Krinial mr incelemesi neticesinde sentrum semiovalede periventriküler bey

  • krinial mr incelemesi neticesinde sentrum semiovalede periventriküler beyaz cevherde bir kaç adet 1-2 mm lik FLAİR SEKANSTA HİPERİNTES OLARAK AYIRT EDİLE BİLEN LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MİKROANJİOPATİK iskemik ensefalopati postvanksinyal yada postenfeksiyöz ensefalomyelitler düşünülmelidir sonucu yazılmıştır.açıklamasını yazabilirmisiniz

Bu soruya oy verin :

.
x