bilateral testis boyutları normaldı(sağ testis 14x25x33 mm, volümü 17.3 cc. sol testis 37x21x38x mm volümü 15.8 cc). Bilateral testis parakim ekosu homajendir. her iki testiste solid veya kistik lezyon saptanmadı. bilateral epididim ekosu ve boyutları tabidir sağ kaput epididimde 8.2x5 mm boyutlarında yoğun içerikli düzgün konturlu kist izlenmiştir. sol kaput epididimde 3.3x3x3 mm boyutlarında düzgün kontorulu kist islenmiştir. skrotal kavitede minimal peritestiküler sıvı izlenmiştir. RENKLİ DOPPLER USG BULGULARI :Bilateral panpiniform pleksus ven çapları ve retrograd akım bulguları: valsalva mavevrası ile bilateral panpiniform pleksusta venöz yapıların çapı sağda 2.2 mm solda 2.6 mm ölçülmüştür her iki pampiniform plekusta bubklinik varikosel saptanmıştır. çapları doğal sınırlar içersinde olup reflü akım izlenmemiştir. SONUÇ: HER İKİ EPİDİDİMDE MİLİMETRİK KİST HER İKİ PAMPİNİFORM PLEKSUSTA SUBKLİNİK VARİKOSEL. YAPILAN SKROTAL RENKLİ DOPPLER USG TETKİDİNDE USG BULGULARI : Sağ testis 45x29x27 mm, volümü 18 cc, sol testis 44x30x23mm boyutlarındadır.sol testis volümü 16 cc&#39dir.bilateral testis boyutları normaldir. parakim ekosu homojendir. Her iki testiste solid veya kistik lezyon saplanmadı. Her iki epididim boyutları ve parankim ekosu doğal izlenmiş olup, sağ kaput epididimde yaklaşık 7x5 mm, sol epididimde yaklaşık 5x4 mm boyutlarında iki adet anekoik kist izlenmiştir. Solda daha belirgin olmak üzere her iki skrotal kavitede minimal sıvı koleksiyonunda artış izlenmiştir. RENKLİ DOPPLER USG BULGULARI :Bilateral panpiniform pleksus ven çapları ve retrograd akım bulguları: valsalva mavevrası ile bilateral panpiniform pleksuskarda ven çapları doğal sınırlar içersinde olup reflü akım izlenmemiştir. SONUÇ: SAĞ KAPUT EPİDİDİMDE 7X5 MM, SOL KAPUT EPİDİDİMDE 5X4 MM BOYUTLARINDA İKİ ADET EPİDİDİM KİSTTİ. SKROTAL KAVİTEDE SOLDA BELİRGİN OLMAK ÜZERE MİNİMAL SIVI KOLLEKSİYONUNDA ARTIŞ. BİLATERAL PAMPİNİFORM PLEKSUSTA VARİKOSEL SAPLANMAMIŞTIR. BU YIL 31.05.2007 TARİHİNDE YAPTIRDIĞIM SPERMİOGRAM RAPORU sıvılaşma zamanı: 19 dakika 1&#39ml deki sperm sayısı : 49.760000 ml volum :3,5 cc total sperm sayısı :174.160000 renk : opak açık yeşil 1&#39ml deki lokosit sayısı :1.440.000 ml viskozite :normal reaksiyon (p H) 7,8 Furuktoz :2020 furuktoz normal değeri: (1.200-3.150) ug/m HAREKET İLERİ HAREKET HIZLI YAVAŞ YERİNDE DURAN 1. SAATTE %29 %16 %8 %47 2. SAATTE %25 %11 %7 %57 MORFOLOJİ (KRUGER Sistemine göre değerlendirme) Normal formlar %11 normal değer >% 14 Anormal formlar %89 Maturasyon %21 BAŞ ANOMALİLERİ hafif amort %10 şidetli amort %22 vakuollu %4 büyük başlı %9 küçük başlı %5 sivri başlı % yuvarlak başlı %2 nokta başlı % gevşek başlı %9 çift başlı %1 BOYUN ANOMALİLERİ hafif boyun %6 şedetli boyun %8 sitoplazmik droplet %3 KUYRUK ANOMALİLERİ kıvrık kuyruklu %8 çift kuyurklu %2 İMMATÜR FORMLAR % MORFOLOJİ (W H O sistemine göre değerlendirme) NORMAL FORMLAR %38 BAŞ ANOMALİLERİ %43 BOYUN ANOMALİLERİ %11 KUYRUK ANOMALİLERİ %10 MİKROAGLUTİNASYON (+) POZİTİF

  • Doktor Cevabı:

    Epididim kistleri için çok büyü medikçe ameliyat gerekmez, sizde muayenede farkedilmeyen ama ultrason ile görülebilen varikosel var ki buna subklinik varikosel diyoruz bunların varikosel ameliyatında yarar görmeleri oldukça düşük meni testleri sayı olarak normal ama hareketlilik sınırda gibi operasyonla fazla fayda olmaz sigara içiyorsanız bırakın.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x