Patoloji raporu

 • merhabalar hocam kolay gelsin 2017 eylül ayında lenf bezlerinden (RPLND) ameliyat oldum doktoru takip verdi patoloji raporu çıktı değerlendirebilir misiniz rica etsem KLİNİK ****ğ orşiektomi.Mikst germ hücreli %25 teratom %55 embriyonel karsinom +%70 infarktoid nekroz. MAKROSKOPİK ****,5 cm ölçüde çevresinde yağ dokusunun izlendiği düzgün sınırlı bir adet doku parçası,kesit yüzeyinde ,kesit yüzeyinde ne büyüğü 3cm,en küçüğü 0,5cm ölçüde çok sayıda kistik yapılar ve bu kesitlerin kenarında,kapsül kenarında rota sertlikte,kirli beyaz sarı renkte alanlar izlendi. PATOLOJİK TANI: Paraartokaval Lokalizasyonlu Lenf nodu Eksizyon Materyali: Teratom metastazı, iki adet reaktif len nodu ve çevre fibröz dokuda yabancı cisim tipi dev hücreler. Uygulanan İmmünhistokimyasal **** ,CD30.CDX2 ile negatif sonuç elde edildi.SALL -4 ile epitelde boyanma görüldü.

 • Doktor Cevabı:

  Burada tedavi ve takip edilmesi gereken bir durumunuz olduğu kanaatindeyim, vakit geçirmeden bri medikal onkoloji uzmanına başvurmanız doğru olur, geçmiş olsun

  tarihinde cevapladı.
 • Hocam öncelikle tşk ederim ederim cevabınız için bu hafta kontrole gittim doktorum kandeğerlerin normal aralık ayında yükselirse tedavi başlanacakmış,kan değerleri dengelemek benim elimde mi yaşam olarak ne yapabilirim,önerebileciğiniz medikal onkoloji var mı tşk ederim.

 • merhaba hocam öncelikle kolay gelsin rica etsem BT mi değerlendirebilir misiniz tşk ederim. Bilateral böbreklerin boyutları konturları,parankim kalınlıkları,parankim dansiteleri ve sol böbrek pelvikalisiyel yapılar normaldir.Sağ böbrek pelvikaliksiyel ypılar minimal dilate izlenmış olup sağ ureter seyri haifi lateral konumludur. Mesane dolumu yetersiz olup lümen içerisinde taş izlenmedi. Abdominal aorta ve interior vena kava normaldır PARAAORTİK ALANDA METALİK SÜTÜR MATERYALLERİ İZLENDİ. paraaortik alanda solda 12 mm çaplı,yuvarlak konturlu lenf nodu mevcuttur, Kan değerleri ****

 • Doktor Cevabı:

  Acil müdahale gerektiren bir sorun görmüyorum, takip gerekebilir, ancak böyle bir paragraf üzerinden ve hastayı görmeden yorum yapmak sağlıklı olmayacaktır, geçmiş olsun, kolay gelsin

  tarihinde cevapladı.
 • Tsk ederim hocam Haftanın 3 günü egzersiz proteinli beslenme yapıyorum.is hayati hava vb stresler etkiler mi tümörleri Ayrıca dışarda kalabalıkta vb maske takmak lazım mı

 • Doktor Cevabı:

  Is hayati hava vb stresler etkiler mi tümörleri her ne kadar böyle endişeler olsa da bilimsel anlamda böyle bir bilgi yok ayrıca dışarda kalabalıkta vb maske takmak lazım mı hayir tekrar geçmiş olsun

