Distal de müsküler bridge nedir tedavi için ne yapılır

  • distal de müsküler bridge nedir tedavi için ne yapılır

  • Doktor Cevabı:

    Koroner arterlerin epikardiyal yüzeyden derine inerek, miyokard demetlerinin altında seyretmesidir. musküler bridge’nin ani ölumlere sebep olmasından dolayı teşhis edilmesi önemlidir.muskuler bridge, miyokard tarafından çevrelenen koroner arter segmentinin sistolde darlık oluştururken, diyastolde normale dönmesi tanıda anahtar özelliktir. musküler bridge'ler genellikle herhangi bir risk taşımazlarken, nadiren aşırı fizik aktivite sırasında miyokard iskemisi, infarktüsü ve malign ventriküler aritmilere yol açabildikleri bildirilmiştir. 35 yaşın altındaki genç sporcuların ani ölüm nedeninin %2.8 musküler bridge oluşturur. tedavide konvansiyonel olarak bloker ilaçlar veya cerrahi miyotomi uygulanırken, günümüzde perkütan koroner girişimlerin de etkili olabileceği ileri sürülmektedir. koroner arterlerin miyokard içi seyrinin “myokardiyal bridging’’ gösterilmesinde mcct multiplanar görüntüleme kapasitesiyle invaziv olmayan güvenilir bir yöntem olarak yararli olmaktadir. kalp kateterizsayonu bu hastalarda en yararli görüntüleme yöntemi olmakla birlikte invazif bir işlemdir.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x