Ön tanı:temporal kitle teknik: kontrast öncesi t1a ve t2a aksiyel ,t1a sa

  • Ön tanı:Temporal kitle Teknik: Kontrast öncesi T1A ve T2A aksiyel ,T1A sagital FLAOR koronal ve IV gadolınyum enjeksiyonu sonrasında T1A aksiyel ve koronal sekanslar elde olunmştur.(10cc kontrast madde kullnılmştır.Kontrastlı beyin MR inclemesnde Bulgular; solda orta konkada konka bülloza vardır.sinüzit ve otit mastoidit görülmedi.posterior fossada serebellum ,beyin sapı normal değerlendirildi .sol vertebral arter hakimyeti vardır.vertebrobaziller sistem açıktır. beyin bölgesinde sağ temporal lob parankiminde ksitik özellkli halkasal düzensiz boyanma gösteren lezyon vardır.lezyon sağ lateral ventrikül temporal hornuna uzanmktadır.çevresnde az oranda ödem vardır.lezyon anterıor parankim yerleşimi kitleyi düşündürmek ile posterıor uzanımları multikistik ve enkapsüler boyanımları enfeksiyonu daha çok düşündrmktdir.bu nednle enfksiyonun öncelikle ekarte edilmesi önerilmektdir.klinik değerlndirmede gerkirse kistik alanın diffzyon özellikleri yönnden diffyn.MRG inclemesi yaptrlabilir

Bu soruya oy verin :

.
x