Mr sonucu

 • merhaba50 yaşındaki annemin mr sonucunu değerlendirmenizi istiyorum.L3-S1 düzeyinde intervertebral disklerde dejeneratif sinyal kayıpları mevcuttur.L4-5 düzeyinde tekal sac'a hafif indentasyon oluşturan annulis fibrozis yırtğının eşlik ettiği posterior bulging mevcut olup nöral foramenler hafif daralmıştır.L5-S1 düzeyinde disk yüksekliğinde azalma diskte 'vakum sign' komşu end platelerde tip2 dejenerasyon mevcuttur.bu düzeyde anterior epidural yağ mesafesini oblitere edip her iki lateral resesi daraltan ve S1 vertebra korpusu boyunca inferiora doğru migrasyon gösteren posterior ekstrüde disk herniasyonu mevcuttur.disk her iki S1 sinir köküne indentasyon oluşturmaktadır.diğer lomber intervertebral disklerde belirgin hemiasyon ile uyumlu görünüm izlenmemiştir.parasnipal bölge yumuşak doku oluşumları normal olarak izlenmektedir.yakınmaları bel ve bacak ağrısı.tedavisi nasıl olmalı.fizik tedavi ve ilaçlarla ağrılarından kurtulması mümkün mü?annem şeker ve tansiyon hastası.teşekkürler

 • Doktor Cevabı:

  mr raporuna göre ; annenizin belinde 2 tane bel fıtığı mevcuttur. kısaca bel anatomisi hakkında bilgi vereyim: normalde belde 5 tane omur vardır ve bunlara lomber omur denir. lomber?in baş harfi olan l harfi ile numaralandırmak suretiyle kaçınçı bel omuru olduğu izah edilir. lomber omurların hemen altında sakrum ( sağrı ) omurları yer alır. aynı şekilde sakrum ( sağrı ) bölgesindede 5 tane omur vardır. ve bunlarda sakrum?un baş harfi olan s harfi ile numaralandırmak suretiyle kaçınçı bel omuru olduğu izah edilir. yukarda açıkladığı gibi , annenizde 2 adet bel fıtığı bulunmaktadır. bunlar: 1) 4.bel omuru ile 5.bel omuru arasında ( l4-l5 ) ve 2) 5.bel omuru ile 1.sağrı omuru arasında (l5-s1 ) bulunmaktadır. belde 5 tane bel omuru olması nedeniyle , normal bir insanda sağ tarafta 5 , sol taraftada 5 aralık olmak üzere toplam 10 adet bel fıtığı çıkış yeri bulunmaktadır. annenizde bulunan 2 adet bel fıtığı ameliyatla alınsa bile , ilerde geri kalan 8 ayrı yerden yine bel fıtığı olabilir. yani ameliyatın garantisi olmadığı gibi , her bel fıtığında da zaten ameliyat yapılması gereksizdir. bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa cerrahi tedavisi yapılması esastır. nitekim bel fıtığından 2-3 kez ameliyat olduğu halde , ilerde tekrar bel fıtığı olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. işte bunun nedeni budur. bel fıtığı ameliyatları diğer ameliyatlara benzemez. apandisit ameliyatı sadece 1 kez olur. safra kesesi ameliyatı sadece 1 kez olur. çünkü bir insanda bildiğiniz gibi , bir tane apandix , bir tane safra kesesi bulunur. bunlar radikal çözüm getiren ameliyatlardır. oysa , normal bir insanda 10 adet bel fıtığı çıkış yeri olduğu için , bel fıtığı ameliyatları radikal sonuç getirmeyen ve ilerideki dönemlerde bir dizi komplikasyonuda beraberinde getiren ameliyatlardır. bel bölgesinde 5 adet omur cismi olduğuna göre ; sağ tarafta 5 , sol taraftada 5 olmak üzere toplam 10 adet bel fıtığı çıkış yeri mevcuttur? başka bir deyişle ; normal bir insanda bel bölgesinde toplam 10 adet bel fıtığı çıkış yeri mevcuttur. bel fıtığında sıkışan sinir kökleri organizmanın hareket etmesine sebebiyet veren oluşumlardır. bel fıtığı ameliyatı esnasında bu sinir kökleri serbestleşse de , ilerde orjinal yapısını kaybettiği için çevresine granulasyon dokusu oluşacaktır. kaba bir tabirle ; en mükemmel yapılan bel fıtığı ameliyatlarında bile 10 aralıktan birini iptal ettiğiniz için hastada % 10 hareket kaybı olması normaldir. eğer 2 tane fıtık varsa %20 , 3 fıtık varsa % 30 , 4 fıtık varsa % 40 hareket kaybı olacaktır. bu nedenden dolayı , sanılanın tam aksine bel fıtığı ameliyatları radikal % 100 netice veren ameliyatlar değildir. çünkü 10 adet bel fıtığı çıkış yeri bulunmaktadır. bunlardan biri alınsa , geriye 9 tane daha bel fıtığına aday yer var demektir. amerika ve kanada da bel fıtığı ameliyatları 4 seneden beri çok kısıtlı olarak , ancak çok belirgin bazı şartlar meydana geldiğinde yapılmaktadır. fakat , ne yazıkki ülkemizde medyanında bilinçsizce yaklaşması neticesi peynir ekmek satılır gibi her yerde herkese bel fıtığı ameliyatları yapılmaktadır. günümüzde bel ve boyun fıtıklarına genel yaklaşım ; mr daki görüntü ne olursa olsun ameliyat dışı, konservatif tedavilerin uygulanması ve şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır. konservatif tedavilerin cevap vermediği ve hastanın şikayetlerinin ciddi oranda artığı durumlarda ameliyata gidilmektedir. günümüzde ameliyatla sonuçlanan vakalarda ciddi olarak düşmektedir. örneğin i̇ngiltere de bu oran binde sekizlere kadar düşmüştür. ameliyatlarda da şikayeti kaldırma oranı oldukça düşük kalmaktadır. sıkça tartışılan ; ameliyat sonrası şikayetlerin geçmediği veya daha da arttığı "başarısız bel ameliyatı sendromu (fail back surgery sydrome)" çok ciddi oranlarda görülmektedir. bazı araştırmalar ise ; ameliyat olsun veya olmasın şikayetlerin tekrarlama şansının 1,5 -2 yıllık dönemde aynı olduğunu göstermektedir. yine bazı araştırmalar ; konservatif tedavilerin başarı oranlarının ameliyatlarla aynı olduğu bildirmektedir. yerli , yabancı tıbbi araştırmalar ; fıtıkların başarılı geçen konservatif tedaviler sonrasında sinire baskıların azaldığını , böylelikle ameliyatsızda bel fıtıklarının tedavi edilebileceğini göstermektedir. eğer şikayetler ameliyat tedavilerle kalkıyor ve kısa sürede (bir ağrı kesici gibi birkaç saat sonra) geri dönmüyorsa tedavi başarılı olmuş demektir. esasen ; bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa cerrahi tedavisi yapılması esastır. bel fıtığında bilinmesi gereken bazı gerçekler 1) bel ve boyun ağrıları ; nerdeyse insanlık tarihi kadar eski ve yaygın problemlerden biridir. kutsal kitaplarda ve hipokrat`ın yazılarında bile yer almaktadır. 2) günümüzde dünya nüfusunun %70-80 yaşamının herhangi bir döneminde en az bir kere bel ağrısı çektiği saptanmıştır. 3) abd de nezleden sonra en çok doktara gitme sebebi ; bel fıtığıdır. 4) bel ağrıları 45 yaş altı bireylerde en çok sakatlık nedenidir. 