Kronik sinovit, antikardiyolipin igg yüksekliği

 • Hocam merhaba,şimdiden teşekkür ediyorum. Gerçekleşen iki düşük sonrasında eşimin kan pıhtılaşmasında sorun olduğu tespit edildi ve önce 2013 yılı Aralık ayında Aşağıdaki testler ve sonuçları alındı: MTHFR mutasyon(C677T): Homozigot 677TT MTHFR mutasyon(A 1298C): Heterozigot1298ac Faktor V Leiden: Normal 1691GG Protrombin : Normal 20210gg Sonrasında 16.09.2014 tarihinde yapılan testlerinde: Lupus antikoagülanı(LAC1) : 114,80 Lupus antikoagülanı(doğrulama): 3,1 ENA **** Anti Nükleozomlar : zayıf pozitif Anti Kardiyolipin IgM: 2,98 Anti Kardiyolipin IgG: 74,90 Anti-dsDNA : 62,55 Anti ****,52 Antinükleer Antikor kalitatif: pozitif Antinükleer Antikor kantitatif: 1:100 PT: 12,4 sn INR: 0,97 APTT: 36 sn Son olarak 06.07.2015 tarihli testlerde:  ANTI-TPO ANTIKOR  20,56  APTT  31,7  ANTI-TG ANTIKOR  26,87  INR  1  TSH  1,15  PT  12,8  ANTI-KARDIOLIPIN IgM (ACA IgM)  2,53  ANTI-DS DNA  63,4  ANTI-KARDIOLIPIN IgG (ACA IgG)  33,24  ENA PROFİLİ  NEGATİF sonuçları alındı. Düşükler dışında aynı zamanda eşimin kilo problemi var ve dizinden kronik sinovit tanısı ile 2014 Haziran ayında ameliyat olmuştu. Şu anda dizinde boşluklara girip çıkan küçük ve sert parçalar oluşmuş , sinovitin tekrar ettiği söylendi ortopedist tarafından. Romatoloji doktorumuz da kilo vermemizi , plaquenil kullanmamızı ve dört ay sonra testlerin tekrar edilmesini istedi. üstteki tahliller ve testler doğrultusunda dahiliye doktorum ise Lupus görüntüsü olduğunu söyledi. Eşim diz ya da diğer eklemlerinde ağrı olmadığını, dizindeki sertleşmiş parçaların dizinde takılmalar yaptığını, dizini salladığında parçaların yerine oturduğunu söylemektedir. Tahlil ve testlerimize göre sizin fikrinizi belirtmenizi rica ediyoruz. Ayrıca plaquenil çok gerekli bir ilaç mıdır şu aşamada? Gebelik düşüncesi de olduğu için ve çok fazla yan etkisi bulunmasından dolayı tedirgin ediyor bizi. Tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla,

 • Doktor Cevabı:

  Merhaba laboratuar değerlerinin normallerini yazmadıığınız için ve normaller laboratuardan laboratuara farklılık gösterdiği için sonuçları tam olarak değerlendiremiyorum. lupus ve anti kardiolipin sendromu gerçekten bir olasılık ama böyle bir konuda bu verilerle buradan karar vermek imkansız. ancak romatoloji doktorunuz plaquenil kullanmanızı öngördüyse (ki lupusla ilgili en küçük bir şüphede kullanışır), gebelik boyunca güvenle alabileceğiniz bir ilaçtır. kan sulandırıcı (cıoraspin) türü herhangi bir ilaç da verildi mi?

  tarihinde cevapladı.
 • Hocam, Pazar günü dahi olsa cevap verme nezaketi gösterdiğiniz için sonsuz teşekkürler. 16.09.2014 tarihinde yapılan testlerinde: Lupus antikoagülanı(LAC1) : 114,80 referans aralığı 31-44 sn. ; Lupus antikoagülanı(doğrulama): 3,1 referans aralığı

 • Doktor Cevabı:

