Primer kesin olarak bilinmeyen kolon ca takipli hasta

 • merhaba kolay gelsin hocam Annem 61 yaş engelli yaklışık bir buçuk yıl önceden kanser teşhisi kondu kolon ca olarak tedavi gördü 12 kür kemoterapi aldı. Tümor markerlarda yükselmeler oluştu tekrardan. genel durum şu an biraz iyi değil en son BT incelemesi KONTRASTLI TORAKS, ÜST ABDOMEN VE ALT ABDOMEN BT İNCELEME Tetkik 100 ml oral ve IV kontrast madde verilerek yapılmıştır. Kolon Ca folfoks sonrası kontrol klinikli hasta: Sağ hemitoraksta plevral aralıkta alt lob total atelektaziye neden olan eng eniş yerinde 9 mm çapa ulaşan plevral efüzyon izlenmiştir. Mediastinal yapılar doğal izlenmiştir. Sağ AC havalanan kesimleri sol AC doğal izlenmiştir. Üst abdomenden geçen kesitlerde KC segment 8 de subkapsüler yerleşimli egzofitik 77x48 mm boyutlarında sentripedal kontrastlanan lezyon izlenmiştir (hemanjiom? trifazik incelemesi önerilir). Ayrıca bu lezyonun lateral kesiminde segment 5-8 bileşkesinde 2 cm çapında kistik metastazın ekarte edilemediği lezyon izlenmiştir. Sağ alt kadranda ileostomi mevcuttur. Ayrıca sağ alt kadranda barsak anslar çevresinde mezenter yağ doku postop değişiklikler ile uyumlu dansitesi artmıştır. Hafif kirli görünümdedir. Rektum proksimal kesiminde sütur hattı mevcuttur. Kolon izlenmemiştir (operasyona sekonder). Safra kesesi lümen içerisinde milimetrik taşa ait dansite izlenmiştir. Safra kesesi duvar kalınlığı doğal izlenmiştir. SONUÇ: Sağda plevral efüzon ve efüzyon basısına sekonder sağ alt lob atelektazisi. KC de solid lezyon (hemanjiom? trifazik incelemesi önerilir). KC de kistik lezyon (metastaz? basit kist?). İleostomi ve postop değişiklikler. Nüks/rezidiv ile uyumlu bulgu izlenmedi. Kolelitiazis akciğer deki plevral sıvısı sitokimya patoloji incelemesi çıktı sonuç TANI: MALİGN EPİTELYAL TÜMÖR, ADENOKARSİNOM İLE UYUMLU, PLEVRA SIVISI, PAP VE GİEMSA BOYALI PREPARATLAR olarak yazıyor akciğerdeki suyu temizlendi ilaçla yapıştırma islemi uygulandı. bundan sonraki sürec için görüs ve önerilerinizi bekliyorum saygılarımla..

 • Doktor Cevabı:

  Öncelikle geçmiş olsun. şunu belirteyim, onkolojide engelli olmak tedavi olmaya engel teşkil etmez. anladığım kadarı ile hastanız kolon karsinomu tanısı ile opere olmuş ve 12 kür adjuvan (operasyon sonrası vücutta tespit edilen hastalık durumu kalmamış ve cerrahiye ek olarak pekiştirici tedavi önerilmiş) folfox kemoterapisi almış (bt sonuçlarında ''kolon izlenmemiştir'' demekte, sanırım tümöre ilave olarak polipler de vardı ve tüm kolon alınmış, böyle bir durumda aile üyeleri ve 2.derece yakınlarının daha önceden kolon kanseri açısından taranması özellikle önem arzetmekte). yaklaşık 1 yıl sonra btlerde sadece sağ plevral effüzyonla ortaya çıkan,plevral sitolojik inceleme ile tanısı konan bir durum mevcut. bunun nüks kolon karsinomumu yoksa 2.primer tm. e bağlı plevral metastaz olup olmadığı aydınlatılmalıdır. genel olarak böyle durumlarda nüks olarak kabul etmek gerekir. ancak tümörün natürüne uymayan durumlarda ileri araştırma gerekebilir. meme ve prostat en çok kemiğe, sarkomlar akciğere, kolon ve pankreas karaciğere metastaz yaparken örnek olarak mezotelyomanın uzak organ metastazı pek olağan durum değildir.bu hastada da çok alışık olmadığımız plevral metastaz ile nüks durumu mevcut. tüm markırlar (cea,ca19-9 bakılmıştır) bakılmalı, bence pet ct çekilerek ilave primer veya metastatik odak olup olmadığı netleştirilmeli. eğer odak ve başka metastaz bulgusu yok ise patoloji ile, tespit edilen tümör hücrelerinin ilave boyaması ile primer odak hakkında bilgi alınabilir. özellikle plevral metastaz yapan akciğer, meme-jinekolojik tm.ler irdelenmeli. eğer bu tm.ler tespit edilirse tedavileri daha farklı olacaktır. tüm bunlara rağmen 2.bir odak tespit edilmezse kolon karsinomu nüksü olarak kabul edilip bu yönde standart tedaviler başlanmalı. tekrar geçmiş olsun.