5) türk milletinin %60.4 nün bel ağrısı şikayeti olduğu ve kadınlarda daha fazla görüldüğü saptanmıştır. bel ağrıları ameliyat sebebi olarak 3 sırada ve en çok hastanede yatarak tedavi edilen rahatsızlıklar içinde 5. sıradadır. 6) abd ekonomisi her yıl teşhis ve tedavi masrafları ve işgücü kaybı sebebiyle 60-100 milyar dolar gibi bir ekonomik kayba uğramaktadır. (usa-national center for health statistic 1990). bu kaybın ülkemiz için 10 milyar dolar (turizm gelirlerimizden fazla) olduğu tahmin edilmektedir. 7) mr da görülen fıtıkların ağrı mekanizması üzerine etkileri pek açık değildir. bel fıtıklarında sinir basısı sonucu kök ağrısının mekanizması açık değildir. çoğu kez ameliyatlarda bile bu kök basısı bulunamaz. ağrının tutulan kökün iltihaplanması sonucu oluştuğu konusunda fikir birliği vardır. yaygın inanış ; disk içindeki jelimsi sıvının asitik yapısının sinirin dış zarı (dura) üzerine hasar verdiği yönündedir. başarılı bir ameliyat sonunda bile kalkmayan ağrılar (fail back surgery syndrome) gibi sebeblerle mr da görülen fıtıkların şikayetlerin gerçek sebebi mi sorusunu ön plana çıkarmaktadır. 8) mr sonucu görülen fıtıkların ne zaman oluştuğu belirlenememektedir. 9) ayrıca yine yapılan araştırmalar ; hiçbir şikayeti ve ağrısı olmayan (asemptomatik) insanlarında (dünya nüfusunun sadece %20 si ) mr görüntülerinde disk anormalitelerine %67 gibi ciddi bir oranda rastlandığını göstermektedir. yani ciddi fıtığı görünsede ,hiçbir şikayeti olmayan insanlar vardır. o zaman , mr da görülen fıtığın mı ağrılara sebep olduğu sorusu akla gelmektedir. bu yüzden birçok uzmanın birleştiği nokta = 1) bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa en son çare olarak cerrahi tedavisi yapılması esastır. 2) bel fıtığında tedavi edilmesi gerekenin mr görüntüsü değil ; hastanın kendisi (ve tabiki şikayetinin) olması gerektiğidir. 3) ameliyat olan bel fıtığı hastalarına ; ameliyatın radikal bir tedavi yöntemi olmadığı , ilerde bir başka yerden başka bir bel fıtığı çıkma riskinin her zaman mevcut olduğu hatırlatılmalıdır. bu nedenle bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda mutlaka bel kaslarını güçlendirici egzersizler yapmalıdır. 4) ameliyat edildiği halde tekrarlayan ya da başka yerden çıkan bel fıtıklarında en fazla 4 ameliyat yapılır..çünkü 4 diskin alınması sonucu % 40 hareket kaybı ortaya çıkar. 5. bir ameliyatın olması demek ; hastayı "yatalak hasta" haline getirmek anlamına gelir ki ; bunu hiç bir doktor yapmaz.. o nedenle bel fıtığı ameliyatları en fazla 4 kez yapılır. iyi bir fizik tedavi ile annenizin şikayetleri geçecektir.. benimde size önerim ; annenizi iyi bir merkezde uygun bir süre içerisinde yoğun ve kaliteli bir fizik tedavi gördürmeniz olacaktır. son olarak günlük annenizin hayatında dikkat etmesi gereken , yapılması ve yapılmaması gereken bazı hususlardan bahsedeyim. 1 - herhangi bir ağırlığı taşımanız gerekirse, yükü vücudunuza simetrik olarak paylaştırdıktan sonra taşıyın. 2 - cisimleri bir yerden başka bir yere taşırken, belinizin eğik değil de dik pozisyonda olmasına dikkat edin. 3 - ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. kaldırmak zorundaysanız, başkalarından yardım isteyin. 4 - hafif dahi olsa yerden bir cismi alırken dizlerinizi kırın ve çömelerek alın, belden eğilmeyin. yükü belinizle değil, bacaklarınızla kaldırın 5- bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın ve öyle alın. bir cismi yerden alırken de önce onu bedeninize doğru yaklaştırıp sonra yükseltin. 6 - bir eşyayı taşırken, onu gövdenize yakın tutun. taşınacak eşya vücudunuza ne kadar yakın olursa, omurganıza binen yük o kadar azalacaktır. 7 - i̇ki kişi iseniz ve bir eşyayı iki ucundan tutarak taşımanız gerekiyorsa, birbirinize haber vermeksizin eşyanın bir ucunu asla bırakmayın. 8 - bir cismi kaldırmadan önce, ne kadar ağır olduğunu tahmin etmeye çalışın. kaldırma işlemine geçmeden önce cismi hafifçe yoklayarak test edin ve ağırlığı hakkında tam bir fikir edindikten sonra kaldırın. 9 - cisimleri bedeninizle değil, önce beyninizle kaldırdığınızı unutmayın. bu nedenle, ağır bir yükü mutlaka kaldırmanız gerekiyorsa, haltercilerin yaptığı gibi çok iyi konsantre olun. kaldırırken yavaş ve temkinli hareket edin, ani hareketlerden kaçının. adalelerinize ani yük bindirmeyin. kaldırma esnasında karın kaslarınızı kasarak bütün kas gruplarınızı aynı anda çalıştırın. karın ve sırt adalelerinizin kasılması omurganızı destekler. 10 - ağır bir yükü belinizden daha yükseğe kaldırmayın. hele bu yükü başınızdan yukarı kaldırmayı denemeniz tam bir felaket olabilir. 11 - ayakta iken belinizi sağa veya sola doğru rotasyon yaptırıp eğilerek yerden bir şey almayın. 12- yük elinizde iken dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, ayaklarınızın yerini değiştirerek dönün. 13 - beliniz geriye doğru eğilmiş vaziyetteyken sırtınıza ağırlık yüklemeyin. mutlaka yüklemeniz gerekiyorsa, dizleriniz biraz kırılmalı ve vücudunuz öne doğru hafif eğik olmalı. 14 - ağır bir cismi bir yerden bir yere çekerek veya iterek tek başınıza götürmeyin. 