Halk arasında yaygın olan""ağlayan bebeğin ciğerleri genişler , bır

  • halk arasında yaygın olan""ağlayan bebeğin ciğerleri genişler , bırak ağlasın"" inanışı doğru mudur?Ağladıkça bebeğin ciğerleri genişler mi?

Bu soruya oy verin :

.
x