İnatçı ödem ve nefes darlıģı

 • 28.04.2021 Hastane Adı Malatya Inönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Açıklama Abdomen US, tüm 26.04.2021 AC�L ABDOMEN USG RAPORU Bat�n yo�un gazl� oldu�undan tetkik suboptimaldir. Karaci�er parankimi heterojen kabala�m�� ve konturlar� lobuledir(Kr karaci�er hastal���?). Karaci�er homojen parankim ekosunda ve konturlar� d�zenlidir. �ntrahepatik safra yollar� normal geni�liktedir. Ana portal ven ve dallar� ile hepatik venler normaldir. Safra kesesi normal boyutta olup duvar kal�nl��� ve ekosu normaldir. L�men i�erisinde milimetrik boyutta birka� adet ta� ekosu izlenmi�tir. Koledok normaldir. Dalak 16 cm (SM) boyutta,homojen parankim yap�s�nda olup konturlar� d�zenlidir. Pankreas�n izlenen k�s�mlar� homojen parankim yap�s�nda olup, konturlar� d�zenlidir. Her iki b�brek parankim ekosu grade 2 artm�� olup konturlar� d�zenlidir. Pelvikaliseyal sistemleri normaldir. Ta� ekosu izlenmemi�tir. Perisplenik, perihepatik ve bat�n i�i alt kadranlarda ba��rsak anslar� aras�nda en derin yerinde 8 cm.ye ula�an s�v� izlenmektedir Mesane bo� olup l�mende foley kateter balonuna ait g�r�n�m mevcuttur. Dr.G�rsel YOLDA� Merhaba hocam. Babamın USG bulguları bu şekildedir. Vücudunda aşırı bir ödem mevcut. Bu ödem ani baslangıçlı olup kısa sürede oluştu. 20 kg dan fazla kilo artışi mevcut. Ödem Karın bölgesinde bacaklarda ve hatta kalçada bile var. Hatta kollarda bile daha az miktarda var. Tüm vücudu şiş. Ağrı yok iştah sorunu yok. Onun dışında kan değerleri düşük. 4 ünite kan verildi. Bu hâliyle hb değeri 8.1 şu an hastanede tedavi altında bulunmakta olup ödemi çözmeye uğraşıyorlar ama pek başarılı olduğu söylenemez. Odem çözücüler iv ama direkt uygulanıyor sanırım sıvı yüklemesi olmasın diye. Diyet başladılar ve sıvı kısıtlaması uyguluyorlar. USG bulgularına göre kronik kc hastalığı?ile kast edilen siroz tablosu mudur? Neden ödem çözücü ilaçlar yarar sağlamıyor olabilir?

 • Doktor Cevabı:

  Babanız karaciğer sirozu olabilir ama paradoks bazı bulgular da var; örneğin portal venin normal bulunması gibi(usg hatası mı?) endoskopik tetkiki yapıldı mı?(yemek borusu ve midede varis açısından ve kan değerlerinin düşük olması açısından) kan değerleri nasıl( hemogram ve kan proteinleri?). ödem kalple ilgili değil(hepatik venler geniş değil). ödem tedavisi için kan albumin düzeyi önemli,kan albumini düşük ise ödemi çözmek açısından albumin infüzyonunu yapılması gerekir.