  Sonuçlar sizde sistemik lupustan ziyade anti kardiolipin sendromu dediğiniz düşüklere ve kan pıhtılaşmasına yol aan durumun varlığını gösteriyor. bu durumda en azından coraspin gibi bir kan sulandırıcıyı kullanmanız gerekir. durumu romatoloji uzmanı ve kadın doğumcunuzla mutlaka görüşün. şu durumda plaquenil gereksiz gibi ama bu konuda karar mercii sizi muayene eden doktorlar. sevgiler

  tarihinde cevapladı.
 • Hocam teşekkürler , Eşimin sağ dizinde lipoma arborescens tanısı ile 2008 yılında operasyon yapılmıştı. 02.05.2015 tarihli SAĞ DİZ MR İNCELEMESİ Teknik: Çok düzlemli, çok sekanslı kesitlerle elde olunmuştur. " Medialde eklem aralığı daralmıştır. Medial ve lateralde eklem köşelerinde dejeneratif artrozik spur yapıları izlenmiştir. " Femur distal, tibia, fibula proksimal kesimlerinin kortikomedüller sinyal dağılımları normaldir. " Patellar apeks düzeyinde retropatellar kartilajda fokal intensite artışı ile karakterize grade II retropatellar kondromalazi bulgusu izlenmiştir. " Medial ve lateral patellar retinakulumlar intakttır. " Suprapatellar bursada diz eklemi içerisinde artmış minimal sinovyal effüzyon izlenmiştir. " İnfrapatellar hoffa yağ yastıkçığı minimal irrgüler görünümdedir. Kuadriseps femoris ve patellar tendonun kalınlık, gerginlik ve sinyal intensitesi normaldir. " Anterior ve posterior çapraz bağların kalınlık, gerginlik ve sinyal intensitesi normaldir. " Troklear kartilaj düzeyinde milimetrik boyutlu kondromalazik sinyal değişiklikleri izlenmiştir. " Medial ve lateral menisküs anterior ve posterior hornların konfigürasyonları, sinyal intensiteleri doğaldır. Meniskal yırtık bulgusu saptanmamıştır. " Medial ve lateral kollateral ligaman komplekslerinin kalınlık, gerginlik ve sinyal intensitesi normaldir. " Femur medial kondilde artiküler yüze komşu alanda milimetrik boyutlu kondromalazik sinyal değişiklikleri izlenmiştir. " Popliteal fossada yer kaplayan oluşum mevcut değildir. " İliotibial bant, biseps femoris tendonu, popliteus tendonu intakttır. " Diğer paraartiküler yumuşak dokular normal olarak değerlendirilmiştir. " Sağ dizde belirgin kitle lezyonu saptanmamıştır. YORUM : " Medialde eklem aralığında daralma, medialde eklem köşelerinde minimal dejeneratif artrozik spur formasyonları, femur medial kondilde artiküler yüze komşu alanda milimetrik boyutlu kondromalazik sinyal değişiklikleri, " Grade II retropatellar kondromalazi, troklear kartilajda kondromalazik değişiklikler, " Suprapatellar bursada diz eklemi içerisinde artmış minimal sinovyal effüzyon, " İnfrapatellar hoffa yağ yastıkçığında minimal irregüler görünüm (geçirilmiş operasyona ait değişiklik?). Sol dizine de geçen sene kronik sinovit tanısı ile oprasyon yapılmıştı. 02.05.2015 tarihli KONTRASTLI SOL DİZ MR İNCELEMESİ Teknik: Çok düzlemli, çok sekanslı, IVK‘lı kesitlerle elde olunmuştur. " Kronik sinovit tanısı olan eski opere hastada; " Patella laterale doğru tilt bulgusu göstermektedir. Lateral patellar fasette kartilaja kadar uzanım gösteren fokal lineer intensite artışları ile karakterize grade III kondromalazi bulgusu mevcuttur. Medial ve lateral patellar retinakulum intaktır. " Lateral patellar retinakulumun patella insersio lokalizasyonun hemen posteriorunda suprapatellar bursa içerisinde diz eklemi süperolateral reseste 16x16x10 mm boyutlarında T1 ağırlıklı sekansta hipo, T2 