Kemik yapısında olağan mineral yoğunluk kaybı

  • Kemik yapıda yaşıyla olağan minal yoğunluk kaybı ve femur başlarında striasyon artımı gibi senl porotik süreç lehile bulgular seçilmektedir.Sağ koksofemoral eklem mesafesi belirgin daralmış olup femur başında osteodejeneratif değişiklikler ve ekleme komşu kemik yüzeylerde eksositotik prefterasyonlar izlenmektedir.(sağ koksoatrozla uyumlu bulgular);Solda asetabular tavanda sklerotik dansit artımına karşın sol koksofemoral eklem mesafesi serbesttir.Grafi alanında sağda 1-2 adet yumuşak doku kalsifikasayonuyla uyumlu opasiteler seçilmektedir.Her iki sakroiliak eklemde yer yer dejeneratif artrozik değişiklikler seçilmektedir.

  • Doktor Cevabı:

    Sanıyorum kalça protezi ameliyatı olacaksınız, bu ameliyat epidural anestezi ile yapılabilir. anestezistinize muayene olmalısınız.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x