Hocam gözlerim ileri derecede miyop(sol göz 7,sağ göz 8.5 ve 3.5 derece ast

 • hocam gözlerim ileri derecede miyop(sol göz 7,sağ göz 8.5 ve 3.5 derece astigmat) bu dereceler askerlik yapmama engelmidir? bildiğim kadarıyla yönetmelikte 14 derece üstü askerlikten muaf sayılıyor,doğrumudur?iyi günler

 • Doktor Cevabı:

  Büşra hanım bildiğim kadarı ile ülkemizde henüz hanımları askere almıyorlar endişe etmeyiniz

  tarihinde cevapladı.
 • eşim için sormuştum cevaplarsanız çok sevinirim(askerlikten muafiyet sorusu)

 • Doktor Cevabı:

  Sayın büşra hanım askeri yönetmeliğin göz ile ilgili bulabildiğim bölümünü aşağıya alıyorum. değişmiş olabilir ancak yine de inceleyin eşinizin rahatsızlığınız eğer a gurubuna giriyorsa askerliğe elverişlisinizdir. eğer rahatsızlığı b, c, ve d gurubuna giriyorsa askerliğe elverişsizdir.ancak bildiğim kadarı ile b ve c grubları ertelemeyi sadece d grubu kesin elverişsizliği ifade eder eşiniz muayene esnasında göz bozukluğu olduğunu ve sağlık kuruluna girmek istediğini beyan etmeli elinde bir hekimden alınmış gözlük reçetesi ve otorefraktometre sonuçları olursa faydası olur ancak bilmeniz gereken bu konuda son kararı askeri hekimler ve askeri hastanenin sağlık kurulu söyler not: listede özellikle madde 7 yi inceleyiniz eşinizin sferik eşdeğerli kırma kusuru sağ göz 7 miyop+ 1.75 astigmat= 8.75 sol 8.5 miyop+1.75 astigmat= 10.25 sağ sol göz toplamı 8.75+10.25=19 diyoptri buna göre listeyi inceleyiniz hastalik ve arizalar listesi göz hastaliklari madde 1 #8211; (değişik : 30/1/1997 - 97/9106 k.) a) (değişik: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 k.) 1. camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri (bir gözün görmesi 0.2 den aşağı olmamak kaydı ile) toplam 10/10 ilâ 20/10 arasında olması (10/10 dahil). açiklama: 0.2 + 0.8 ile tam arası, 0.3 + 0.7 ile tam arası. 0.4 + 0.6 ile tam arası, 0.5 + 0.5 ile tam arası, 0.6 + 0.4 ile tam arası, 0.7 + 0.3 ile tam arası, 0.8 + 0.2 ile tam arası, tam + 0.2 ile tam arası. b) (değişik: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 k.) 1. camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamı 10/10 ile 4/10 arasında olması (10/10 ve 4/10 hariç). açiklama: 0.4 ile 0.8 arası + 0.1, 0.4 ile 0.7 arası + 0.1 ile 0.2 arası, 0.4 ile 0.6 arası + 0.3, 0.1 ile 0.5 arası + 0.4. 2. camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin 4/10 ile tam arasında olduğu hâlde, diğer gözün görmesinin 2/10#8217;un altında olması (0.1 ve altı). açiklama: tam ile 0.4 arası ve + 0.1 ve altı. c) bu dilim uygulanmaz. d) 1. camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamının 4/10 ve daha aşağı olması. açiklama: 0.1 + 0.1 ile 0.3 arası, 0.2 + 0.1 ile 0.2 arası. 2. bir gözün görme derecesi ne olursa olsun, diğer gözde görme yokluğu (işık hissi olsa dahi) açiklama: (p+p) tam ile (p+p) arası." madde 2 #8211; a) 1. görmeyi bozmayan kronik konjonktivit ve blefaritler. 2. bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler. 3. bir veya iki gözde hafif semblefaron. 4. göz kapaklarında hafif şekil bozuklukları, noksanlıkları lagoftalmi, kirpik yokluğu ve tik. b) 1. bir veya iki gözde askerliğe engel olacak derecede ve görmesi 1. maddenin b dilimi kadar olan tedavisi olanaksız kronik blefarit konjonktivitler. 2. bir veya iki gözde santral görmeyi bozan ve cerrahi tedavi ile sonuç alınmayan pitozisler. 3. bir veya iki gözde göz hareketlerine ileri derecede engel olan, cerrahi tedavi ile düzeltilemeyen, görmesi 1. maddenin b dilimi kadar olan semblefaronlar. 4. görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan bir veya her iki göz kapağında askerlik görevlerini yapmaya engel olacak derecede şekil bozuklukları, noksanlıkları, lagoftalmi ve tikler. c) kapak ve konjonktivanın uzun zaman tedaviyi gereken hastalıkları ve nekahat halleri. d) 1. bir veya her iki gözde 1. maddenin b diliminden az olan korneayı kısmen veya tamamen örten semblefaronlar. madde 3 #8211; a) 1. görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri. b) 1. görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri. c) 3 ncü maddenin a, b, d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri. d) 1. görme derecesi 1. maddenin b diliminden az olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri. madde 4 #8211; a) 1. bir veya iki gözde göz yaşı yolları ve kesesinin deformiteleri ve fonksiyon bozukluklarına bağlı göz yaşarmaları. b) 1. (değişik : 30/1/1997 - 97/9106 k.) her iki gözde dakrio-sistorinostomi ameliyatından istifade etmemiş göz yaşarması veya her iki göz yaşı kesesinin ameliyatla alınmış olması. c) göz yaşı yolları ve kesesi hastalıklarının tedavi ve nekahat halleri. d) bu dilime uyan hastalık ve arıza yoktur. madde 5 #8211; a) 1. görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan şaşılıklar. 2. bir gözde tek kasın paralizisi. 3. görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan nistagmuslar. b) 1. (değişik : 30/1/1997 - 97/9106 k.) fovea dışı fiksasyonu olan ve görme derecesi 1 inci maddenin b dilimi kadar olan şaşılıklar. 2. her iki gözde birer veya tek gözde birden fazla kas paralizileri (sekel halinde). 3. görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan nistagmuslar. c) göz kasları hastalıklarının tedavi ve nekahat halleri. d) 1. iki gözde ayrı ayrı, birden fazla kas paralizileri. 2. görme derecesi 1. maddenin b diliminden daha az olan nistagmuslar. madde 6 #8211; (değişik : 30/1/1997 - 97/9106 k.) a) 1. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan kornea, lens ve vitreusun kesafetleri,göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve hastalıklarının bıraktığı sekeller. 2. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan bir veya iki gözde psödofaki (ameliyatla lens ekstraksiyonu + göz içi lens implantasyonlusu). 3. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan bir gözde vitrektomi ameliyatı. 4. keratorefraktif ameliyat geçirmiş, görmesi tashihle 1 inci maddenin a dilimi kadar olanlar. b) 1. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve hastalıklarının bıraktığı sekeller. 2. görmesi düzeltikten sonra 1. maddenin a dilimi kadar olan bir gözde lens yokluğu (konjenital, operatuvar ve başka nedenlerle). 3. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan bir veya iki gözde psödofaki. 4. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan bir gözde vitrektomi ameliyatı. 5. keratorefraktif ameliyat geçirmiş, görmesi tashihle 1 inci maddenin b dilimi kadar olanlar. 6. (ek: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 k.) görme keskinliği 1 inci maddenin (a) dilimi kadar olan her iki gözde penetran keratoplasti ameliyatları. c) 6 ncı maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri. d) 1. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b diliminden az olan kornea, lens, vitreus kesafetleri, göz tabakalarının şekil bozuklukları ve hastalıklarının bıraktığı sekeller. 2. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan her iki gözde lens yokluğu. 3. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b veya d dilimi kadar olan her iki gözde lens yokluğu. 4. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan tek gözde lens yokluğu. 5. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin d dilimi kadar olan bir veya iki gözde psödofaki. 6. camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin d dilimi kadar olan bir veya iki gözde vitrektomi ameliyatlıları. 