  tarihinde cevapladı.
 • ****,3 CEA 19.9 : 58,2 CEA 125: 568,1(asiri yüksek sanirim) CEA 15.3 :53 BT den daha detaylı olur diye MR istenmisti hocam onuda yazayım İnceleme Alanı : Abdominopelvik MR. İnceleme Sekansları : T1,Kontrastlı T1, T2 İnceleme Planları : Aksiyel, Koronal Batında minimal assit kolleksiyonu ve sağda geniş plevral effüzyon izlenmiştir. Karaciğer normal büyüklüktedir. Sağ lobda kısmen sol lobada uzanan boyutları yaklaşık olarak 92x62x95mm olarak ölçülen mikst yapıda kitle lezyonu izlenmiştir. Lezyon santralinde kavernöz alanlar görülmektedir. Kontrast madde verilerek yapılan incelemede lezyon periferal nodüler ve progresif boyanma göstermiştir. Lezyonun arka komşuluğunda kontrast madde ile boyanam göstermeyen 26x18x26mm boyutlarda basit yapıda kist izlenmiştir. Lezyon kontrast madde ile boyanam göstermiştir. Lezyonun içinde solid komponent ve septal bulunmamaktadır. Diğer parankim alanlarında patolojişk siyal ve boyanma gözlenmemiştir. Karaciğer sağ lobunda tanımlanan geniş lezyon nedeniyle safra kesesi hafif komprese ve deplase görünümdedir. Safra yolları ve portal sistem doğaldır. Dalak normal büyüklükte olup, parankim sinyali doğaldır. Dalak alt polünde kontrast madde ile boyanam göstermeyen 10x12mm boyutlarda kistik bir alan izlenmiştir. Dalağın arka komşuluğunda 10mm çapında aksesuar dalak mevcuttur. Pankreas normal genişlikte ve parankim sinyali homojen görünümdedir. Bilateral sürrenal glandlar simetrik ve normal genişlikte olup, içinde kitle mevcut değildir. Retroperitoneal alanda lenfadenopati saptanmamıştır. Sağ böbrek atrofik özelliktedir. Sol böbrekte kompansatris hipertrofi mevcuttur.Böbrek toplayıcı sistemlerinde genişleme izlenmemiştir. Sol böbreğin alt polünde 8-9mm'lik küçük basit kortikal kist saptanmıştır. Mesane normal konum ve konfigürasyonda olup intravezikal patolojik sinyal saptanmamıştır. Uterusta subtotal histerektömi mevcuttur. Overler değerlendirilememiştir (opere?) Sağda iliostomiye ait görünüm mevcuttur. Pelvis içinde rektum ve perirektal alanlar normal izlenmiştir. İliak lenfatik zincirde patolojik lenf nodu izlenmemiştir. Her iki kalçada dislokasyon izlenmiş olup pelvik kemik yapılar deforme ve osteoporotik özelliktedir. Pelvik müsküler yapılarda atrofi mevcuttur. SONUÇ : *Opere kolon CA tanılı hastada karaciğerde tanımlanan kitle kavernöz hemnajiomu düşündürmektedir. Varsa eski tetkikleri ile beraber yorumlanması önerilir. Bu lezyonun arka komşuluğunda ise malignite düşündürmeyen basit yapıda kist izlenmiştir. *Batında minimal asit ve sağda geniş pelvral effüzyon *Sağ böbrek atrofi ,sol böbrek kompansatris hipertrofi ve küçük kist *Dalakta küçük kist *Sağda iliostomi *Subtotal histerektomi *Bilateral kalça eklem dislokasyonu

 • Doktor Cevabı:

  Bence patoloji ile ayırıcı tanı için tekrar konsülte edilip primer odağa yönelik aydınlatılma yapılmalı. histerektominin kolon tümörü operasyonunda yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. önce veya şimdi yapılsa da histerektomi preperatı patoloji sonucu tekrar gözden geçirilebilir.

  tarihinde cevapladı.
 • oncelikle cok teşekkür ederim ilgi gösterip ilgilenip cevap yazdınız Allah razi olsun durum pek içtah açici değil gibi herseye hazırlıklı olun diyorlar şiddetli karın ağrısı var nedendir bilmiyorum detaylı bir seyde demediler. histerektomi dediğiniz rahim sanırsam onu 20 yıl önce rahim alınmis ama gerek o zaman sartları gerekse ihmal patolojiye gitmemis parça atılmıs o zaman da beridir de daha geçen yıl bu zamanlara kadar hicbir seyde belli değildi. Simdi yeni pet istediler pazartesi günü pet çekilecek. uygun olursanız sonucu size atarım yine. cok sağ olun saygılarımla

 • tekrardan merhaba hocam pet sonucu çıkmış onu yazacam size yardımcı olursan detaylı bilgi verip durum nedir minnetkar kalırım size hastamız yatalak olduğu için ve tedaviye gittiği hastane 4 saatlik bir yolda yani baska ilde olduğu için cok zor şartlarda kısıtlı imkanlarda gidip geliyoruz birde hocamizin kendisi ile pek temasımız olmuyor sürekli değişen asistan doktorlar oluyor bilgi aşamasında pek tatmin edici olamıyoruz yardımınızı bekliyorum. ONKOLOJİK PET(F-18 FDG) YÖNTEM 5.67 mci F-18 FDG enjeksiyonu sonrasi sakin bir ortamda hastanin konusma ve çiğneme yapmadan istirahat etmesi sağlanmıştır. Enjeksiyonu takiben ortalama 60 dk sonra tüm vücut PET/BT görüntülemisi yapılmıştır. Elde edilen görüntülerin BT ile atenüasyon düzeltilmesi yapıldıktan sonra transaksiyal, koronal ve sagital düzlem görüntüleri yani sıra MIP(Maximum Intensity Projeciton) görüntüleri değerlendirilmiştir. BULGULAR Servikal ve Torakal Kesitlerde; Sol inferior jugüler bölgede büyüğü yaklaşık 1.9 cm boyutunda F-18 FDG artışı gösteren birkaç adet lenf nodu mevcuttur.(****) Mediastende;sağ paratrakeal bölgede, prevasküler alanda aortikopulmoner pencerede subkarinada ve sağ hiler bölgede en büyüğü yaklaşık 1.8 cm boyutunda F-18 FDG artışı gösteren multipl sayıda lenf nodları izlenmiştir.(****) Sağ hemitoraksta plevral effüzyon ve plevral yapraklarda bazele doğru belirginleşen artmış F-18 FDG tutulumu mevcuttur.(****) Sağ akciğerin alt lobunda atelektazi mevcut olup bu alanda diffüz ve minimal F-18 FDG artışı izlenmiştir .(****) Abdominal Kesitlerde; Karaciğer segment 4-5 te 8 e de uzanan en geniş yerinde yaklaşık 6.7 cm boyutunda hipodens lezyon mevcut olup F-18 FDG tutulumu normal karaciğere göre diffüz olarak düşüktür. Bu lezyonun inferior ve posterior bitişik alanlarında fotopenik ve kistik yapıda lezyonlar izlenmiştir. Perihepatik ve perisplenik alanlar dahil olmak üzere periton yaprakları arasında sıvı kolleksiyonu izlenmektedir. Mezenterde yaygın kirli görünüm mevcut olup sağ hemipelviste ve kolostomi lojunda F-18 FDG artışı gösteren alanlar izlenmiştir.(****) İnceleme alanina giren diğer vücut bölgelerinde F-18 FDG tutulumu fizyolojik sınırlardadır. SONUÇ: sol alt servikal zincirinde ve mediasteninde hipermetabolik lenf nodları sapatmıştır(MET?) Sağ hemitoraksta hipermetabolizma gösteren plevral lezyonlar mevcuttur.(Met?) Karaciğerde öncelikle benign değişikleri düşündüren fotopenik yapıda lezyonlar mevcuttur. ayrıca normal karaciğere göre daha küçük oranda metabolik aktivite gösteren lezyon izlenmiştir(Benign değişikler) Sağ hemipelviste ve kolostomi lojunda hipermetabolik alanlar izlenmiştir(Peritoneal tutulum alanlar?)