  tarihinde cevapladı.
 • Endoskopi kolonoskopi bugün yapıldı. Bir de kemik iliği almak istediler ama yapılmadı. Sanırım multipl myelom dan şüphe ettiler ya da o hastalığı ekarte etmek için istediler. Bunun sebebi de kan değerleri düşük hızlı düşüyor dediler ama bariz bir ağrısı yok. Kan değerleri: Hb: 8.1 Htc: 27.8 Ptz %: 67 (70-130) Ptz-sn: 14.4 (10-14) Ptz- Inr: 1.22 (0.8-1.2) CRP-Neflometrik: 1.43 (0-0.351) BUN: 35 (5.1-16.8) AST: 40 (5-34) **** vit B12: 1513 (160-911) LDH: 713 (125-243) K: 4.4 Na:141 Fe: 8 (25-156) Demir baģlama: 314 Albümin: 2.7 Fibronojen: 276.71 İDRARDA: Bilirubin: negatif protein::+2 blood: negatif ketone: negatif ürobilinojen: +1 mikroprotein: 82 (1-14) hocam bir de USG de yazan bir ifade karaciģer parankimi kabalaşmış ve konturları lobuledir. (Kr karaciğer hastalıģı?) Sonraki cümle karaciğer homojen parankim yapısında olup konturları düzenlidir. Bu iki ifade birbirine tezat oluşturmuyor mu? Karaciğer parankimi heterojen ve kabalaşmış diyor sonra da karaciğer homojen parankim yapısında ve konturları düzenli diyor. Karaciğer parankimi ile kast edilen nedir? Bu arada babamda senelerce yoğun miktarda alkol kullanımı mevcut. Tıp 2 Diyabet ve tansiyon problemi de var. Ne diyetine dikkat ediyor ne de alkolden vazgeçiyor ne yazık ki. Son 3 yıl içinde 2 defa mide kanaması geçirdi. İlki ağızdan yoğun kan gelmesi şeklinde ikincisi Melena şeklinde idi. İkisinde de tedaviyi yarıda bırakıp yoģun bakımdan ćıkıp alkole başladı maalesef. Defalarca kan transfüzyonu yapıldı. Bu defa da şiddetli ve inatçı bir ödem oluştu. Ve tedaviye rağmen gerileme yok ödemde. Sanırım doktorlar da tanı koymakta zorlandilar. Ödem büyük sorun. Bir de nefesi sanki su içinde nefes alıyor gibi hırıltılı şekilde. Ne olabilir bu durumda hastalığı? Ödem nasıl çözülecek?

 • Doktor Cevabı:

  Endoskopide ne tespit edildi? yeni bulgular alkol kullanmasına rağmen karaciğer ile ilgili değil gibi. karaciğer parankimi,karaciğerin iç yapısı demek,değişik hastalıklarda parankimde bozulmalar olur ve usg tanıda yardımcı olur. albumin 2,5 gm.ın üzerinde,bu nedenle albumin vermeyebilirler,yalnız idrarla protein kaybı var. ödem genel bir nedene bağlı olabilir,araştırılması gerekir. mültipl myelomda sedimentasyon çok yükselir ve kemik grafilerinde zımba ile delinmiş gibi litik odaklar görülür.

  tarihinde cevapladı.
 • Merhaba. Babamın durumunu USG bulgularını ve kan değerlerini paylaşmıştım. Babam 4 ünite kan verildikten ve birkaç ödem çözücü tedaviden sonra taburcu edildi. Ürikoliz 300 mg tablet, Lercadip 20 mg tablet, Folik asit ve Lasix tb 2×1 yazdılar taburcu ederken. Babam geldiği akşam tekrar alkole başladı ertesi sabah da iyiydi ancak öğleden sonra kötüleşti. Tam bir bilinç kaybı değil de mantıksız hareketler içilecek şeyleri yemeye çalışma, konuşmalara cevap vermekte zorlanma, konuşma güçlüğü, gibi davranış bozuklukları gösterdi yüzü anormal şekilde şişti. Acaba hepatik koma gibi bir tablo mu gelişti diye düşündüm. Ama birkaç saat içinde alkol almayınca su verince aşamalı olarak düzeldi.Hepatik koma böyle ani başlayıp aniden geri dönüşü olabilen bir durum mudur? Değilse neden olabilir? Düzeldikten sonra tekrar alkol aldı ama bu tarz bir bilinç karışıklığı tablosu yeniden gelişmedi. Ama ödemde 4 kilo daha artış oldu. 125 kg ağırlığa ulaştı babam. Normal kilosu 95'-98 arası. Alkol almayi şimdilik kesti ama yoğun sigara içmeye devam ediyor. Karnı ve bacakları aşırı şiş durumda. Tedaviler sonuç vermedi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. BUN yüksek, idrarda +2 protein kaybı mevcut. Albümin değerinin 2.7 olması bu kadar ödem yapar mı? Bu kadar ödeme neden olan karaciğer sirozu ihtimalini mi yukseltmeliyiz bu durumda? Bu arada babamda sarılık bulgusu yok? Gözlerinin içinde sararma vs yok. Sarılık olmaksızın da siroz olabilir mi? **** ALT: 24 değeri de sirozu işaret edebilir mi? Biri normal biri minimum yükselmiş durumdayken. Dediğiniz gibi portal venler de normal bulunmuş. Ama karnı aşırı şiş ve tedaviye cevap alınamıyor. 30 kiloya yakın kilo artışı var. Doktor böbrekler fena değil demiş. Bu durumda karaciģerden başka ihtimal var mı? Karaciğer parankimi heterojen kabalaşmış ve konturlar lobule ifadesi karaciğer hasarın gösteriyor sanırım. Siroz dışı başka neden olabilir mi? Bu arada babam bilinç bulanıklığı yaşadığı esnada sondayı çekistirmesinden de olabilir ama idrarda aralıklı kan geldi ama sürekli değil. Dediğim gibi zedelenmeden de olabilir sonrasında hiç öyle bir görüntü olmadı. Ne yapmalıyız? Evde tedavi ile devam mı etmeli yoksa hastaneye mi yatırmalı? Gerçi hastaneler de 2-3 gün yatırıp taburcu ediyor. İki defa denedik ikisinde de aynı oldu. Bu arada endoskopi raporu hala çıkmadı saniyorum en azından e nabıza eklenmemiş. Günde 2 Lasix tablet almasına rağmen çözülmeyeni ve hatta artmaya meyilli ödem neyi işaret ediyor olabilir ve ne yapmak gerekir bu durumda?

