Hocam yetişkin kalp hastalıklarına baktığınızı biliyorum ama pulmoner kapak

  • Hocam yetişkin kalp hastalıklarına baktığınızı biliyorum ama pulmoner kapak darlığının ne sürede arttığını size danışmak istedim. bebeğim kaç yıl sorunsuz yaşar darlık mutlaka ilerler mi ciiddi bir sorun mudur. bebeğimin durumu şu 5 aylık bebekte.atrial septumda sekundum bölgesinde 3 mmlik defekt, ventriküler septumum perimembranöz bölgesinde inlette 3.5 mmlik küçük defekt ve 78 mmhg gradyen tespit edildi. triküspit septal anevrizma ile kapanma eğiliminde. pulmoner kapak kaspları hafif kalın kapakta 19 mmhg darlık gradyeni izlendi, poststetonik hafif dilatasyonu var, yetersizlik yok.

  • Doktor Cevabı:

    Pulmoner stenoz (ps) patoloji ve patofizyoloji: 1.pulmoner stenoz %90 valvuler,subvalvuler veya supravalvuler olabilir.pulmoner kapağın displazisi noonan sendromunda görülür.izole infindubuler ps olmaz,genellikle büyük vsd veya tof ile birliktedir. 2.valvuler ps’de pulmoner arterin poststenotik dilatasyonu görülür.ps’un şiddetine bağlı olarak sağ ventrikül hipertrofisi ortay çıkar.sağ ventrikülün dilatasyonu kky oluşmadan ortaya çıkmaz. klinik: 1.hafif ps asemptomatiktir.dispne,çabuk yorulma orta derecede ps’da görülür.kky ağır ps’da görülür. 2.valvuler ps’da sternum solunda üst kenarda sistolik ejeksiyon kliği ortaya çıkar.s2 çiftleşmesi ve p2 şiddetinde azalma ortaya çıkar.sistolik ejeksiyon üfürümü thrille beraber veya thrillsiz pulmoner odakta kolayca duyulur.sırta yayılır.üfürüm ne kadar şiddetli ve uzunsa darlık o kadar ağırdır. 3.**** ps’da normaldir.orta şiddette ps’da sağ atrium dilatasyonu ve sağ ventrikül hipertrofisi,şiddetli ps’da sağ atrial dilatasyon ve sağ ventrikül hipertrofisi ortaya çıkar. 4.teleka**** büyüklüğü normaldir.ana pulmoner arter segmenti belirgindir.poststenotik dilatasyon vardır.pulmoner vasküler yapılar normaldir.fakat şiddetli ps’da azalmıştır. 5.2 boyutlu **** kısa eksende kalın pulmoner kapaklar,sistolik harekette azalma(doming) ve ana pulmoner arterde poststenotik dilatasyon görülür.doppler çalışması ile gradient hesaplanabilir. 6.obstruksiyonun şiddeti aort stenozundaki kadar yaşa bağımlı ilerleme göstermez.çok şiddetli ps’da kky ve ani ölüm olabilir. tedavi: a.medikal: a)şiddetli ps olmadıkça egzersiz kısıtlaması uygulanmaz. b)önemli ps’larda (sistolik gradient>/ 50mmhg)balon valvuloplasti tercih edilen yedavi yöntemidir. b.cerrahi: a)balon valvuloplasti yapılamayan sağ ventrikül basıncı 80-100mmhg’den fazla olan çocuklarda pulmoner valvulotomi kardiyopulmoner by-pass veya derin hipotermi ile uygulanır.infindibuler ps’da patch(yama) ile genişletme yöntemi endikedir. b)kritik ps’lu yenidoğanlarda pge infüzyonu ile transvalvüler valvulotomi yapılabilir. c)displastik pulmoner kapakta darlığı genişletmek için komplet eksizyon yapılabilir. pulmoner stenoz tedavi pulmoner kapakta veya arterdeki darlık ciddi olduğunda açık kalp ameliyatı gerekebilir. ameliyatla, darlığa neden olan dokuların çıkarılması ve yama ile genişletme gibi yöntemler uygulanır. ameliyat sonrasında dolaşım normale döner ve sağ karıncık basıncı düşer. hastaların önemli bir kısmında zaten yapısal olarak bozuk olan pulmoner kapak, ameliyat sırasında yama ile genişletmeye bağlı olarak fonksiyonunu yitirebilir. bu durum hastanın normal gelişimi için bir sorun oluşturmaz. nadiren hayatın ileri dönemlerinde müdahale gerektirebilir. hastalıkla kendini gösteren nefes alma zorluğu kalbi doğrudan etkiler. oksijen yetmezliği yüzünden hemoglobin artarak kalbin kanı pompalamasını zorlaştırır. bu nedenler, ""kalp yetmezliğine"" yol açabilir. hastalık yerleşmişse tamamen düzeltilmesi olanaksızdır ve tedavinin yararı pek azdır. bu, önlemin tedaviden daha geçerli olduğu bir hastalık örneğidir. bu arada sigara içme¬nin etkisi de göz ardı edilemez pulmoner stenozlu çocuklarda ameliyat öncesi ve sonrasında kapakta enfeksiyon (endokardit) gelişme riski bulunmaktadır. endokardit gelişimini engellemek için ameliyat veya dişlerle ilgili bir girişim yapılmadan önce bir antibiyotik kullanılmalıdır. iyi bir ağız hijyeninin (temizlik, bakım) sağlanması da endokardit riskini azaltmaktadır.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x