Merhaba yaş54 annemizin midesi ca teşisi konulup tamamı alındı bizi aydınl

  • Merhaba Yaş54 annemizin midesi ca teşisi konulup tamamı alındı Bizi aydınlatırsanız sevinirim Mak.****çılmış halde24x15x0,8cm total gastrektomi metaryali.Bitişiğinde30x15x3cm omentum dokusu izlenmekte,en büyüğü2x1cm ölçüsünde düzensiz sınırlı çok sayıda beyaz renkli tümör infiltrasyon alanları izlendi.Cerrahi sınıra0,4cm uzaklıkta 4x4cm ölç.ülsere vejetan görünümünde tümör dokusu izlendi.Mde duvarı tüm katlarını tutup çevre yağ doku infiltre görülmekte ****üyüklüğü2,2cm çapında kirli beyaz renkli doku parçaları PATLJK.TANI Mide,Omentum,Total Subtotal Gastrektomi,Omentektomi: TİPİ:Musinöz Adenokarsinoma **** LOKAL İ**** Damar İnvazyon İzlendi YAKIN CERRAHİ ****ümör izlendi LENF **** ADET LENF NODUNDA ADENOKARSİNOM METASTAZI,5ADET LENF NODUNDA REAKTİF LENFOİD HİPERPLAZİ PERİKAPSÜLER YAYILIM İZLENDİ LENF NODU ÇEVRESİ ADİPOZ DOKUDA TÜMÖR İNFİLTRASYONU ****İNOM İNFİLTASYONU GÖNDERİLEN ****İNOM METASTAZI İÇEREN LENF NODU

Bu soruya oy verin :

.
x