  tarihinde cevapladı.
 • merhabalar hocam,kolay gelsin rica etsem değerlendirebilir misinz ÜST VE ALT ABDOMEN BT İNCELEMESİNDE; Klinik bilgi : Remisyonda testis ca Teknik: İVKM ve oral madde verilerek abdomene yönelik 5 mm kalınlığında aksiyel planda kesitler alınmıştır. Sistemde kayıtlı eski tarihli BT tetkiki bulunmamaktadır. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Dalak hilusu düzeyinde 9 mm çaplı aksesuar dalağa ait görünüm izlenmiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Bilateral pelvikaliksiyel sistem normaldir. Abdominal aorta ve ana dalları açıktır. İnfrarenal aorta sol lateralinde santralinde kistik nekrotik sıvı dansitesinde ölçülen 13x10 mm boyutunda lenf noduna ait görünüm izlenmiştir. Hastanın eski tetkik raporlarıyla karşılaştırılması önerilir. Parakaval, paraortik, parailiak alanlarda postop metalik süturlar izlenmiştir. Obturator bölgede 6x4 mm boyutunda lenf nodu izlenmiştir. İnceleme kesitlerinde mesane distandü ve bilateral distal üreterler minimal dilate görünümdedir. Çekum yüksek yerleşimli olup kolonik anslarda belirgin içerik retansiyonu ve gaz distansiyonu izlenmiştir. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Sol inguinal bölgede omental yağ doku içeren minimal herni izlenmiştir. Kesitlere dahil kemik yapılarda minimal dejenerasyon izlenmiştir. Batın ön duvar orta hatta insizyon skarı izlenmiştir.

 • Doktor Cevabı:

  Önerildiği şekilde eskileriyle kıyaslatabilirsiniz, böyle bir imkan yoksa 10 hafta sonra bu tetkiki tekrar ettirebilirsiniz ya da beklemek de istemezseniz hemen bir pet çektirebilirsiniz, geçmiş olsun

  tarihinde cevapladı.
 • merhabalar hocam,rica etsem değerlendirebilir misiniz Glukoz (70 - 100) mg/dL 105 0.910.91 Kreatinin (0.7 - 1.3)mg/dL 0.81 110110 eGFR (CKD-EPI) (>60)ml/dk 117 8.1 Total Protein (6.4 - 8.3) g/dL 7.8 7072 Alkalen Fosfataz (40 - 150)U/L 78 2120 ALT (0 - 55)U/L 16 2056 AST (5 - 34)U/L 21Yüksek(Y) 155192 LDH (125 - 220)U/L 142 139137 Sodyum (136 - 145)mmol/L 139 4.24.0 Potasyum (3.5 - 5)mmol/L 4.2 102 Klor (98 - 107) mmol/L 99 9.99.6 Kalsiyum (8.4 - 10.2)mg/dL 9.6 YokYok Hemoliz Yok YokYok İkter Yok YokYok Lipemi Yok Hasta Açıklama : Lab. Uzman Onay Ast.Dr MERVE TÜRKER Asistan Doktor Hormon Önceki sonuçlar 17.09.2018 11.05.2018 Tetkik İstem Zamanı: 16.04.2019 14:37 Numune Türü : Kan Uzman Onay Zamanı: 16.04.2019 15:49 Numune Kabul Zamanı:16.04.2019 14:48 Tetkik Adı Sonuç Referans Aralığı *Karar SınırıBirimi Numune Alma Zamanı: 16.04.2019 14:40 Yazdırma Zamanı: Tetkiği İ****Öğr.Üyesi SEMA RAKICI **** Onkolojisi Polikliniği -3/T.C. Sağlık Bakanlığı 16.04.2019 16:25 Durum 2.572.99 AFP (0.89 - 8.78)ng/mL 2.92 < 1.20 Negative< 1.20 Negative Beta HCG < 1.20 Negative ÜST VE ALT ABDOMEN BT İNCELEMESİNDE; Teknik: İVKM ve oral madde verilerek abdomene yönelik 5 mm kalınlığında aksiyel planda kesitler alınmıştır. Torakstan geçen kesitler Toraks BT tetkikinde yorumlanmıştır. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Her iki böbrek toplayıcı sistemi sağda daha belirgin olmak üzere hafif dilate görünümdedir. Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik atherosklerotik değişiklikler izlendi. Paraaortik, aortakaval patolojik boyutta ve karakterde lenf nodu veya kitle saptanmamıştır. Mesane konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Rektus sigmoid bileşke düzeyinde duvar konsantrik tarzda kalınlaşmıştır. Retroperitoneal alanda renal düzeye kadar postop metalik klipslere ait olabilecek metalik dansiteler mevcuttur. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Kesitlere dahil kemik yapılar doğal görünümdedir. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Her iki böbrek toplayıcı sistemi sağda daha belirgin olmak üzere hafif dilate görünümdedir. Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik atherosklerotik değişiklikler izlendi. Paraaortik, aortakaval patolojik boyutta ve karakterde lenf nodu veya kitle saptanmamıştır. Mesane konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Rektus sigmoid bileşke düzeyinde duvar konsantrik tarzda kalınlaşmıştır. Retroperitoneal alanda renal düzeye kadar postop metalik klipslere ait olabilecek metalik dansiteler mevcuttur. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Kesitlere dahil kemik yapılar doğal görünümdedir. Bulgular: Karaciğerin konturları, büyüklüğü, parankimi normaldir. Portal ve hepatik venöz sistem patenttir. Karaciğerde fokal parankimal lezyon izlenmemiştir. İntra- ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. Safra kesesi konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Dalağın konturu, büyüklüğü normal olup, parankim içerisinde fokal lezyon izlenmemiştir. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk kesimi normaldir. Ana pankreatik kanal genişliği normaldir. Her iki adrenal bez normaldir. Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim kalınlığı ve dansitesi normaldir. Kitle veya taş izlenmedi. Her iki böbrek toplayıcı sistemi sağda daha belirgin olmak üzere hafif dilate görünümdedir. Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik atherosklerotik değişiklikler izlendi. Paraaortik, aortakaval patolojik boyutta ve karakterde lenf nodu veya kitle saptanmamıştır. Mesane konturu, büyüklüğü, duvar kalınlığı normaldir. Rektus sigmoid bileşke düzeyinde duvar konsantrik tarzda kalınlaşmıştır. Retroperitoneal alanda renal düzeye kadar postop metalik klipslere ait olabilecek metalik dansiteler mevcuttur. İntraabdominal serbest sıvı veya hava izlenmemiştir. Kesitlere dahil kemik yapılar doğal görünümdedir.


İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Reaktif hipoglisemi

  Hocam merhaba ben reaktif hipoglisemi hastası mıyım? sonucun onu gösteriyor dedi de size de sonucumu göstermek istedim, yorumlar mısınız? https://www.pdfpro.co/files/3e2pyqb1i0d-ca04e7af hocam buradan tahlilimi görebilirsiniz iyi çalışmalar...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Serdar Turhal

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Araknoid kist

  Hocam merhaba 6 yasındaki oğlum düştügü için acile götürdük temografi istediler temoğrafide beyninde kist oldugunu öğrendik ertesi gün polikiliniğe başvurduk mr istediler sonucumuz bugün çıktı şu şekilde yardımcı olursanız sevinirim bu kist çocuguma zarar verirmi...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Ahmet Küçük

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • İbs hastalığı mıdır?

  Hocam merhaba... yaklaşık 4 aydır kafamı kurcalayan, beni kaygılandıran ve doktor doktor gezmeme sebep olan bir şikayetim var. gün içinde ara ara (hareket halindeyken pek olmuyor) özellikle yattığım zamanlarda karnımdan çok yüksek sesli olmayan sesler geliyor. safra kesesi, pankreas, gaita, b12, dem...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Serdar Turhal

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Karın gurultusu

  Merhaba hocam, bende 3,4 yıldır süren karın gurultusu problemi var. ilk olarak üniversite sınavlarına hazırlanırken sınavlarda başladı. zayıfım ama yemek yedikten sonra karnım şişiyor sonra geçiyor. gaita testi yapıldı ve negatif çıktı. ishal kabızlık şikayetlerim de yok. ama gaz problemim var gurul...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Diyabet olabilir miyim?