ağırlıklı sekansta silik hipointens, IVKM sonrası silik opaklaşma gösteren nodüler lezyon izlenmiştir. Ayrıca bu lezyon hemen posteriorunda yine süperolateral reseste 19x17x9 mm boyutlarında T1 ağırlıklı sekansta hipo, T2 ağırlıklı sekansta heterojen hiperintens, IVKM sonrası çok silik opaklaşma gösteren başka bir nodüler opaklaşma alanıda izlenmiştir. Birbirine komşu iki nodüler opaklaşma alanı kronik sinovitin farklı evrelerine bağlı olabileceği gibi özellikle anteriordakinin T2 hipointensitesi göstermesi pigmente villonodüler sinovitsinovit açısından şüphe uyandırmıştır. " Suprapatellar bursa ve diz eklemi içerisinde artmış sinovyal effüzyon mevcuttur. " IVKM sonrası diğer alanlarda ve sinovyal yüzeylerde başka patolojik opaklaşma gösteren lezyon bulgusu saptanmamıştır. " İnfrapatellar hoffa yağ yastıkçığı düzgün görünümdedir. Kuadriseps femoris ve patellar tendonun kalınlık, gerginlik ve sinyal intensitesi normaldir. " Medialde eklem aralığı daralmıştır. Medial ve lateral eklem köşelerinde dejeneratif artrozik spur formasyonları mevcuttur. " Troklear kartilaj düzeyinde milimetrik boyutlu kondromalazik sinyal değişiklikleri izlenmiştir. " Femur lateral kondil posteriorda intramedüller milimetrik boyutlu tüm sekanslarda hipointens kemik kompakt adacığı izlenmiştir. " Anterior ve posterior çapraz bağların kalınlık, gerginlik, sinyal intensitesi normaldir. " Medial ve lateral menisküs anterior ve posterior hornlarının konfigürasyon ve sinyal intensitesi normaldir. " Medial ve lateral kollateral ligaman komplekslerinin kalınlık, gerginlik ve sinyal intensitesi normaldir. " Popliteal fossada yer kaplayan oluşum mevcut değildir. " İliotibial bant, biseps femoris tendonu, popliteus tendonu intakttır. " Diğer paraartiküler yumuşak dokular normal olarak değerlendirilmiştir. YORUM : " Kronik sinovit tanısı olan opere hastada; " Medialde eklem aralığında daralma, medialde daha belirgin olmak üzere eklem köşelerinde dejeneratif artrozik değişiklikler, troklear kartilajda milimetrik boyutlu kondromalazik sinyal değişiklikleri, " Lateral patellar fasette grade III kondromalazik sinyal değişiklikleri, patellada laterale doğru tilt bulgusu, " Suprapatellar bursa ve diz eklemi içerisinde artmış minimal sinovyal effüzyon. " Lateral patellar retinakulumun patella insersio lokalizasyonun hemen posteriorunda suprapatellar bursa latera süperior reseste anteriorda 16x16x10 mm boyutlarında T2 ağırlıklı sekansta hipointensite sergileyen, bunun hemen posterior komşuluğunda 19x17x9 mm boyutlarında T2 ağırlıklı sekansta silik hiperintens, IVKM sonrası silik opaklaşma gösteren nodüler kitle lezyonları, bu lezyonların birbirinden farklı T2 intensitesi olmasına rağmen sinovitin(sinovyal hipertrofinin) kronik veya diğer evreleri ile uyumlu olabileceği düşünülmüştür. Anteriordaki lezyonun T2 hipointensitesi göstermesi pigmente villonodüler sinovit açısından şüphe uyandırmıştır. Hastanın 31/05/2014 tarihli MR incelemesi ile karşılaştırıldığında anteriordaki lezyonda büyüme posteriordaki lezyonda sinovyal yüzeylerde yeni hipertrofik alanların oluştuğu izlenmiştir. Bu değerlendirmelerde konu ile alakalı fikriniz ne olur hocam ? Kronik sinovitin immünoloji ve antikoagülan testleri ile ne derecede ilgisi olabilir ? Verdiğiniz zahmetlerden dolayı çok çok çok sağolun , hakkınızı helal edin. Saygılarımla,

