Merhaba babamın mrında sağ sentrum semiovalede ak maddede yerleşimli yaklaş

  • merhaba babamın mrında sağ sentrum semiovalede ak maddede yerleşimli yaklaşık 65*57*44 mm çaplarda kontuarları düzensiz tümoral yer kaplayıcı lezyon izlenmektedir. IVKM sonrasında lezyonun periferal kesiminde düzensiz duvar yapısı ve yoğun kontrast tutulumu izlenmektedir. lezyonun korpus kallozum geno kesimine belirgin uzanımı mevcuttur. Lezyonun çevresinde belirgin perifokal ödem sinyali mevcuttur. orta hat yapılarında özellikle sağ lateral ventriküle bası etkisi mevcuttur. korpus kollozuma uzanan tümoral lezyonun çevresinde de ödem sinyali mevcuttur. korpus kollozum deforme görünümdedir. subfalsin alanda sola yaklaşık 1 cm. lik shift meydana gelmiştir. denilmektedir. lütfen konunun aciliyetine binaen maille cevap verebilir misiniz. saygılar selamlar

Bu soruya oy verin :

.
x