 • Doktor Cevabı:

  Babanızı bir gastroenteroloji uzmanının görmesinde yarar var;yazmış olduğunuz parametreler siroza bağlı olabilir ama olmayabilir de,sirozda sarılık son evrede görülür ama şart değil.

  tarihinde cevapladı.
 • Merhaba hocam. Daha önce USG ve kan değerlerini paylaştığım babamın 20 Nisan 2021 tarihinde çekilen BT raporu: Karaciğer sağ lob boyutları azalmış, sol lob lateral segment ve kaudot lob hafif pertrofik görünümde, parankim heterojen dansitede olup konturları belirgin lobule izlenmektedir. (Kr karaciğer hastalığı?) Kronik karaciğer zemini bulunan olgunun olası premalign-malign lezyon değerlendirmesi ve takibi açısından kc spesifik kontrast ajan sonrası dinamik kc mrg ile korelasyon önerilir. Pankreas normal boyutlarda konturları nispeten düzenlidir. Safra kesesi semikontrakte olup lümende mm boyutlu birkaç taş izlenmektedir. Dalak 23×10×17 cm boyutunda homojen parankim yapısındadır. Splenik ven normal değerlendirilmiştir. Her iki surrenal bez normal ve homojen parankim yapısındadır. Her iki böbrek normal boyutlarda konturları hafif lobuledir. Perihepatik perisplenik alanda serbest mayi dansiteleri izlenmektedir. Umblikal düzeyde yaklaşık 2 cm kas-fasya defektinden alt altina herniye mezenter yağlı doku izlendi. Alt kadranlarda daha belirgin tüm kadranlarda kesit alanına giren suprapubik bölgede ve her iki uyluk proksimalde cilt-cilt altı yağlı dokuda ödemle uyumlu yaygın dansite artışları dikkat çekmiştir. Vasküler yapılarda kalsifik aterosklerotik değişiklikler izlendi. Karaciğerde premalign-malign lezyon açısından takibi istenmiş bu bulgularda malignite lehinde bulgu var mı? Bu kadar yaygın ödeme sebep ne olabilir? Son bulgular ışığında siroz diyebilir miyiz diyemez miyiz? Bu arada ödemde artış var azalma yok. Ama babam da tüm bu kliniğine rağmen yoğun bir şekilde alkol tüketmeye devam ediyor. Bu arada sol kalçada hareketle artan ağrı mevcut, dinlenme halinde ağrı yok. Aynı ayak parmağından su benzeri bir sıvı akışı oluyor bu neden olabilir? DAlak usgde 16 cm btde 23 cm değerlendirilmiş bu fark neden olabilir? Teşekkürler..

