Hocam i̇yi̇günler.bel fitiği i̇çi̇n obez ki̇şi̇lerde,normal bi̇si̇klet kullanmak sa

  • HOCAM İYİGÜNLER.BEL FITIĞI İÇİN OBEZ KİŞİLERDE,NORMAL BİSİKLET KULLANMAK SAKINCALIMIDIR? TEŞEKKÜRLER

Bu soruya oy verin :

.
x