Mrb.hocam,anneme yapılan(5 ayrı parça alındı),makroskopi̇: 1) saat 12 hizas

  • mrb.hocam,anneme yapılan(5 ayrı parça alındı),MAKROSKOPİ: 1) Saat 12 hizası kayıtlı materal: 1x0.9x0.2 cm ölçülerinde bir adet doku parçasıdır. T 1K 2P 1B 2) Polip kayıtlı materyal: 1.2x0.5x0.3 cm ölçülerinde krem kahve renkli polipoid doku parçası beraberinde büyüğü 0.4x0.2x0.1 cm küçüğü 0.2x0.1x0.1 cm ölçülerinde iki adet doku parçası izlendi. T 1K 3P 1B 3) Saat 6 kayıtlı materyal: 3x1.5x0.5 cm ölçülerinde krem kahve renkli yer yer mukoid görünümde bir adet doku parçasıdır. T 1K 1P 1B 4) ECC kayıtlı materyal: Topluca 0.5 cc hacminde kahve renkli düzensiz görünümde doku parçasıdır. T 1K 1B 5) P/C kayıtlı materyal: Topluca 1 cc hacminde kahve renkli düzensiz görünümde doku parçalarıdır. T 1K 1B TANI: 1+3) KRONİK SERVİSİT;REAKTİF EPİTELYAL DEĞİŞİKLER; 12 hizası, 6 hizası kayıtlı materyaller, eksizyonel biyopsi.2) KRONİK İNFLAMASYONLU ENDOSERVİKAL POLİP; polip kayıtlı materyal, eksizyonel biyopsi.4+5) PROLİFERATİF ENDOMETRİUM; endoservikal küretaj, endometrial küretaj, küretaj.

Bu soruya oy verin :

.
x