Kafa kaidesi ve kemik yapıları normaldir. posterior fossa yapıların değerl

  • kafa kaidesi ve kemik yapıları normaldir. posterior fossa yapıların değerlendirilmesinde; serebellar hemisferler, 4.ventrikül beyin sapı oluşumları tabiidir. supratentorial alanların değerlendirilmesinde ; 3. ve lateral ventriküller normal genişliktedir. bilateral talamuslar, bazal ganglionlar, sentrum semiovale, kapsüla eksterna ve interna normal yoğunlukta izlenmiştir. kesitler dahilindeki paranazal sinüsler tabiidir. Açıklayabilir misiniz lütfen..

Bu soruya oy verin :

.
x