 • Doktor Cevabı:

  Geçmiş olsun, benim önerim patolojinin sonuçlandırdığı plevral sıvı örneğinin, patoloji ile tekrar konsülte edilerek bunun gis-kolon- kaynaklı mı yoksa genitoüriner sistem kaynaklı mı olduğunun aydınlatılmasıdır. ilave boyalarla bu konu hakkında yönlendirici bilgi verilebilir. tabii ortada bir nüks durumu var ve ilerlemekte. bence bu araştırmalar yapılırken, hasta öncelikle ''kolon karsinomu nüksü'' olarak kabul edilip tedaviye bu yönde bir an önce başlanmalıdır (uygun tedavi kemoterapi rejimi için genetik çalışmalar istenmeli, sonuca göre tedavi rejimindeki gerekli değişimler yapılmalıdır).

  tarihinde cevapladı.
 • merhaba hocam öncelikle herşey için çok sağ olun. Bu arada hoca dosyayı incelemis BT PET vb kemoterapi planı hazırlamış. Tanı :KRK CA(met) ****,42m² 49 kg Protokol: FOLFIRI-AFLİBERCEPT ilac adı dozu inf hızı serum cinsi uygulama günü Irinotecan 180mg/m²(255,6) 90 dk 500mL-%5 DW d1 5-FU 400mg/m²(568) IV puşe folinic acidden sonra d1 5-FU 2400mg/m²(3408) 46 saat İnfuzor ile d1 Leucovorin 400mg/m²(568) 2 saat 500mL-%5 DW d1 Aflibercept 4mg/kg(196) 60 dk 500 ml %0.9 NaCI d1 5-HT-3 ant.amp 1 ampul IV puşe d1 FOLFIRI ile kombine PROGRESYONA kadar ECOG I RAS WİLD TİP hasta folfox tabanli ANTİEGFR kombinasyo sonucu progrese hastalık 2 hafta arayla uygulanacaktır 6 kür sonunda tedaviye yanıt değerlendirilecektir. Program bu salı günü baslanacak sizce uygulanacak olan bu tedavi yöntemi nasıl hocam sizin görüşünüz birde şiddetli duramayacak şekilde karın bölgesinde ağrı ve hiçbir sey yemiyor. 2 lokma bir sey alsa geriye çıkarcak oluyor yemiyor iyice genel durum düştü bu sekilde kematerapiyi alabilecekmi kaldırabilecek mi? Bu plan hakkındaki görüşünüz ve genel durumu hakkındaki öneriniz nedir belki size cok yazip rahatsiz ediyorum ama beni anlayacağınız düşünüyorum çaresizim :( iyi günler saygilarimla....

 • Doktor Cevabı:

  İyi akşamlar, bu sayfadan başka merkezlerin planını değerlendirmem uygun değil. ama zaten herşey rutine uygun planlanmış. karın ağrısı, bulantı-kusma şikayetleri varsa ve de kolostomiden gelen yoksa cerrahi tarafından değerlendirilebilir ayrıca ağrı palyasyonu için takip eden doktorunuzla görüşmeniz uygun olacaktır bence tedavinin sonucunu bekleyin, durumlarınız iyiye gidebilir, umarım gidecektir de.

  tarihinde cevapladı.

Antalya Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Primeri bilinmeyen beyin ca

  Tamam hocam randevu alıp sonuçlarımızı getirelim. çok teşekkür ederim. kolay gelsin.

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Primeri bilinmeyen beyin ca

  Malesef hocam akıllı ilaçlarla ilgili bir araştırma yapılmadı. terminal dönem deyip tüm tedavileri kestiler. gittiğimiz doktorlar 3 ay dinlensin dediler. ameliyat olalı 5 ay olcak halen tedaviye başlanmadı. bize 6-ay 1 yıl gibi bi yaşama süresinden bahsettiler. böyle bi durum sözkonusumu? birde biz...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kolonkanseri

  Hocan saygilar kolon kanseri olup ameliyat ve kemo goren hasta gobek korsesi kullanabilirmi korsenin cesiti ne olmali grip asisi vurabilirni

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Primeri bilinmeyen beyin ca

  Merhaba, 12 aralık 2020 tarihinde babamın bayılmasın sonucu beyin kanseri olduğunu öğrendik. ilk ameliyatta tümörü komple temizleyemeyip biyopsi almışlardı. patoloji sonucunda primeri belli olmayan beyin ca çıktı. biz o parçayı alıp şehir hastanesinde incelettik. gene aynı sonuç çıktı. o arada bab...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lynparza/ olaparib

