Mi̇kroskopi̇k bulgular yaymalarda periferik kan elemanları ve hücre debrisle

  • MİKROSKOPİK BULGULAR yaymalarda periferik kan elemanları ve hücre debrislerinden oluşan zeminde solid gruplar oluşturan belirgin iri pleomorfik veziküler nükleuslu geniş sitoplazmalı atipik morfolojili hücreler görülmektedir TANI: SOL İNTERNAL JUGULER YERLEŞİMLİ KİTLE İNCE İĞNE ASPİRASYONU BELİRGİN PLEOMORFİK NÜKLEUSLU HÜCRELER İÇEREN YAYYMALAR **** bulgularla malignite kuskusu mevcut olup kastanın klinik ve radyolojik arastırılması lezyonun ekizyonu önerilir hocam yukarıdaki patolojiden gelen bir rapor boyundaki bir kitleye yapılmıs.bizi aydınlatırsanıs çok memnun olurus şimdiden çok çok tesekürler

  • Doktor Cevabı:

    Lenf nodunun iğne aspirasyonu yerine tamamen çıkarılması uygun olur. bilgiler tanı koymak için yeterli değil. prof dr coşkun tecimer.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x