Hastanın kontraslı toraks bt incelemesinde; kalp boyutu ve ana mediastinal

  • hastanın kontraslı toraks bt incelemesinde; kalp boyutu ve ana mediastinal damarsal yapılar normal görülmüştür sağ akciğer alt lob anterior bazal segment lokalizasyonunda subplevral yerleşimli yaklaşık 8.5 mmçapında bir adet yumuşak doku yoğunluğunda parankimal nodül görünümü izlenmektedir sağ akciğer orta lob medial segmentte de plöroparankimal fibrotik değişiklikler ile uyumlu lineer dansite artışı görünümleri izlenmiştir

  • Doktor Cevabı:

    O nodül 2 yıl kadar takip edilecek 3 ay sonra tekrar tomografi çektirin.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x