15 - bir cismi taşırken ayaklarınızın yere sağlam basması gerekir. her iki ayağınız arasındaki mesafe de yaklaşık omuz genişliğinizde olmalı ve ayak uçlarınız dışa bakmalı. 16 - sandalye veya koltukta otururken dik bir pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu alışkanlık haline getirin. bu esnada diz eklemlerinizin kalça eklemlerinden daha yüksekte bulunmasında, ayak tabanlarının yere temas ederken düz konumda olmasında ve yere rahatça basmasında yarar var. otururken zaman zaman pozisyon değiştirmeniz de iyi olur. 17 - yumuşak, alçak ve derin koltuklarda oturmayın. stabil olmayan bozuk koltukların ve yumuşak iskemlelerin belinizi tehdit ettiğini unutmayın. kol konacak sandalye ve koltukları tercih edin. 18 - sandalyede otururken ayaklarınızın altına bir basamak çekerseniz daha rahat edersiniz. 19 - abdest alırken, dişlerinizi fırçalarken ya da elinizi, yüzünüzü yıkarken lavaboya doğru eğilmeyin; belinizi olabildiğince dik tutmaya gayret edin. bu nedenle, evinizdeki lavaboların mümkünse biraz daha yüksekçe yapılmasını sağlayın. 20 - her gün ez az 15 dakika yürüyün. yürüme mesafesini giderek arttırın. 21 - bir defa bel rahatsızlığı geçirmiş ve iyileşmişseniz, uzman doktorunuzun önerdiği egzersizleri aksatmadan yapın; çünkü düzenli egzersiz yapanlarda ağrının tekrarlaması daha seyrek görülür. kronik ağrısı olan hastalar, hafif ağrılı dönemde bile egzersizlerden yararlanırlar. 22 - sağlıklı olsanız bile her gün kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın. karın, sırt ve kalça adalelerinin vücudun doğal korsesi olduğunu unutmayın. 23 - egzersizleri, altında sunta veya tahta bulunan halı veya battaniye gibi sert bir zemin üzerinde yapın. 24 - egzersiz hareketlerinin sayısını gün geçtikçe yavaş yavaş arttırın, başlangıçta aşırıya kaçmayın. 25 - spor veya egzersiz yaparken ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçının. 26 - spor veya egzersize başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapın. 27 - egzersiz sonrasında şiddetli ve 15 dakikadan fazla süren bir rahatsızlık ortaya çıkarsa uzman doktora danışın. bir saati geçen rahatsızlık söz konusu ise o hareketi yapmayın. 28 - günlük yaşantınızda ani hareketlerden sakının. özellikle yataktan veya koltuktan kalkarken ani hareket yapmayın. 29 - sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı. 30 - yüksek iskemlelerde veya benzeri yüksek yerlerde oturmak bele binen yükü arttırır, bundan kaçının. 31 - televizyon seyrederken veya herhangi bir gösteriyi izlerken koltukta sırtınızı kamburlaştırmak rahatsızlıklara yol açar. 32 - her gün beyaz peynir ve bir kase yoğurt yemeyi ya da bir bardak az yağlı süt içmeyi alışkanlık haline getirin, güneş ışığından yeterince istifade edin. 33 - vücut ağırlığınızı sürekli kontrol altında tutun. alınan her fazla kilonun vücudunuz ve beliniz için ilave bir yük olduğunu, bunun da belinizin biyomekaniğini olumsuz yönde etkilediğini unutmayın. 34 - uzman hekime danışmadan bel korsesi kullanmayın. çelik balenli korselerin uzun vadede bel ve karın adalelerini zayıf bırakacağını unutmayın. 35 - kesin teşhis konulup bel ağrınızın nedeni anlaşılmadan belinizi asla çektirmeyin ve maniplasyon (el ile müdahale) yaptırmayın. bunun bazen felce kadar giden sonuçlara yol açtığını unutmayın. 36 - üzüntü ve streslerin bel sağlığınızı da olumsuz yönde etkilendiğini bilerek ruh sağlığınıza özen gösterin. ailevi, sosyal veya iş hayatınızla ilgili problemlerinizi çözmek için gerekirse ilgili doktor ve şahıslardan yardım isteyerek köklü bir çözüme gidin. lüzumu halinde, bulunduğunuz ortamı geçici de olsa değiştirin veya tatile çıkın. 37 - yaptığınız işi sevin. stres altında ve işyerinde mutsuz olan kişilerde bel rahatsızlıkları daha sık görülür. bu nedenle meslek seçimi konusuna henüz hayatın başındayken gereken önemi verin. 38 - günlük yaşamda gerginlikten kurtulmanın yollarını öğrenin. 39 - yüksek topuklu veya topuksuz ayakkabı giymeyin. ayakkabılarınızın topuklarının yüksekliği normal, ökçeleri yumuşak olsun. 40 - sandalye veya koltuğa oturmak için kendinizi sanki üstüne düşüyormuş gibi bırakmayın. yavaş yavaş, kontrollü olarak oturma pozisyonuna geçin. 41 - sandalye veya koltukta otururken, bir cismi hafif dahi olsa öne doğru eğilerek yerden almayın. 42 - beliniz ağrıdığı dönemlerde alafranga tuvaletleri tercih edin. tuvalete otururken en azından tek elinizi destek olarak kullanın. 43 - tuvalet ihtiyacınızı giderirken oturur pozisyonda öne doğru eğilmeyin. ağrılı dönemde alafranga tuvalette ters oturmanız, bu açıdan yarar sağlayabilir. 44 - sert yatak istirahatinde iken, altına birkaç yastık koyarak ayaklarınızı yükseltmeniz daha iyi olacaktır. bu esnada yemeklerinizi yatarak yiyebilirsiniz. namazlarınızı sağ yanınıza doğru yatarak işaretle kılabilirsiniz. yastığınızın alçak olmasında da yarar var. bu pozisyonda yorulursanız yan yatabilirsiniz. 