7. (ek: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 k.) görme keskinliği 1 inci maddenin (b) ve (d) dilimi kadar olan her iki gözde penetran keratoplasti ameliyatları. madde 7 #8211; (değişik : 10/12/1998 - 98/12161 k.) a) 1. bir veya iki gözde 7 diyoptriye kadar olan (7 hariç) miyopi ve hipermetropi. 2. bir veya her iki gözde 7 diyoptriye kadar olan (7 hariç) astigmatizmalar. not: mixt astigmatizmalarda iki eksen arasındaki fark dikkate alınır. 3. her iki gözün refraksiyon değerlerinin sferik eşdeğerleri farkı 6 diyopriye kadar (6 dahil) olan miyopi, 4 diyoptriye kadar ( 4 dahil) olan hipermetropi ve astigmatizmalar. not: sferik eşdeğer=sferik kusur+silenderik kusur şeklinde hesaplanır. (bu ifade yanlış ancak askeri hekimler aşağıdaki gibi doğrusunu hesaplayarak karar veriyorlar) sferik eşdeğer: astigmatizmanin yarisi, miyopinin veya hipermetropinin uzerine ekleniyor, buna da sferik esdeger deniyor. yani bir kişinin hem miyopisi hem astigmatizması varsa, miyopinin tamamı, astigmatizmanın yarısı toplanır. hipertmetropi ve astigmatizması varsa, hipermetropinin tamamı ile astigmatizmanın yarısı toplanır. bu toplam degere göre cizelgeye bakınız 4. her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptriye kadar (14 hariç) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. not: astigmatizmalarda iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır. b) 1. her iki gözde 7-11 diyoptrilik (7 dahil,11 hariç) miyopi ve hipermetropi. 2. her iki gözde iki meridyen arasında 7-11 diyoptrilik (7 dahil,11 hariç) fark veya 7-11(7 dahil, 11 hariç) diyoptri arasındaki astigmatizmalar. 3. her iki gözün refraksiyon değerlerinin sferik eşdeğerleri farkı 6 diyoptri (6 hariç) ile 11 diyoptriye (11 hariç) kadar olan miyopi, 4 diyoptri (4 hariç)ile 11 diyoptriye (11 hariç) kadar olan hipermetropi ve astigmatizmalar. 4. her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptri (14 dahil) ile 23 diyoptri (23 hariç) arasındaki miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. c) bu dilim uygulanmaz. d) 1. görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözde 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan miyopi veya hipermetropi, 2. görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözde iki meridyen arasında 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan fark veya 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan astigmatizmalar, 3. görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözünrefraksiyon değerlerinin sferik eşdeğleri farkı 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. 4. görme derecesi ne olursa olsun, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 23 diyoptri (23 dahil) üzerinde olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. madde 8 #8211; a) 1.görme derecesi tam veya 1. maddenin a dilimi kadar olan diskromatopsi ve hafif albinoz. b) 1. albinoz (camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin b dilimine kadar olan). 2. görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan diskromatopsi. c) bu dilim uygulanmaz. d) 1. ileri derecede albinoz (görme derecesi 1. maddenin b diliminden az olan). 2. görme derecesi 1. maddenin b diliminden az olan diskromatopsi. 3. görme derecesi ne olursa olsun akromatopsi (tüm renk körlüğü). madde 9 #8211; (değişik : 30/1/1997 - 97/9106 k.) a) 1. görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları ve konjenital defektleri. 2. görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri 1 inci maddenin a diliminde olan görme alanının; bir gözde 2/3&#39den az yada her iki gözde 1/2&#39den az kaybı (#8230;) (1) . 3. reaksiyon göstermeyen orbita yabancı cisimleri. 