Eeg raporu uyaniklikta çekilen eeg tetkikinde, düşük amplitüdlü 7-8 hz par

  • EEG RAPORU UYANIKLIKTA ÇEKİLEN EEG TETKİKİNDE, DÜŞÜK AMPLİTÜDLÜ 7-8 HZ PARİETOOKSİPİTAL YAVAŞ ALFA AKTİVİTESİ İZLENMİŞTİR. BU AKTİVİTEYLE KARIŞIK HALDE TEMPOROPARİETAL BÖLGELERDE 6-7 HZ DÜŞÜK AMPLİTÜDLÜ TETA AKTİVİTESİ KAYDEDİLMİŞTİR. HİPERVENTİLASYON VE FOTİK STİMÜLASYON TRASEDE DEĞİŞİKLİK YATARMAMIŞTIR. SONUÇ:BU BULGULAR, YAYGIN ORGANİZASYON BOZUKLUĞU GÖSTERMEKTEDİR. Burada tam olarak ne demek istiyor? teşekkürler...

  • Doktor Cevabı:

    Esasında bu eeg yorumu ne epilepsiye ne de organik bir hastalığa işaret etmemektedir. eğer sizin eeg niz ise gençlerde bu şekilde eeg bulguları varyasyon olarak çıkabilir, önemlilik arzetmez. geçmiş olsun.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x