45 - yan yatışta kalça ve dizlerinizden çekerek bacaklarınızı toplar ve ana rahmindeki gibi kıvrılarak durursanız rahat edersiniz. i̇ki bacağınızın arasına yumuşak bir yastık koymanız da iyi olur. 46 - doktorunuz mutlak yatak istirahati vermişse, tavsiyesine uyun. bu tedavi esnasında ağrınız artıyor, durumunuz kötüye gidiyorsa doktorunuza bildirin. birkaç gün içinde iyileşirseniz yine doktorunuzu haberdar edin. uzman doktor, hastanın tedaviye vereceği cevaba göre bu süreyi arttırabilir ya da azaltabilir. zaten ilk birkaç gün sonrasında hastalığın genel seyri kendisini belli eder. prensip olarak hasta, becerebildiği anda normal yaşantısına dönmelidir. kriter, hayat kalitesidir. zira, lüzumsuz uzamış yatak istirahati de doğru değildir. 47 - yorgunluğa bağlı olarak beliniz ağrıyorsa, usulüne uygun yapılan 10-15 dakikalık istirahat en iyi ilaçtır. tam rahatlamak ve gevşemek için ayaklarınızı sandalyeyle yükseltirken, boynunuzun altına da küçük bir yastık koyabilirsiniz. 48 - sırtüstü yatarken yüksek yastık kullanmayın. 49 - yatağınız bel hizasından itibaren kırılabiliyorsa, 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde ayarlayarak sırtınızı dayayabilir ve dinlenebilirsiniz. böyle bir yatağınız yoksa, iskemleyi devirerek arkalığın üzerine yastık koyup aynı şekilde dinlenebilirsiniz. 50 - bacaklarınız düz pozisyondayken ayakta dimdik uzun süre hareketsiz kalmayın. münavebeli olarak bir ayağınızı öne doğru uzatıp pozisyon değiştirin veya yürüyün. 51 - sağlıklı iken düzenli olarak spor yapın. yüzmeye önem verin, yürümeyi ihmal etmeyin. 52 - daha önce bel rahatsızlığı geçirdiyseniz; güreş, boks, judo, futbol, basketbol gibi mücadele gerektiren ve halter, jimnastik, golf, tenis gibi zorlayıcı sporlardan uzak durun. bunların yerine yürüme ve yüzme gibi sporları tercih edin. beli fazla eğmeden bisiklete binmek de faydalıdır. 53 - çocuklarınız hızlı gelişsinler diye onlara aşırı antrenman veya gereğinden fazla spor yaptırmayın. 54 - çocuklarınızı, oturarak ders çalışırken öne veya yana eğik durmamaları konusunda sık sık uyarın. masada uzun süre çalışması gereken kişilerin öne eğilmemeleri için, çalışma yüzeyinin bir miktar eğimli olmasında yarar vardır. ayrıca, masanızın altına ayak dinlendirme basamağı koyun. 55 - raflardan kitap veya herhangi bir eşyayı alırken önce ayağınızın altına yükseltici bir şey koyun ve eşyanın hizasına yükseldikten sonra onu alın. 56 - çamaşır asarken yukarıya doğru uzanarak belinizi germeyin, ipin seviyesini boyunuza göre ayarlayın. 57 - ayakkabınızı bağlamanız veya benzer bir hareket yapmanız gerekiyorsa, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapın. 58 - yataktan kalkarken önce tam yan dönün, daha sonra ellerinizle yandan destek alarak oturur pozisyona geçin ve öyle kalkın. yatmak için ise önce yatak kenarına oturun ve bacaklarınızı yukarıya çekerken gövdenizi yatağa uzatın. 59 - otomobil kullanırken koltuğunuz sert olsun, arkaya dayandığınızda koltuk belinizi desteklesin ve adeta kavrasın. uzun yola çıkarken belinizi ince bir yastıkla destekleyin...sert yatağı tercih edin. 60 - otomobile bindiğinizde, koltuğunuzu pedallara yakın olacak şekilde ayarlayın. dizlerinizin de kalçanızın biraz yukarısında durmasını sağlayın. aksi halde beliniz rahat etmez. 61 - uzun süre araç kullanmayın. şayet önünüzde kat edilecek çok uzun bir yol varsa, sık sık mola vermeyi ve bu esnada biraz yürümeyi tercih edin. 62 - arabanızın bagajını boşaltırken, eşyaları öne ve ileriye doğru uzanarak almayın. önce bir ayağınızı tamponun üzerine koyun, sonra belinizi fazla eğmeden bagajı boşaltın. 63 - çocuklarınıza, okula giderlerken çantalarında mümkün mertebe az yük taşıtmaya çalışın. bunun için, sadece o günkü dersleri ilgilendiren kitap, defter ve gereçleri yanlarına almaları konusunda onları eğitin. 64 - ütü yaparken tek ayağınızın altına 15-20 santimetre yükseklikte bir cisim koyarak hafifçe yükseltin, belinizin rahatladığını göreceksiniz. bir süre sonra basamağın üzerine öbür ayağınızı koyun. 65 - elektrikli süpürgeyle veya paspasla yerleri temizlerken öne doğru eğilmeyin ve belinizi dik bir pozisyonda tutmaya gayret edin. bu nedenle uzun saplı süpürge kullanmak daha yararlı olacaktır. bahçede çalışırken de uzun saplı aletleri tercih edin. 66 - yatağınız sert olsun. yattığınız zaman vücudunuz yatağa gömülmesin. vücudu değişik şekillere sokan, stabil olmayan, yumuşak veya çöküntülü yataklar sağlıklı değildir. altında sunta veya tahta olan yataklar ile üzerine yatıldığında omurganın fizyolojik kıvrımlarına uyum gösterebilen kaliteli ortopedik yatakları tercih edin. 67 - bilgisayar karşısında saatlerce hareketsiz veya uygun olmayan pozisyonda kalmak beli rahatsız eder. bilgisayarda çalışırken başınız dik, beliniz ve kalçalarınızın arka kısmı destekli, köprücük kemikleriniz yere paralel durumda olmalı. gözleriniz ekranın üst düzeyi hizasına yakın konumda ve ekranı tam karşıdan görecek pozisyonda bulunmalı. kollarınız rahat, ön kol ve bilekleriniz aynı çizgi üzerinde yere paralel olmalı. ayaklarınızı da bir destek üzerine koymanız daha iyi olur. 68 - daha önce bel rahatsızlığı geçirdiyseniz, zıplama hareketi yapmayın ve yüksek bir yerden asla atlamayın. 69 - sağlıklıyken, günlük yaşantınızda tembel olmayın, hareketliliği tercih edin. fazla harekete izin vermeyen iş ve hayat düzeni belinizi tehdit eder. söz gelişi, otobüsten bir durak önce inmek veya asansör yerine merdiveni kullanmak size çok şey kazandırır. 