4. tedaviden sonra görme kuvveti 1 inci maddenin a dilimi kadar olan bulbusun, adnexlerin ve orbitanın tümörleri ve ekzoftalmiler. 5. bir gözde retina dekolmanı (tedavi ve ameliyattan sonra dekolmanlı gözün görme derecesinin 0.2 veya yukarı olması kaydıyla). 6. bir veya iki gözün retina ve retina damarlarında patolojik değişiklikler göstermeyen retina kanaması (görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olmak şartı ile). 7. bir veya iki gözde fonksiyonel bozukluk yapmamış glokom veya bir gözde glokom ameliyatlısı (görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olmak şartı ile). b) 1. görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları ve konjenital anomaliler. 2. görme yolları veya retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri 1 inci maddenin a diliminde olsa bile, görme alanı kaybı bir gözde 2/3 ve üstü yada iki gözde ayrı ayrı 1/2 ve üstünde olması (#8230;) (1) . 3. gözde veya orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış orbita yabancı cisimleri (görmesi 1. maddenin b dilimi kadar olması kaydı ile). 4. tedaviden sonra görme kuvveti 1. maddenin b dilimi kadar olan bulbusun, adnekslerinin ve orbitanın tümörleri ve ekzoftalmiler. 5. bir gözde retina dekolmanı (ameliyattan sonra dekolmanlı gözün görme derecesi 0.1 dahil parmak sayar derecede olması kaydıyla) ya da tedavi edilmiş ve görme derecesi 1 inci maddenin a dilimi kadar olan her iki gözde retina dekolmanı. 6. bir gözde retina ve retina damarlarında patolojik değişikliklerde birlikte görülen retina kanaması (görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olması şartı ile ya da bilateral vakalarda görmeleri 1. maddenin a dilimi kadar olsa bile). 7. bir veya iki gözde glokom (tedaviden sonra görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olması şartı ile veya görmesi 1. maddenin a dilimi kadar olsa dahi her iki gözde glokom ameliyatı geçirmiş olması ve periferik görme alanlarının 1/2 oranında daralmış olması şartıyla). (1) bu aralarda yer alan #8220;kinetik perimetri ile" ibareleri, 6/12/2004 tarihli ve 2004/8202 sayılı bakanlar kurulu kararının eki yönetmeliğin 32 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır. c) 9. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri. d) 1.görme derecesi 1. maddenin b diliminden az olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, konjenital anomalileri, fitizis bulbi, bir gözün ameliyatla alınmış olması. 2. görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme derecesi 1 inci maddenin a veya b diliminde olsa bile, görme alanı kayıpları her iki gözde 2/3 ve üstünde olması (#8230;) (1). 3. görmesi 1. maddenin d dilimi kadar olan orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış orbita yabancı cisimleri. 4. bulbusun, adnekslerin ve orbitanın tedavi ve ameliyatla iyileşmesi imkansız kötü huylu tümörleri. 5. bir gözde retina dekolmanı (ameliyattan istifade etmeyen ve santral görmesi olmayan) ya da tedavi edilmiş ve görme derecesi 1. maddenin a dilimi kadar olan her iki gözde retina dekolmanı. 6. her iki gözde vitreus, retina damarlarında organik ve anatomik bozukluklarla birlikte iki veya daha fazla tekrarlayan göz içi kanamaları (görme derecesi 1. maddenin b dilimi kadar olsa bile). 7. bir veya iki gözde 1. maddenin b diliminden az olan primer veya sekonder glokom veya görmeleri 1. maddenin b dilimi kadar olsa dahi her iki gözde glokom ameliyatlısı. 8. kişinin gece karanlığında kendisini sevk ve idare etmesine engel olacak derecede ışık hissi noksanlığı husule getiren retina ve koroideanın herediter, organik ve tedavisi olanaksız hastalıkları (retinit pigmenter, yaygın korioretinit sekelleri v.b.)

  tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x