Mrb dr hanım.üşüme sorunuyla dra gttim.kan testlerim yapıldı.pzrtesi drum g

  • mrb dr hanım.üşüme sorunuyla dra gttim.kan testlerim yapıldı.pzrtesi drum görecek size değerleri yazmak istiyorum. **** Trigliserid 66 **** **** eliza total t4: 7.44 TSH: 2.633 hemogram- WBC 4.85 NEU 2.18 NEU%44.8 **** LYM%44.5 MONO 0.32 MONO%6.6 EOS 0.16 EOS%3.4 BASO0.03 BASO%0.7 RBC 4.31 HGB12.9 HCT37.1 MCV86 MCH29.9 MCHC34.8 RDW12.5 PLT251 MPV9.6 PCT 0.241 PDW16.3 siznasıl değerlendiriyorsnuz

Bu soruya oy verin :

.
x