Ön çapraz bağ intensitesi artmıştır bütünlüğü korunmuştur.lateral menisküs

  • Ön çapraz bağ intensitesi artmıştır bütünlüğü korunmuştur.Lateral menisküs posterior hornda grade-1 dej.izlenmektedir.Medial menisküs posterior honda grade-2 dej.dikkati çekmektedir.Diz ekleminde hafif sıvı artışı izlenmektedir.Diz eklemini oluşturan kemik yapılarda marjinal osteofit oluşumlar dikkati çekmektedir.Teşekkür ederim

Bu soruya oy verin :

.
x