 • Doktor Cevabı:

  Ultrason değerlendirmede karaciğer içi vasküler yapılar değerlendirilmemiş(portal ven ve dalları,hepatik venler,vena cava inferior),bunlar çok önemli. dalak büyük ama splenik ven normal.paradoks bulgular var. alfa fötoprotein değeri ne kadar? siroz mu değil mi,belli olmuyor,ayrıca karaciğer içinde hcc var mı yok mu bu da belli değil. dalak boyutları görüntüleme de farklı olmaması lazım,radyolog ne diyor?

  tarihinde cevapladı.
 • BT kontrastsız yapıldı. Ana portal en ve hepatik dalları diğer dallar normal denilmiş usg de. Afp bütün kan tetkiklerine baktım hiç bakılmamış nedense. Hcc olsa usg de görünmez miydi? Bt kontrastsız çekildiği için görünür mü bilemiyorum. Bazı kan değerleri: Alkalen Fosfataz: 121 (40-150) Ca: 7.7 (8.8-10) GGT: 76 (8-64) Albümin: 2.8 (3.4-4.8) Magnezyum: 1.5- 2.5 (1.6-2.6) Na ve K normal değerlerde, ALT tüm tetkiklerde normal AST 40 -60 aralığında, total bilirubin direkt bilirubin kreatinin hepsi normal aralıkta, Total Protein: 5.9 (6.2- 8.1) LDH: 700 -800 araliginda oldukça yüksek, BUN: 20.56 (15-45) ama bazı tetkiklerde bıraz yüksek çıkmış, Aptt inr normal bazen minumum oynamalar var. O2, saturasyon düşük çıkıyor, hb htc düşük, WBC: 61.31 (4.3-10.3) Fibrinojen: 276.71 (150-350). Bütün bu veriler siroz veya başka bir hastalık konusunda fikir veriyor mu acaba? Bir de lasix işe yaramıyor ödemi artma eğiliminde. Bunu nasıl giderebiliriz? İki hastaneye götürdük biri inönü universitesi turgut özal tip merkezi sözüm ona bölgenin en büyük en büyük en iyi hastanesi. Çözümsüz taburcu ettiler. Ödemleri bile gitmedi. Bu kadar zor muydu? Ödem birikmesinden nefes alamıyor adam. Ne yapmalıyız? Ödemi çözmek için evde yapılacak bir şey var mı? Ödem ve nefes darlığı var.

 • Doktor Cevabı:

  Alfafötoprotein(afp)yapılırsa iyi olur,ilaçsız çekilen usg.de hcc varsa belli olmayabilir ama mr da belli olur. diüretik olarak ben olsam şöyle bir tedavi uygulardım; aldacton tab. hergün lasix tab. salı ve perşembe günleri bir tane (na normal,albumin kritik değerin altında olmadığını düşünerek) siroz olan olgularda ast ,alt den daha yüksektir,bu sirozu tutuyor ama tekbaşına bu kan tahlili ile tanı koymak doğru olmaz.