70 - yürürken veya ayakta dururken vücudunuzun dik bir pozisyonda olmasına özen gösterin. ağırlığınızı her iki bacağınıza eşit olarak paylaştırın. ayakta dururken her iki omuz ve kalçanızın aynı hizada olmasına dikkat edin. doğru duruşta çene içeri çekilmiş, baş dik, sırt ve bel düzdür. bu duruşta, kulaktan yere indirilen dik çizgi, omuz ve kalçanın ortasından, ayak bileğinin önünden geçer. ayakta dururken sırt kambur, bel çukur, karın öne sarkık, göğüs yassılaşmış ve çene öne çıkmış olursa, bu duruş yanlıştır. böyle bir pozisyon bele rahatsızlık verir ve iç organlar da basınç altında kalır. 71 - i̇şyerinde devamlı oturarak çalışıyorsanız, bu durumun beliniz için sakıncalı olduğunu bilin ve ara sıra kalkıp dolaşın; çünkü oturur pozisyonda iken belinize binen yük, ayakta iken olduğundan belirgin şekilde daha fazladır. yapılan araştırmalarda, günlük mesaisinin büyük bir kısmını oturarak geçirenlerde bel fıtığına yakalanma riskinin ayaktakilere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. oturarak çalışırken belinizi ince bir yastıkla desteklemenizde yarar vardır. 72 - sırtüstü yattığınızda veya bir halıya uzandığınızda, bacaklarınızı dizlerinizden kırarak yukarıya doğru toplayın. bu pozisyonda beliniz rahatlar ve ağrılarınız daha çabuk geçer. 73 - yan veya sırtüstü pozisyonda yatarak uyuyun. yüzüstü yatmayın. sırtüstü dümdüz uzanmak da doğru değildir. 74 - daha önce bel ağrısı tecrübesi yaşadıysanız, testereyle odun kesmeyin. şayet bu işlem esnasında alet takılırsa, ileriye ve geriye doğru zorlayarak kurtarmaya çalışmayın. 75 - i̇ri cüsseli hayvanları yakalamak, yere yatırmak veya taşımak gibi zor bir işle meşgul olmak zorundaysanız, tek başınıza çalışmayın. bu işlemi birden fazla kin sşi beraberce yapın. i̇şi ehline bırakmak ise en iyisidir. 76 - saçınızı yıkarken öne doğru iki büklüm eğilmeyin. yere diz çöktükten sonra dirseklerinizi küvetin kenarına dayayıp başınızı yıkayabilirsiniz. daha da iyisi, küvetin içine girip oturarak yıkanmaktır. 77 - bel rahatsızlığınız varsa kamyon, kepçe, greyder gibi belinizi sürekli sarsan iş makinelerini kullanmayın. 78 - koltukta kitap okurken, sırtınız arkaya yaslanmış ve başınız dik pozisyonda olmalı. baş ve boyun öne eğilmiş şekilde okumak, beli rahatsız eder. 79 - masaya veya herhangi bir yere dayanarak dinlenecekseniz, beliniz çukur vaziyette olmasın. kalça ve dizlerinizi bükerek kendinize daha rahat bir pozisyon verin. 80 - ayakta çalışırken, ayağınızın altına alçak bir cisim çekin. vücut ağırlığını zaman zaman bir bacaktan diğerine aktarın. bulaşık yıkarken lavabonun altındaki dolabı açarak bir bacağınızı içeriye doğru sokarsanız, rahat ettiğinizi göreceksiniz. 81 - çalışırken kendinizi aşırı yormayın. bazen bir işten diğerine geçmek de dinlendirici olabilir. 82 - merdivenlerden inerken bastığınız basamaklara çok dikkat edin. bazen son basamağa geldiğinizi sandığınızda bir basamak daha vardır ve siz farkında olmadan tüm vücudunuzla aşağıya doğru düşersiniz. i̇şte bu çok tehlikeli bir harekettir, bundan kaçının. 83 - tarlada, inşaatta, işyerinde, evde çalışırken veya kar kürerken beliniz aniden ağrımaya başladıysa, geri kalan işi bitirmek üzere gayret sarf etmeyip hemen istirahate çekilin. sert bir zeminde sırtüstü uzanıp dizlerinizi hafifçe bükerek bacaklarınızı yukarıya doğru toplamış vaziyette 15-30 dakikalık istirahat oldukça rahatlatıcı olur. eğer bu süre sonunda durumunuzda iyiye gidiş yoksa doktorunuza müracaat edin. hastalığınız esnasında istirahat süresinin uzun mu yoksa kısa mı olacağını önceden kestirebilmek çok zordur, manyetik rezonans görüntüleme metodu uzman doktora bu konuda bir fikir verir. 84 - sık sık eğilip bükülmenizi gerektiren bir iş yapıyorsanız, belirli aralıklarla dinlenin. bu dinlenme esnasında da belinizi aksi yönde esnetin. 85 - bebeğinizi beşikten veya yattığı yerden alırken ona doğrudan uzanmayın. önce dizlerinizi kırarak çökün ve bebeğe yaklaştıktan sonra kucağınıza alın. 86 - bir yaşını geçmiş çocuklarınızı kucağınıza alıp sevmek için belinizden eğilerek ileriye doğru uzanmayın. çocuğunuzu mutlaka dizlerinizi kırarak kucaklayın ve severken de yanınıza oturtarak veya beraberce yatarak sevin. 87 - beliniz ağrıyorsa ve ağrı özellikle de bacağınıza vurmaya başladıysa, vakit geçirmeden uzman doktora müracaat edin. doktor olmayan kişilerle kaybedeceğiniz vaktin bazen telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini unutmayın. 88 - kapı veya pencereyi açarken zorlanıyorsanız, güçlü bir kişiden yardım isteyin. 89 - karın kaslarının kasılmasıyla oluşan etki, disk içindeki basıncı bariz miktarda azaltır. günlük yaşantınız esnasında çeşitli yerlerde beklerken karnınızı içeri çekerek adalelerinizi gerin ve gergin vaziyette 10?a kadar sayarak soluk almadan öylece durun. sonra yavaş yavaş gevşeyin. soluk tutma süresini haftalar ilerledikçe giderek arttırn sın. karın kaslarınız kasılmış vaziyette soluk alıp vermeye alışın. 