Mi̇kroskopi̇: kesi̇tlerde 7 adet portal alan i̇çeren karaci̇ğer dokusu görülmek

  • MİKROSKOPİ: KESİTLERDE 7 ADET PORTAL ALAN İÇEREN KARACİĞER DOKUSU GÖRÜLMEKTEDİR.BU PORTAL ALANLARDAN 1-2 TANESİ GENİŞLEMİŞ OLUP LENFOSİT VE PMNL&#39LERDEN OLUŞAN HAFİF ŞİDDETTE İLTİHABİ HÜCRE İNFİLTRASYONU İÇERMEKTDİR.PARANKİMDE ZON 2-3 DE BELİRGİN MAKROVEZİKÜLER YAĞLI DEĞİŞİKLKLER MEVCTTUR.AYRCA PARANKİMDE BİR ALANDA HAFİİFŞİDDETTE NEKROİNFLAMATUAR AKTİVİTE VE HEPATOSİTLERDE NÜKLEER GLİKOJENİZASYON İZLENMEKTEDİR. PORTALVE PARANKİMAL FİBROZİS İZLENMEMİŞ.RETİKÜLER ÇATI DĞERLENDİRLEMEMİŞTİR

Bu soruya oy verin :

.
x