  tarihinde cevapladı.
 • Merhaba hocam. Daha önce babamın durumunu anlatmıştım Son tahlilden sonra kan hastalığından şüphelendiler sizce bu veriler lösemi ya da başka bir kan hastalığı olabilir mi? WBC: 64,25 k yüksek, MO: 2.4 yüksek, NE:55.66 yüksek, EO: 0.81 yüksek, BA: 2.25 yüksek, LY: 4.9 düşük, NE: 86.6 yüksek, BA: 3.5 yüksek, RBC: 2.92 düşük, HGB: 6.7 k. düşük, HCT: 22.9 düşük, MCV: 75.3 düşük, MCH: 22.9 düşük, RDW-CV: 24.4 yüksek, RDW-SD: 63.9 yüksek, MCHC: 30.5 düşük, PLT: 525 yüksek, PT: 11.7 İNR: 1.1 PT%: 74.7 bunlar normal sadece APTT: 39.90 biraz yüksek çıkmış. Bu bulgular lösemi ya da başka bir kan hastalığı için ileri tetkikleri hak eder mi ve kc kalp dalak ve birçok organda fonksiyon bozukluğu yapmış olabilir mi?; Bu arada sizin önerinizi dikkate aldım. Aldactone yazmadıkları halde aldım lasix ile birlikte kullandım. Ödemİ inanılmaz şekilde çözdü kısa zamanda. K değeri bir miktar yükselmiş sınırın biraz üzerinde ve Na hafif düşük olduğu için bu ilacı kestiler. Ama lasix ile devam ettiğimiz halde ödem hızlı bir şekilde çözülmeye devam ediyor. Alkol de kullanıyor vazgeçmiyor. Ama alkol alınca daha rahat. Almayınca sıkıntı ve uykusuzluk çekiyor. Nefes darlığı da azalıyor sanki ama bu ödem çözülmesine bağlı olabilir. Albümin 2.3 e düşmüş ama idrar çıkışı daha da arttı. Normalde tam tersi olması gerekmez mi? Sizce lösemi ya da kan hastalıkları için ileri tetkikler yapılmalı mı? Wbc: 64 olması enfeksiyonlâ alakalı olabilir mi yoksa çok aşırı mi yüksek dramatik hb düşüklüğü ile birlikte değerlendirilince? Hala doğru tanıyı koyabildiklerini düşünmüyorum. Kc bozukluğu , kalp, dalak büyümesi, nefes darlıģi, ödem hepsine birden neden olan bir durum olmalı? Akciğerde de pnömoni lehine bulgular çıktı. Onu yazsam sistem kabul etmez uzunluktan dolayı.

 • Doktor Cevabı:

  Lösemi veya başka kan hastalığı olabilir ama buna bir hematolog karar verebilir. albumin kritik değerin altında(2,5 gm),albumin takviyesi yapılabilir. organ tutulumları kan hastalığına bağlı olabilir.

  tarihinde cevapladı.

Konya Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Muayene icin

  Hocam kist karaciğerde 2.segment. yaklaşık 4 cm cıvarı. tıp 4 demişler.

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Gazsiksmasi

  Saygılar oğlum 21 yaşıda obezdir bir süredir gaz şikâyeti yaşıyor geğirdikçe rahatladığını söylüyor kan tahlilleri normal çıktı sadece alt100adt55cikti karaciğer yağlanması var oda bu şikayetleri yaparmı pulcher hap meteospam kullanıyor bu hapları iki ay kullanmasını dr söyledi başka öneriniz yokmu

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Tiroid bezi ve karaciğer yağlanması

  Merhaba hocam yapılan tahlil sonuçlarımda tsh 6.01 alt 79 çıktı bu sonuçlara istinaden bir ay boyunca euthyrox 25 mcg tablet kullanıp tekrardan aynı değerlere baktırdım bir ay sonra sonucum tsh 4.080 alt 18 çıktı ve ilacı kullanmayı bıraktım sizce bir sorun var mıdır? bilgilendirirseniz sevinirim...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Cengiz Kırmaz

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Sarılık bilirubin

  Meraba hocam kardeşim kovit temaslı olduğu için kan testleri yaptılar hemoglobin kan değerleri hepsi normal çıktı sadece indirekt bilirubin 1.45 referans 0.0 0.9 total bilirubin de 1.96 referens 0.0 1.2 ama bu zamana kadar herhangi bi şikayeti olmadı ne karın ağrısı nede herangi belirgin bir sarılığ...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Zülfikar Polat

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Enzim değerleri 2

  Hocam tekrardan selamlar sabah yazmıstim enzim değerleri için hocam uzun zaman sonra değerlerim alt 94 ast 50 ye düştü ilaç kullanmadan 5 gün önceki tahlil böyleydi gaziantep medikal park hastanesi prof. doktora gitmistim hani bı sorun olmicani degerleirmin ay sonuna kadar düşeceğini garantisini...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Tsk sağlık yönetmeliği