  Merhaba bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. annem over ca hastası ve 4. kez nüksetti kemoterapi aldı ve işe yaramadı. doktor akıllı ilaç olan lynparza/ olaparib ilacını acil almanız gerek dedi. ancak sgk karşılamıyor çok pahalı olduğu için. bir ricam olacak. bu ilaç firması bazı hastaları çalışm...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Sadi Kerem Okutur

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • 4.evre kanserrr

  Hocam selam yaşım 24 5 aydır boğaz agrım var ve 5 6 gündür sırtımın sağında çok pis ağrı var sabit durunca agrımıyor ama vucudumu sağa sola cevırınce şiddetli ağrıyor sağa sola cevıremıyorum ağrıdan sırtımı acaba 4 .evre kansermıyım napmam lazım koronadan dolayı hastanelerde sıkıntı durum cıddı gıbı

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Girtlak kanseri

  Merhaba hocam babam girtlak kanseri 6 ay once sol tarafindan isin gordu ve suan ayniki noktoda tekrar cikti sizin ilgi alanizsa bizzat kayseri den gelmeyi dusunuyorum ses kisikligi ve bugoz da giciklik balgam var kayseri egitim arastrma hastanemiz ameliyat onerdi ama biz bunu acik ameliyati kabul et...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • His kaybından

  Merhaba hocam ben bundan 6 ay önce açık yama konarak sol kasık fıtığı amaliyatı oldum ve sağ bacak üst baldırda deri altında fındık kadar hafif oynar vaziyette sert bir şişlik vardı onuda aldırdım patalojiye gitmedi doktor kistdedi kötü birşey değildedi benim fıtık amaliyatı olan yer 3 gün sonra şi...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Meme kanseri ve lenf nodu

  Teşekkür ederim hocam.. hayırlı günler..

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Penis altında şişlik

  Merhaba hocam makatta ağrı var çevresinde deride elastiklenme deri incelmesi pelvis tabanda hafif şişlik oynar vaziyette içinde fasülye tanesi kadar elastik bişey var bağırsaklarda heraketlilik var sık sık pis kokulu gaz çıkartıyorum dışkıda günde 2 defa öyle rengi kıvamı azlığı çokluğu birbirini...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Penis altında şişlik

  Merhaba hocam ben pelvik taban da makata yayılan yumuşak deri altında oynar vaziyette penisin sol tarafından makata uzanan bölgede kabartılı bir şişlik var 4 ay dır var önceden biraz sıktımmı ağrı yapıyordu son bir kaç gündür sızı yapıyor yürüdümü ağrı yapmıyor yattımmı ağrıyor sızı yapıyor yumu...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Meme kanseri ve lenf nodu

  Hocam hayırlı çalışmalar.. annem 56 yaşında 14 yıl evvel meme kanseri teşhisi ile sol memesi alındı ve düzenli olarak her yıl kontrole gitti.. bu yıl yapılan ultrason sonucu sağ koltuk altında kitle ve sağ memede tutulma tespit edildi.. pet çekildi koltuk altı dışında kanserli hücreye rastlanmadı 20...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Kanama problemi

  Merhaba vajende kahverengi akıntım vardı doktora gittim ilaç verdi enfeksiyondur diye.aradan birkaç gün geçti beyaz akıntıda kırmızı kılcal damar şeklşinde kırmızı bir yapı gördüm. hafif bi kötü koku ve kaşıntı oluyor arada ama başka hiçbir sıkıntım yok.kız olduğum için alttan muayene etmedi doktor....

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Osteom mu bu

  Doktor bey oksipitalde 2 cm lik oluşumdan bahsetmiştim bu osteom olabilir mi bilmiyorum.usg de böyle bir şey dememişlerdi.osteomsa kötü huyluya dönüşür mü ?

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Yardım edin lütfen

  Merhaba saygıdeğer hocam benim trigliserit 600 hdl ve ldl düşük olması gerektiğinden düşük d viramin eksikliğimde var aslında son 1 yıkdr tansiyon atakları geçiriyorum tansiyonum 18/10 çıkıyor hoter takıldı esansiyel primer hiper tansşyon tanısı konuldu artık böbreğimdede kesitte dahil sol böbrek...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Mustafa Benekli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör


.
x