Safra kesesi ameliyatı sonrası emboli şüphesi-1

  • sağ akciğer alt lob superior segmentte; plevral tabanlı, kısmen triangular görünümlü , demarkasyon hatları keskin , hiler lineer rekraktil uzanımları bulunan , yaklaşık 1,5-2cm büyüklüğünde yumuşak doku dansitesi izlenmektedir. ( round ponomonü ve infiltranrt uzanımları ? yer kaplayan lezyon ve infiltrant rekraktil uzanımları? pulmonör enfarkt odağı ? ) klinik hikaye ve laboratuvar bulgularla beraber değerlendirilip supsegmental pulmoner enfarkt açısından ayırıcı tanı yapılması önerilir. sağ akciğer alt lob supperor - alt lob posterobazelde ; hava bronko gramı içeren , plevral uzanımlı rekraktil bant dansiteleri izlenmektedir. sağ akciğer alt lob posterebozalde hava bronkogamı içeren yumuşak doku dansiyesinde konsolidasyon alanı ve etrafından buzlu cam görünümüne neden olan infiltrant dansite artışı saptanmıştır . ( sağ akciğer alt lob posterobazalde pnömonik konsilidasyon ve infiltrasyon ? bt raporu için görüşlerinizi alabilir miyiz.

  • Doktor Cevabı:

    Raporda anahtar cümle: klinik hikaye ve laboratuvar bulgularla beraber değerlendirilip supsegmental pulmoner enfarkt açısından ayırıcı tanı yapılması önerilir. bu önemli. radyolojik tanı klinisyeni akciğere giden bir kan damarının pıhtıyla tıkalı olduğuna yönlendiriyor. diğer ihtimaller de zatürree, yer kaplayan tümör, ur vb olabilir. ayırıcı tanı önemli. bu gerçekten pıhtı mı? tümör olma ihtimali var mı? pıhtıysa kaynağı neresi? nereden geliyor? (gene pıhtıysa) tedavi nasıl planlanmalı, bir daha olmaması için neler yapmak lazım, bunlar araştırılmalı...

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x