Makroskopi̇:0,1 ve 0,2cm ölçülerinde 9adet kirli beyaz renkli doku parçası m

  • MAKROSKOPİ:0,1 ve 0,2cm ölçülerinde 9adet kirli beyaz renkli doku parçası materyalin tümü1 kaset halinde takibe alınmıştır MİKROSKOPİ:Dokuların tamamı Mikroskopik incelenmeye alınmıştır.kesitlerde dokuların büyük oranda ülseeronekrotik materyelden oluştuğu izlenmektedir.ülsere dokular içeririsinde yer yer kribriform yapılanması seçilebilen maling karakterli ancak stroma ilişkisi seçilemeyen bu nedenle invaziv natürü net olarak yorumlanamayan maling karekterli hücresel proliferasyon dik.çe.

Bu soruya oy verin :
Puan : 5 / Oy veren : 1 kişi

.
x