  Hocam bugün tsk için sağlık raporu almaya gittim. dahiliye 41 a4 yazdı yani hiperlipidemi diye 2 ay önce kolesterol ilacı kullanmıştım şimdi kan tahlillerim temiz sağlık kurulu olumsuz verir mi saygılarımla

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Muammer Kara

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Enzim değerleri

  Hocam selamlar karaciğerin ilaçlar yüzünden toksik atımı uzun süre devam edebilir mi cunku hocam karaciğer enzimleri için bı sebep bulunamadı tüm testler yapıldı ultrason ilaçlı mr vs vs herşey temiz seruploplazmin ferritinin ama ana asa ce elecsy ca19.9 igg kas ottonium hepatit antikor testi hormon...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Enzim değerleri

  Hocam selamlar karaciğerin ilaçlar yüzünden toksik atımı uzun süre devam edebilir mi cunku hocam karaciğer enzimleri için bı sebep bulunamadı tüm testler yapıldı ultrason ilaçlı mr vs vs herşey temiz seruploplazmin ferritinin ama ana asa ce elecsy ca19.9 igg kas ottonium hepatit antikor testi hormo...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Muammer Kara

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Testis torbasında beyaz lekeler

  Hocam merhabalar 20 yaşındayım hiç cinsel ilişkim olmadı uzun zamandır testis bölgemde sivilce tarzı beyaz kabarcık gibi şeyler çıkıyor, herhangi bir ağrı, kaşıntı yapmıyor bazen kendi kendine büyüyüp patlıyor dün gece de o bölgedeki kılları jilet ile aldıktan sonra bi anda çoğaldı sizce nedir bunla...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Karaciğer değerleri 2

  Hocam merhaba karaciğer için kan tahlili verdim enzimleri için seruploplazmin değerim 0.24 normal değerler 0.2 ile 0. 6 ig g 12.37 normal değerler 6.5 ile 16 ferritinin 172 çıktı normal değerler 30 ile 400 arası bu tahllilerime bakar mısınız normal değerler mi ultrason ve dier değerler. hepsi no...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Seruloplazmin değeri

  Hocam merhaba karaciğer için kan tahlili verdim enzimleri için seruploplazmin 0.24 ig g 12.37 ferritinin 172 çıktı bu tahllilerime bakar mısınız normal değerler mi

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kasıkta reaktif lenf nodu

  Reaktif lenf nodu kasıkta..buyuyup küçülmesi acaba iyi huylu olduğu anlamına gelir mi. sürekli büyümüyor arada küçülüp tekrar büyüyor.. özellikle dar pantolon giyildiğinde..yaklaşık 2 yıldır böyle...biyopsi yapılmalı midir ?

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Zülfikar Polat

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Enzim değerleri

  Merhaba sayın hocam babamın rutin sağlık ocağından kan tahlili yaparken sonuçları şu şekilde çıktı rica etsem yorumlaya bilirmisiniz kilosu 99 alkol ve sigara hiç kullanmıyor yaş 60 kendisi şeker hastası insülin kullanmıyor şeker ilaçi hap kullanıyor açlık kan şekeri 162 hba1c 6.6. plt 139 pct 0.14...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Ayşen Helvacı

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Tsk sağlık yönetmeliği

  Hocam alvastin 20 mg vermişti doktorumuz ve tahlillerim muayene olduğum dahiliye doktorunda temiz çıktı sağlık kuruluna böyle gidecek sizce eleme gibi bir durumları olur mu madde olarak şu var hocam size atayım benim tanım orada var mı siz karar verirseniz ben tabloya bakar anlarım. madde 41 a) 1....

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Levent Kurşun

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Tahliller hakkında

  Merhaba sayın hocam babamın rutin sağlık ocağından kan tahlili yaparken sonuçları şu şekilde çıktı rica etsem yorumlaya bilirmisiniz kilosu 99 alkol ve sigara hiç kullanmıyor yaş 60 kendisi şeker hastası insülin kullanmıyor şeker ilaçi hap kullanıyor açlık kan şekeri 162 hba1c 6.6. plt 139 pct 0.14...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hayri Karaarslan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör


.
x