 • Doktor Cevabı:

  Bu soruların yanıtları ancak hastayı görerek konabilir. laboratuar ya da radyolojik tetkik sonuçları ile karar verilemez. sevgiler

  tarihinde cevapladı.

İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Ana pozitif

  Merhabalar hocam 1/00 ana granüel boyanma pozıtıf çıktı alerjı tedavimde bu nedemektır hocam rutın konturol sırasında

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kapilleroskopi

  Hocam ilk ana testi pozitif çıktı anti-slc anti-jo gibi testlerin hepsi negatif 3 ay sonra tekrar ana testi yaptırdım negatif çıkmıştı

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lupus şüphesi

  Hocam merhabalar 24 yaşında kadınım tırnağım da sanırım adı beau olan çizgilerden mevcut yatay olarak iki elimin 3 parmağında da var hafif engebeli tümsek gibi duruyor yüzük parmaklarımda ve serçe parmaklarım da yok cildiye doktoruna gösterdiğimde çok elleme ve manikür yaparken dikkat et dedi sadece...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Lupus muyum

  Çok teşekkür ederim hocam.

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Ana ifa testi pozitif

  Merhaba. 1 ay önce bacaklarımda, belimde ve kasıklarımda sızlama, ağrı, yanma ve ellerimde güç kaybı gibi şikayetlerle doktora gittim. ana ifa anti nükleer antikor testim pozitif çıktı.1 pozitif granüler boyanma bulunmaktadir (sonuçlar 1 pozitif ile 4 pozitif arasinda değişmektedir) yazıyor. bu şika...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Metin Işık

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kapilleroskopi

  Hocam merhaba 23 yaşında erkek hastayım 8 yıldır raynaud fenomenim var 2.5 yıl önce tırnak yatağı kapilleroskopi sinde dev kapiller görüldü bu ileride bağ dokusu hastalığı olucak demek için yeterli midir 2 yıldır psikolojim bozuldu geceleri uyuyamıyorum lütfen yardımcı olun

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Sedimentasyon

  Merhaba. 21 yaşındayım. tam tanı konmayan romatolojik hastalığım var. lupus veya sjögrenden şüpheleniliyor. sedimentasyon tahlilim 7-8 civarındayken bu sefer 22 çıktı. bu bir sorun teşkil eder mi? yanıtlarsanız sevinirim. iyi günler.

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Senem Tekeoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lupus antukogulan

  Hocam merhaba daha önce çok soru sormuştum size özet geçmek gerekirse bundan 2 yıl önce baş ağrısı için noroloji ye gittiğimde doktor lupus antikoagulan testi yaptırmıştı .lupus antikoagulan pozitif çıkınca çok detaylı testler yaptirmistik ena testleri ,ana faktorler daha bir çok test dahil her şey...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sle lupus lazer epilasyon

  Merhaba, annem sle lupus hastası ama ben değilim. sle lupus hastaları lazer epilasyon yaptıramıyorlar. eğer ben yaptırırsam bi zarar görür müyüm? ben de bu hastalık gizliden varsa uyandırır mıyım?

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Senem Tekeoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Lupus muyum

  Merhaba hocam son bir senedir aşırı halsizlik, yorgunluk ara ara da üşüme titreme şikayetlerim çok fazla olmaya başladı hiç bir sebep yokken. arka arkaya somut şeyler de yaşadım. önce hemoroid bir ay kadar süren ve ilk defa.henüz iyileşmişken kalçamda 6 santimlik apse çıktı.apse için ilaç kullanırke...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Sedimentasyon

  Merhaba doktor bey. 21 yaşındayım ve kesin tanısı konamayan romatolojik bir hastalığım var. sjögren veya lupustan şüpheleniliyor. sedimentasyonn seviyem 8 den 22 ye çıkmış bu bir sorun teşkil eder mi. cevaplarsanız sevinirim. iyi günler.

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Tekrarlayan düşük ve lupus

  Hocam dediğiniz testleri yapmadık daha. en kısa zamanda yaparız. çok teşekkür ediyorum cevabınız için.

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Tekrarlayan düşük ve lupus

  Hocam merhaba tüp bebekte tekrarlayan iki düşüğüm var. genetik ve trombofoli paneli testlerini yaptik sonuç çıkmadı daha. lupus testi ise; lupus antikoagülani doğrulama:31.2 lupus tarama:41.7 oran:1.34 sonuçlar nasıl hocam? başka hangi testleri yapmamız gerekiyor? şimdiden teşekkür ediyorum,iyi...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lupus teshisi

  Merhaba doktor bey benim ana m pozitif mikroprotein deger referans disisedimentasyon keratinin ve crp referans disi diye yaziyor acaba bu sonuclara gore lupus olurmu diger leri negatif

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lupus olabilir miyim

  Değerli hocam yardım edin bir türlü teşhis konulamıyor...ekim ayında dizimde yanma ısı artışı ve ağrı gerçwkleşti, hemen romatologa gittim ve ana, anca, eanca-c eanca-p, anti ccp, hla-b 27, hla-25 (51), lgg, lga, lgm, negatif.. hla-b5 (52) pozitif, heterozigot, c3; 74 (90-180), c4: 11 (10-40). de...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İzzet Fresko

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör


.
x