En büyğü korona radiata düzeynde sol lateral ventrikül posterior hornu komş

  • en büyğü korona radiata düzeynde sol lateral ventrikül posterior hornu komşulğnda parietal lob beyz cevher içersnde büyğü yaklaşk 8.15 mm ebadında olmk üzre,korona radiata düzeyinde ve sentrum semiovale düzeylernde,periventriküler beyz cevhrde birkç adet T1A hipointens,T2A hiperintens sinyal özelliğnde,bazıları perikallozal yüzeye dik yerleşm göstrn oval şekilli plak görünmleri izlenmştr.Görünmlern klink ve lab. bulgular eşliğnde demiyelinizan plak yönündn değerlendirlmsi önerilr.(ms denebilrmi)

  • Doktor Cevabı:

    Ms tanısında ilk basamak, görme azlığı ya da kaybı, çift görme, uyuşma, vücudun bir bölümünde kuvvet kaybı ya da duyu azlığı, denge bozukluğu, konuşma bozukluğu, titreme, idrar yapma zorluğu veya kaçırma… gibi yakınmaların nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesidir .tıpta tanı yöntemlerindeki büyük gelişmelere rağmen ms tanısı esas olarak hastanın öyküsü ile bulgu ve belirtilere dayanır. tanıya yardımcı laboratuar yöntemlerden en önemlisi; manyetik rezonans görüntüleme (mrg)’dir. varsa beyin ve omurilikteki plaklar mrg ile saptanır. plakların aktif/yeni olup olmadıkları mrg çekimi sırasında damar yoluyla paramanyetik kontrast madde (gadolinyum) verilerek belirlenir. bir plağın kontrast tutması aktif/yeni olduğunu gösterir. ayrıca, beyin omurilik sıvısının (bos) özelliklerinin incelenmesi ve görsel, işitsel ve duyusal uyarılmış yanıtlar da tanıya yardımcı olabilir. hastadan alınan detaylı öykü, nörolojik muayene ve gerekli görülerek yapılan laboratuar incelemeleri genellikle kesin tanıyı sağlar. ms tanısının olabildiğince çabuk ve doğru konması tedavi açısından önemlidir. diğer yandan hiçbir hastaya tanı netleşmeden ms denilmemelidir. sadece mri bulguları ile ms tanısı konulamaz. klinik bulgular tanı için esastır... yazdığınız mri raporuna göre ms düşünülebilir... sizin nöroloji uzmanı ile görüşmenizi öneririm.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x