  Hocam merhaba 16 yaşındayım belirtilerini araştırdığım diyabet hastalığının bende 2 belirtisi var diyabet miyimdir hiç ölçtürmedim şeker falan (ellerimde ve ayaklarımda uyuşmalar ve ağrılar oluyo ve susama var biraz diğer belirtiler yok) diyabetmiyimdir? yoksa stres ve kaygıdan kaynaklanabilirmi son...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Bel fıtığı

  İyi akşamlar hocam 2 senedir nevrotin 600 luk kullanıyorum bel fitigindan dolayı ağrılarım kalçadan bacağa vurmaya başladı lyrca iyi gelir diyorlar yazdirabilirmiyim

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. E. Onur Kulaksızoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Hata yaptım...

  Merhabalar saygıdeğer hocam. hocam 20 yaşında erkegim. 1 sene önce vücut geliştirme amacıyla bir hata yapıp 1 ay boyunca günde 10 mg danabol, 2 günde bir 25 mg proviron kullandım. yaptığım hatadan dönüp kestim. ama şimdi aklıma takılan sorularım var. hocam bunları kullandığım için testesteronum kull...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Sadi Kerem Okutur

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Antibiyotik kullanımi

  Hocam merhabalar hocam ben yaklaşık 3 haftadır sinüzit belirtileri yaşıyorum yarın kulak burun boğaz doktoruna gidicem ve antibiyotik vericek muhtemelen yine ve burun spreyleri. hocam annemin iş yerinde 14 kişi corona virüs pozitif cıkmış biz daha test yaptırmadık, yakın zamanda test yaptıracağız....

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Antibiyotik kullanımı

  Hocam merhabalar hocam ben yaklaşık 3 haftadır sinüzit belirtileri yaşıyorum yarın kulak burun boğaz doktoruna gidicem ve antibiyotik vericek muhtemelen yine ve burun spreyleri. hocam annemin iş yerinde 14 kişi corona virüs pozitif cıkmış biz daha test yaptırmadık, yakın zamanda test yaptıracağız....

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Serdar Turhal

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Merhaba yeşim hocam

  Merhaba hocam eğitim ve araştırma hastanesine gittim ve muayenede fasikülasyon tespit edilmedi.ama mayıs ayında başlayan ve 1 ay süren göz hareketleri ile artan ağrılarım,aralıklı bulanık görme ve ışığa karşı hassasiyetim dolayısıyla doktor optik nörit olabileceğini söyledi.doktor nm reflekslerimi h...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Yeşim Abanoz

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kolon kanseri

  Hocam dışkıda kan ve dışkının son kısımının incelmesiyle(ilk kısımlar normal) ilgili genel cerrah doktoruna başvurdum asistan muayene etti bişey yok dedi bir de sol tarafımda bağırsağımı elimle hissedebiliyorum hareket edebiliyor ince bir boru gibi yaklaşık 8-10 cm hafif sert bir yapı sanırsam kalın...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sırt fıtığı

  Hocam ben büsra sırt fıtıgı var dediniz ameliyatlık mı acaba çeşitli agrı kesici yazdı fizik tedavi ve sizin branşınıza gtmemi syledi agrılarıö su anda sürekli var sze gelmeyi dusunuyorum ameliyattan baska careler varmı tedavıde nasıl birr yol izlenecek gelene kadar en azından bnı neler beklıyo syl...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. E. Onur Kulaksızoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Kanser riski

  Hocam öncelikle kolay gelsin 22 yaşındayım. 1sene öncesinde panik atak hastalığı ile boğuştum yaklaşık 35 40 tane tomografi, 50 60 adet röntgenim mevcut bu rakamlara nasıl ulaştı bilmiyorum yaklaşık 6 7 aydır hastaneden uzağım. 3 aydır çok fazla sigara ve alkol tüketiyorum kesin kanser olurum diye b...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Serdar Turhal

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Korona virüsü

  Hocam babam coronaydı benıde aldılar ambulansa bende corona olduğumu dusunuyordum suan sonuclara baktım negatıf

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Korona virüsü

  23 yasında bırının koronadan ölme ıhtımalı nedır babamdan korona kaptım hafıf bır nefes darlığı var ve bıraz halsızlık

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Murat Emin Güveli

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör


.
x