Mikroskobi sonuçu yaymada yüzeyel ve intermedier hücreler izlenmektedir.zem

  • mikroskobi sonuçu yaymada yüzeyel ve intermedier hücreler izlenmektedir.zeminde laktobasiller eritositler ve nötrofil lokositler görülmekte,endoservikal hücreler izlenmektedir. ****İGNİTE VEYA İNTRAEPİTELYAL LEZYON YÖNÜNDEN NEGATİF SERVİKOVAJİNAL SMEAR İNFLAMASYON BULGULAR REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER BENİ AYDINLATIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER

Bu soruya oy verin :

.
x