Mrh.hocam 15gün önce ameliyat oldum ve raporda spinal anastezi altında sist

  • Mrh.hocam 15gün önce ameliyat oldum ve raporda spinal anastezi altında sistoskopi yapıldı sol yan duvarda 1x2cm.çaplı papiler tümoral kitle mevcuttu.Tur sırasında akturapor reflex sonucu....için lokal blok ve genel anestezi yapıldı.Tümöre rezeksiyon ve koterisasyon yapıldı.20f3yollu sonda takıldı. klinik seyri ; Mesane tm tur ameliyatı yapıldı post op seyir normaldi üretral insitilasyon yapıldı 14 03 2011 tarihinde intrakaviter kemoterapi uygulanarak taburcu edildi.Hocam patoloji rapor ise;MAKROSKOBİK **** 1.5cc kadar esmer renkte,ymuşak kıvamında TUR meteryali.1KT.H.HİSTOPATOLOJİK TANI;-low-Grade Papiller Urothelial Carcinoma(WHO-ISUP 1998)-LAMİNA PROPRİADA İNVAZYON MEVCUTTUR.-METERYALKAS LİFLERİ İÇERMEKTEDİR.KAS LİFLERİNDE İNVAZYON YOKTUR -MESANE TURMETERYALİ.Hocam şu andaki durumum nedir vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım Ömer Şevik

  • Doktor Cevabı:

    Mesanedeki tümörünüz yüzeyel mesane tümörü olarak gelmiş.hastaya ameliyattan1 ay sonra bcg tedavisi başlanır.ameliyattan sonraki 3. ayda kontrol sistoskopisine gider

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x