(faktör 8 düzeyi %5.18) bu rahatsızlık aşağıdaki maddelerden hangisine uyuy

  • (faktör 8 düzeyi %5.18) bu rahatsızlık aşağıdaki maddelerden hangisine uyuyor. 1. Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, hafif koagulasyon ve hemostaz bozuklukları,methemoglobinemiler 2. (1,3. maddedeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.) 3. Remisyona girmeyen hematolojik maligniteler, ağır koagülasyon ve hemostaz defektleri, homozigot hemoglobinopatiler ve diğer iyileşme sağlanamayan kan hastalıkları.

Bu soruya oy verin :

.
x