Bulgular: santral periferik bos alanları atrofi ile uyumlu genişlemiştir.

  • Bulgular: Santral periferik BOS alanları atrofi ile uyumlu genişlemiştir. Sağ frontoparietal bölgede kalvaryumda geçirilmiş olaya sekonder değişiklikler izlenmektedir. Ponsta, bilateral bazal ganglionlarda,talamuslarda,serebral beyaz cevherlerde yaygın olarak T2A ve FLAIR sekansında hiperintens nonspesifik sinyal değişiklikleri(küçük damar hastalığı?)mevcuttur Sağ sentrum semiovalede milimetrik kronik laküner infarkt alanı mevcuttur. Bilateral bazal ganglionlarda genişlemiş...sağ kol felç

Bu soruya oy verin :

.
x