Sayin hocam: aşırı gaz ve yanma şikayetleri ile 26.05.2010 tarihinde yaptır

  • SAYIN HOCAM: aşırı gaz ve yanma şikayetleri ile 26.05.2010 tarihinde yaptırmış olduğum endoskopik bilgiler mat.Alındığı doku : mide antrum mat alım şekli endoskopik biyopsi klinik tanı : antrum ,gastrir blok sayısı:1(-) MAJROSKOPİK BULGULAR: 0,3 CM çapında 1 adet endosskopik biyopsi tanı: 1-mide antrum endoskopik biyopsi -KRONİK ANTRAL GASTRİT -inflamasyon(++) -aktivasyon(+) -h. pilori(-) -atrofi(-) i. metaplazi(-) -displazi(-) abdomen us tüm batın incelemesinde karaciğer normal parankim ekosu safra kesesi pankreas dalak normal boyutlardadır. yer kaplayan lezyon izlenmedi büyük damarlar normal. her 2 böbrek normal .bağırsaklarda gaz görünümlerinde artma ve distansiyon izlendi. mesane kontür duvarı prostat normal TANI. METEORİZM BT TÜM ABDOMEN İNCELEMESİ: SİGMOİD KOLON ORTA DÜZEYDE KALİBRASYON KAYBI VE DİFFÜZ DUVAR KALINLAŞMASI İZLENMİŞTİR.KULLANILAN İLAÇLAR APRAZOL RENNİE ASPEST ÇEŞİTLİ GAZ GİDERİCİ İLAÇLAR VE BİR TÜRLÜ ŞİKAYETLERİM DÜZELMEDİ SAYGILARIMLA

Bu soruya oy verin :

.
x