Sağ over lojunda yaklaşık 51.5x38.8x52(apxtrxkk)mm boyutlarında kistik görü

  • Sağ over lojunda yaklaşık 51.5x38.8x52(APXTRXKK)mm boyutlarında kistik görünüm izlenmiş,periferi minimal kontrastlanmış,klinikkorelasyon dahilindealtabdominal MRinceleme eşliğinde değerlendirmenin uygun olacağı düşünülmüş,sol over lojunda belirgin patolojik sinyal değişikliği izlenmemiştir. Endometrialkavitede sıvı artışızlenmiştir.(menstral siklus) Uterus ile tarif edilen kistin oluşturduğu komşuluklarda minimalserbest sıvı dikkati çekmiştir. Bilateral internal illak vasküler zincirde milimetrik boyutlu lenf nodülleri görülmüş,eksternal iliak vasküler zincirde patolojik boyut artışı gösteren lenf nodülü saptanmamış ,inguinal bölgelerde santral yağ planı korunmuş(reaktif)çoğunlukla milimetrik boyutlu lenfnodülleri görülmüştür. Pelviktabankemik elemanlarında dejeneratif değişiklikler dikkati çekmiş,pelvik taban yumuşak doku planlarında belirgin patolojik dansite değişikliği -kontrastlanma saptanmamıştır. Pubikbody kemik köşelerinde yoğunlaşan dejenaratif değişikliklerdikkatiçekmiştir

  • Doktor Cevabı:

    Bu kist 3 aydan fazla bir süre bu boyutlarda duruyorsa, laparoskopik cerrahi ile tedavisinin yapılması gerekir düşüncesindeyim.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x