90 - bel fıtığının en çok etkilediği alanlardan biri de kişinin cinsel hayatıdır. bu konudaki sıkıntılarınızı doktorunuza anlatmalısınız. doktorunuz size, cinsel perhiz ve aktif cinsel hayatınızın ne şekilde olacağı konusunda geniş bilgi verecektir. ancak ağrının şiddetini koruduğu süreçte ve akut dönemlerde cinsel perhiz uygundur. şikayetler gerileyip kişi kendini aktif cinsel hayata hazır hissettiğindeyse, çiftlerin yan yattıkları pozisyon (erkek arkada) tercih edilmelidir. hastalığı geçirmiş olan kişinin altta bulunduğu ve belini hafif bir yastıkla desteklediği pozisyon da nispeten tavsiye edilebilir. 91 - bel rahatsızlığı geçirdiyseniz, uçak yolculuğu sırasında ayağınızı rahatça uzatabileceğiniz bir yeri tercih edin. uzun süreli yolculuklarda koltuğunuzu hafifçe arkaya yatırın ve belinizi ince bir yastıkla destekleyin. yolculuk esnasında sürekli oturmayın, ara sıra ayağa kalkarak biraz yürüyün. yolculuk bitiminde valizlerinizi tekerlekli arabaya koyarak taşıyın. valizleriniz zaten tekerlekliyse, problem yok demektir. i̇mkan varsa, yolculuk sonunda sıcak bir küvete veya jakuziye girerek adalelerinizi rahatlatın. 92 - belinizin ağrıdığı günlerde çevrenizdeki insanlardan yardım istemekten çekinmeyin. evde eşiniz ve çocuklarınız, işyerinde ise arkadaşlarınız rahatsızlığı atlatmanızda size yardımcı olabilirler. arabanızı bile birkaç gün süreyle başka birileri kullanabilir. her işi bizzat kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. 93 - doktorunuzun verdiği ilaçları tavsiye edildiği gibi kullanmaya özen gösterin. mide problemi veya herhangi başka bir yan etki ortaya çıkarsa doktorunuza bildirin. 94 - bel ve sırt ağrılarının bir kısmı, günlük hayatta yaşanan stres, endişe, kızgınlık, kıskançlık, üzüntü ve bastırılmış öfke gibi duygular sonucunda ortaya çıkar. devam eden bu tip duygular karşısında belirli bir çözüm ve rahatlama sağlanmazsa, beyin vücudun herhangi bir bölgesinde ağrıyı başlatma komutunu sizden habersiz olarak verir. böylece asıl meseleden kaçılarak ilgi başka tarafa çekilir. bel de bu tip olaylardan sıklıkla nasibini alan bölgelerden biridir. böyle bir mekanizmanın tuzağına düşmüş olan kişi, hafif ağrılarını abartır. aslında bu şekilde, çözülememiş duygusal problemlerden kaçılmaktadır. doktora müracaat ettiğinizde yapılan tetkikler neticesinde ciddi bir hastalık teşhisi net olarak ortaya konamamışsa, yukarıda anlattığımız mekanizma aklınıza gelsin. bir taraftan asıl probleminizi bulup çözmeye çalışırken, diğer taraftan telkinle hasta olmadığınıza kendinizi inandırın. ağrılarınızın hafiflediğini, hatta kaybolduğunu göreceksiniz. 95 - tedaviniz bitip yeniden iş hayatınıza döndüğünüzde, faaliyetlerinizi yavaş yavaş arttırın. hatta ilk birkaç gün yarım mesai ile yetinin. belinize aşırı yükleme yapmayın. i̇ş, aile ve sosyal hayatınızda, bu önerileri daima göz önünde bulundurun. 96 - alkol, diğer birçok zararlarının yanı sıra kemik sağlığını da olumsuz yönde etkiler. omur kemiklerindeki mineral kaybı ve sağlıksız yapı, dolaylı olarak disklere etki eder. bu nedenle alkol kullanmamaya özen gösterin. 97 - sigara içenlerin vücudundaki tüm hücreler yeterli oksijen alamaz. bu olaydan kalp, akciğer ve beyin başta olmak üzere bütün organlar etkilenir. omur kemikleri arasındaki diskler de oksijensiz ortamda daha kolay dejenere olur ve zamanla kendilerini tamir etme yeteneklerini kaybederler. böylece, bel fıtığı gelişmesi riski de artar. sigara ayrıca öksürüğü başlatır. öksürük de dejenere olmuş ve zayıflamış disklerin üzerine aşırı bir basınç uygulayarak bazen bardağı taşıran son damla olabilir. sigara içmeyin, içiyorsanız mutlaka bırakın. bu konuda doktorunuzdan veya gönüllü kuruluşlardan yardım alabilirsiniz. 98 - tek bir çeşit bel fıtığı olmadığı gibi tek bir çeşit bel fıtığı tedavisi de yoktur. öyle bir bel fıtığı vardır ki, tedavisi için yalnızca ilaç ve istirahat yeterli olur. öylesi de vardır ki, fizik tedavi ve diğer konservatif tedavi türleriyle iyileşir. bazı bel fıtıkları da vardır ki, mutlaka cerrahi girişim gerektirir. bu nedenle, elindeki tek bir tedavi çeşidiyle tüm bel fıtığı hastalarını iyileştirdiğini söyleyen şahıslara inanmayın, sağlığınızı uzman doktorlara emanet edin. 99 - uzman doktor yaptığı muayene ve tetkikler neticesinde sizde bel fıtığı tespit etmişse , cerrahi girişimden önce iyi bir merkezde yoğun bir fizik tedavi görmekten kaçınmayın..çünkü ; bel fıtığı ameliyatları hem riskli ve tehlikelidir , hemde ilerde bir başka yerden tekrar bel fıtığı olma riski olduğundan , garantisi olmayan ameliyatlardır.. prensip olarak bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa cerrahi tedavisi yapılması esastır...cerrahi girişim son çaredir.. 100 - unutmayın; her yere araba ile gitmek, televizyonu uzaktan kumanda ile açıp kapamak, sürekli oturarak çalışmak, kilo aldıracak her türlü besini umursamadan yemek, doğru bir yaşantı değildir. benim size önerim ; annenizi konusunda iyi bir eğitim almış , deneyimli bir fizik tedavi uzmanına bizzat muayene ettirerek gerekli tedaviyi yaptırmanız olacaktır. geçmiş olsun , acil şifalar dilerim. dr. ümit hazar ****

  tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :
Puan : 4.33 / Oy veren : 6 kişi

Diğer Hasta Soruları

 • Poliorşidizm hakkinda

  Hocam skrotal renkli doppler çektirdim.sag testis 31*21*39 mm sol testis 29*20*41 mm büyüklüğünde olup parankimalari homojendir.testislere ait kitle lezyonu izlenmemistir.belirgin intraskrital sıvı yoktur.epididimal yapılar normaldir.supin pozisyonunda istirahat halinde.sag ve sol venöz panpiniform...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Levent Özçakır

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Mr sonucu yorumlayabilirmisiniz

  Mr sonucu yorumlayabilirmisiniz mr sonucu yorumlayabilirmisiniz mr sonucu yorumlayabilirmisiniz hocam merhaba, çekilen mr raporunu yorumlayabilirmişsiniz. her iki serebellar hemisfer folyolar arasindaki bos mesafeleri minimal belirginleşmiştir.gorunum minimal serebellar atrofi acısından anlamlıdı...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Nezih Oktar

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sol kalça mr kemik iliği ödem alanları görülmektedir.

  Hocam 13 temmuzda mr ile kemik iliği ödemi teşhisi konmuştu son mr 24 kasımda çekildi ve bu süre zarfında üzerine sol ayağıma hiç basmadım ve artık düzeldiği belirtildi fakat raporda yine ödemeden bahsediliyor kademeli olarak yük verebileceğim söylendi sizce bu hastalık tekrar edermi son mr raporum...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Hasan Tatari

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Boyun ve sırt mr

  Vildan hanım iyi günler, iki üç senedir özellike sağ arka kürek kemiğimin omurgaya yakın tarafında yaşadığım ağrı nedeniyle boyun ve sırt mr çektirdim. sonuçları değerlendirme imkanınız olursa çok memnun olurum. trokal mrg: torakal kifoz artmıştır. - t3-6 düzeyleri arasında intervertebral mesaf...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Vildan Özdoğan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sağ el orta parmağında hareket kısıtlılığı

  Iyi günler sayın hocam yaklaşık 2 yıldır parmağımdaki kısıtlama geçmiyor 4-5 ortopedi doktoruna fizik tedavi doktorlarına gozuktum ilaç egzersiz soğuk su sıcak su her tedaviyi denedim ancak hiç bir gelişme yok sağ el orta parmağımı arkaya doğru esnettigimde 90derecede fazla imkansız esnetemiyorum ço...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Hakan Özben

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Mr sonucu yorumlama

  Merhaba sibel hanım. çoğunlukla sağ taraf boyundan omuza yayılan ağrı ve elimden sıksık birşeyler düşürme şikayetiyle dr gittim mr istedi fakat henüz randevu alamadım. rica etsem mr sonucumu yorumlayabilirmisiniz ? servikal lordoz doğaldır. vertebra korpus yükseklikleri ve kemik iliği intensite...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Sibel Karaca

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Prolaktin gebelik

  Hocam merhaba. benim bir kaç aydır prolaktin sorunum vardı ilaç kullanırken düşüyor bırakınca tekrar yükseliyor. mr temiz . yalancı prolaktin mi diye bakıldı sonuçlarım prolaktin 37.3 aralıgı 4.8-23.3 monomerik prl 25.8 recovery % 69.2 makro+big prl 11.5 doktor tekrar dostınex verdi ve kullanmay...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Seval Taşdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sol diz mr incelemesi

  Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum değerli zamanınızı ayırdığınız için daha önce de çok yazmististim size geri cevirmediniz çok sağolun **** di̇z mrg i̇ncelemesi̇ karşılaştırma: sayın meslektaşım hastanıza yapılan i̇nceleme tekniği : t1a sagital, t2*a aksiyal, fs pd koronal ve sagital kesitle...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Miniskus yırtığı

  Merhabalar. şubat ayında kayak kazasını geçirdikten sonra sol dizide geçmeyen ağrı mevcüttür. 3 mr çektikten sonra tüm doktorlar zamanla geçecek dediler. tekrar yeni mr çektim çünkü günlük hayatımı çok zorluyor ve anladığım kadar ile sonunda en son çektiğim mr da miniskusta yırtık var yazısı da çıkt...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Canberk Mirza

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Mr sonucumda detaylı bilgi verirmişiniz hocam

  Paranazal sinüslerde  yaygın mukozal kalınlaşmalar izlendi. posterior fossa serilerin değerlendirilmesinde; beyin sapı kompartmanları, her iki serebellum parankim intensitesi  ve   4.ventrikül kalibrasyonu normaldir. her iki serebellar  tonsil sağda 5 mm, solda 8 mm  foramen magnuma  uzanım gö...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Şeref Öztürk

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Mr sonucu yorumlama

  Merhaba suat bey, rica etsem mr sonucumu yorumlayabilirmisiniz ? servikal lordoz doğaldır. vertebra korpus yükseklikleri ve kemik iliği intensiteleri normaldir. c3-4, c4-5, c6-7 düzeyinde santral disk protrüzyonu izlenmekte olup anterior subaraknoid bos mesafesi daralmıştır. c3-4 düzeyinde korda t...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İ. Suat Öktem

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Boyun ve sırt mr sonuçları

  Çok teşekkür ederim şeref hocam ilginiz için.

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Şeref Öztürk

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Crohn hastaliği

  Hocam merhabalar, yaşım 36 5. ayda korona geçirdik sonrasında hafif sağ alt kadran ağrım olmaya başladı gastroentterolojiye gittim kolonoskopi yapıldı sonuç termanal ileumda bir adet 3 mm beyaz eksudalı ülser biyopsı sonucum şu şekilde kri̇pti̇ görülmedi̇ - kri̇pt absesi̇ görülmedi̇ - bazal plazmasi...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Muhammed Özdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Hocam mr sonucum

  Teşekkür ederim hocam ilgilendiğiniz için:)

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Zekeriya Arslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Testosteron replasman

  Hocam iyi günler babam 74 yaşında;pankreas kuyruk kısmında 13 mm kisti var..takipte 4yıldır büyüme ve değişim olmuyor..birde mr çekilirken sol sürrenal bezde kalınlaşma çıktı diye endokrinoloji ye sevk edildi orada geniş tahliller yapıldı..sürrenal bezin hormonları idrar ve kanda normal çıktı yalnız...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Süleyman İpekçi

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör
.
x